Akcija!

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu FBiH

8.00 KM

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH

Autor:

Ljiljana Ćehajić. dipl.iur.

Ovaj priručnik nastao je radi toga što smo željeli da poslodavcima i radnicima, učesnicima naših savjetovanja, na lakši način predstavimo izmjene i dopune Zakona o radu, i to tako da u tekst Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16) unesemo izmjene i dopune koje su nastale donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 89/18), a istovremeno precrtamo dosadašnje odredbe, koje su prestale da važe stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – prešišćeni tekst.
Tako će se na jednom mjestu i lako moći podsjetiti na pravna rješenja koja više ne važe i nova pravna rješenja koja su ih zamijenila ili dopunila.

SADRŽAJ:

1. Zakon o radu (neslužbeni prečišćeni tekst)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
3. Šta donose izmjene i dopune Zakona o radu?
4. Kako pripremiti najobuhvatniju/najprimjereniju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta?

Obim priručnika: 100 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 8,00 KM