Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe

40.00 KM

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja.

Kategorija:

Ovim Pravilnikom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: pravilnik) se uređuje planiranje, priprema i provođenje postupaka javne nabavke robe, usluga i/ili radova, kao i druga pitanja u vezi sa provođenjem javnih nabavki na koje se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: Zakon), unutar ____________________ (navesti naziv ugovornog organa) – u daljem tekstu: ugovorni organ.

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja.

Ovaj pravilnik se primjenjuje i na postupke javne nabavke koje ugovorni organ provodi za druge ugovorne organe kao centralni nabavni organ, te na zajedničke nabavke ugovornog organa i drugih pravnih lica u kojima ugovorni organ ima većinski udio u kapitalu ili većinski udio u odlučivanju (u daljem tekstu: vezana pravna lica), neovisno o tome da li nabavku kao centralni nabavni organ provodi ugovorni organ ili vezano pravno lice.