Akcija!

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za slozene UO i modeli akata za rad komisije

80.00 KM

  • Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a
  • Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe
  • Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

1. Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

 

2. Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja.

 

3. Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

Početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN), u sistem javnih nabavki BiH uvodi se cijeli niz novih instituta, i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade s novim propisom. U praktičnom smislu rada na javnim nabavkama u ugovornom organu, to će podrazumijevati obavezu da se napravi jasno razgraničenje između obaveza rada komisije za javne nabavke i službe/službenika za javne nabavke.

Također, ugovorni organi su dužni donijeti Pravilnike o javnim nabavkama u kojima će detaljno regulirati vršenje nabavne funkcije. Takav Pravilnik ne bi smio replicirati odredbe ZJN i podzakonskih akata, već neizostavno mora odgovoriti na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“ radi povodom zadataka unutar ugovornih organa u vezi javnih nabavki, te je takvu internu regulaciju potrebno dorađivati u smislu da i u novonastalim situacijama daje odgovore na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“.