Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO – seminar – decembar 2021

 
Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi

Predavači: Mr.sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

22. 12. 2021., Sarajevo

Interaktivni seminar

24. 12. 2021.

Snimak

Pročitaj više


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Upravni postupak i upravni spor – seminar – novembar 2021

Upravni postupak

Pojam i predmet upravnog spora

Interaktivni seminar 4.11. / Snimak seminara, 9.11.

Predavač:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Pročitaj više


ORGANI UPRAVLJANJA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću – seminar – Oktobar 2021

Uloga i odgovornost skupštine i nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Odbor za reviziju

Odnosi između organa društva

Direktor društva

Interaktivni seminar 10.11. / Snimak seminara, 12.11. i 15.11.

Predavači:

Jasmina Pašić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Novi Zakon o stečaju u Federaciji BiH – seminar – Novembar 2021

Osnovne odredbe / ✓ Opće procesne odredbe

Predstečajni postupak / ✓ Stečajni postupak

Reorganizacija dužnika / ✓ Međunarodni stečaj

PREDAVAČ:

Hakija Zajmović – sudija Općinskog suda u Sarajevu

Interaktivni seminar

Sarajevo, 2. 11. 2021.

Snimak seminara

4. 11. 2021. i 9. 11. 2021.

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRI UPOTREBI NOVIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju – interaktivni webinar – Juli 2021

Privatnost i zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka u digitalnom okruženju i provedbeni akti Zakona o zaštiti ličnih podataka

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Interaktivni webinar

28. 07. 2021.

Snimak webinara

05. 08. 2021.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više


Seminar naplata potraživanja RS

Seminar – Naplata potraživanja – Oktobar 2020

Upravljanje naplatom potraživanja
Prevencija poslovne prevare i nenaplativih potraživanja kroz provjeru partnera

PREDAVAČI:
Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda / Dr. Siniša Pepić, Apsley Business School London

Banja Luka, 22.10.2020., Hotel “Bosna” Pročitaj više


PREVENTIVNE MJERE i INSPEKCIJA

PREVENTIVNE MJERE i INSPEKCIJA – jul – webinar

S obzirom na pojačane inspekcijske aktivnosti nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera nadležnih organa, odnosno pojačane kontrole sanitarne inspekcije, kao i zdravstvene inspekcije, REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora iz pomenutih oblasti na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni naredbi i preporuka nadležnih organa, kao i postojećih propisa iz ovih oblasti.

SNIMAK webinara: 29.07.2020. i 07.08.2020. Pročitaj više


UGOVORI WEBINAR – MAJ 2020.

W E B I N A R ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA PRAVNA VALJANOST UGOVORA ZA VRIJEME VIŠE SILE 20. 05. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja. U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje…


SEMINAR: ZAKLJUCIVANJE UGOVORA – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA Sarajevo, 13. 03. 2020., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 9:30 U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje više miliona ugovora kojima se ugovaraju razne vrste pravnih poslova. Ugovori nastaju saglasnim izjavama…


SEMINAR: KANCELARIJSKO POSLOVANJE – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU Tuzla, 05. 03. 2020. Dramar Centar Mostar, 06. 03. 2020. Hotel „Mostar“ Sarajevo, 12. 03. 2020. Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30h U Sl. novinama…


SEMINAR: BANJA LUKA KANCELARIJSKO POSLOVANJE – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interativni seminar na temu: KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE – OBAVEZE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA – Banja Luka, 05. 03. 2020., „Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30h Organizacija kancelarijskog poslovanja u svakom organu uprave ili službe uprave…


SEMINAR: KANCELARIJSKO POSLOVANJE BANJA LUKA – DECEMBAR 2019.

PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE Banja Luka, 18. 12. 2019., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30 Organizacija kancelarijskog poslovanja u svakom organu uprave ili službe uprave je vrlo značajna aktivnost od čijeg pravilnog uspostavljanja zavisi efikasnost…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: E-NABAVKE DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV I OTVORENI POSTUPAK NABAVKA GODIŠNJIH UGOVORA: USLUGA OSIGURANJA VOZILA, LICA I IMOVINE, HOTELSKIH USLUGA, ČASOPISA, NOVINA, USLUGA EDUKACIJE I DR. Sarajevo, 12.12. 2019., Hotel…