Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

70.00 KM

Komentar predstavlja pomoć svim učesnicima u procesu javnih nabavki posebno, imajući u vidu, analitički pristup autora koji na razumljiv pristup upoznaje čitatelje sa pojedinim institutima iz Zakona i nudi svoje interpretativne poglede na iste. Stil autora je jasan, sa željom da što više približi čitateljima složenu problematiku javnih nabavki i pomogne u razumijevanju i praktičnoj primjeni. S tim u vezi može se cijeniti da rukopis pripada u kategoriju alata koji mogu biti od pomoći u procesu javnih nabavki.

Imajući u vidu strukturu i sadržaj Komentara, on će poslužiti praksi, stručnoj i naučnoj javnosti, regulatornim organima, poslovnim ljudima iz širokog kruga rukovođenja, kao i svakom pojedincu koga interesuje zakonitost, forma i procedura u kompleksnoj materiji javnih nabavki, te ga preporučujemo svim zaniteresovanim pojedincima i institucijama.

Kategorija:

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Autor: dipl. iur. Ervin Kreševljaković

Biografija autora

SADRŽAJ

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE – član 1-9
DIO DRUGI – TOK POSTUPKA JAVNE NABAVKE – član 10-14
 • POGLAVLJE I. POČETAK, VRSTE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE
  • Odjeljak A. Početak postupka javne nabavke
  • Odjeljak C. Vrste postupaka – član 15-18
  • Odjeljak D. Konkurs za izradu idejnog rješenja – član 19
  • Odjeljak E. Obavještenje o nabavci i rokovi u postupku javne nabavke – član 20-21
  • Odjeljak F. Rokovi – član 22-23
 • POGLAVLJE II. PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
  • Odjeljak A. Kvalifikacija kandidata i ponuđača – član 24-28
  • Odjeljak B. Tenderska dokumentacija – član 29-31
  • Odjeljak C. Obaveze ugovornog organa po završenom postupku – član 32-33
 • POGLAVLJE V. OSTALI POSTUPCI JAVNE NABAVKE
  • Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti – član 34-37
 • POGLAVLJE VI. INSTITUCIJE ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA – član 38

 

DIO TREĆI – PRAVNA ZAŠTITA
 • POGLAVLJE I. POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE
  • Odjeljak A. Opće odredbe – član 39-41
  • Odjeljak B. Izjavljivanje žalbe – član 42-44
  • Odjeljak C. Pravna zaštita pred URŽ-om – član 45
  • Odjeljak D. Žalba – član 46-51
  • Odjeljak E. Odlučivanje po žalbi – član 52
 • POGLAVLJE II. PRAVNA ZAŠTITA PROTIV ODLUKA URŽ-A
  • Odjeljak A. Sudska zaštita – član 53-54
  • Odjeljak C. Naknada troškova postupka – član 55-56
 • ANEKS II – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE – član 57
 • BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU

Obim priručnika: 207 strana
B5 format, tvrdi povez, latinično pismo
Sarajevo, Decembar 2022.

Recenzenti: dr. Tarik Rahić i mr. Dragana Kovačević

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 70 KM