Akcija!

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu FBiH

25.00 KM 10.00 KM

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH

Autor:

Ljiljana Ćehajić. dipl.iur.

SADRŽAJ:

1. Zakon o radu (neslužbeni prečišćeni tekst)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
3. Šta donose izmjene i dopune Zakona o radu?
4. Kako pripremiti najobuhvatniju/najprimjereniju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta?

Obim priručnika: 100 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 10,00 KM