Akcija!

Priručnik – CD Izdanje – Implementacija Zakona o radu Republike Srpske

15.00 KM

Priručnik – CD Izdanje – Implementacija Zakona o radu Republike Srpske

 

Autori:

Dr. Ostoja Kremenović,
Danijela Radonić, dipl. iur,
Jasminka Čapljak, dipl. iur,
Vladislava Tadić, dipl. iur,
Milena Majstorović, dipl. iur

 

SADRŽAJ
 • UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME
 • RADNO VRIJEME
 • ODMORI I ODSUSTVA
 • PORODILJSKO ODSUSTVO U REPUBLICI SRPSKOJ
 • OTKAZ UGOVORA O RADU
 • ZAŠTITA PRAVA RADNIKA PRED AGENCIJOM ZA MIRNO RJEŠAVANJE KAO PREDUSLOV ZA PODNOŠENJE TUŽBE
 • ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA POVRIJEĐENIH MOBINGOM U SVJETLU NOVOG ZAKONA O RADU
 • ZAŠTITA NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ OD 2008. GODINE DO DANAS
 • PENZIJSKI STAŽ U SMISLU PROPISA O PENZIJSKOM OSIGURANJU RS
 • OGLEDNI PRIMJERI POJEDINAČNIH AKATA POSLODAVCA KOJIMA SE ODLUČUJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA RADNIKA IZ RADNOG ODNOSA
RJEŠENJA
 1. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PREKIDA PROBNOG RADA
 2. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEZADOVOLjAVAJUĆEG PROBNOG RADA
 3. RJEŠENјE O ZADOVOLjAVAJUĆOJ OCJENI PROBNOG RADA
 4. RJEŠENјE O NEZADOVOLjAVAJUĆOJ OCJENI PROBNOG RADA
 5. RJEŠENјE O PRIPRAVNOSTI
 6. RJEŠENјE O ODREĐIVANјU PREKOVREMENOG RADA
 7. RJEŠENјE O KORIŠTENјU GODIŠNјEG ODMORA
 8. RJEŠENјE O KORIŠTENјU GODIŠNјEG ODMORA RADNIKA KOJI NIJE STEKAO PRAVO NA PUNI GODIŠNјI ODMOR
 9. RJEŠENјE O PLAĆENOM ODSUSTVU
 10. RJEŠENјE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU
 11. RJEŠENјE O PRIVREMENOM RASPOREDU ŽENE ZA VRIJEME TRUDNOĆE
 12. RJEŠENјE O ODSUSTVU SA RADA TRUDNICE UZ NAKNADU PLATE
 13. RJEŠENјE O ODOBRAVANјU RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA NAKON ISTEKA POROĐAJNOG ODSUSTVA
 14. RJEŠENјE O ODOBRAVANјU RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA DO TRI GODINE ŽIVOTA DJETETA
 15. RJEŠENјE O ODOBRAVANјU ODSUSTVA RADI DOJENјA
 16. RJEŠENјE O UTVRĐIVANјU NAKNADE PLATE RADNICE NA PORODILjSKOM ODSUSTVU
 17. RJEŠENјE O ODOBRAVANјU OCU / MAJCI DJETETA SA TEŽIM SMETNјAMA U RAZVOJU DA RADI POLOVINU PUNOG RADNOG VREMENA
 18. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD, A ZBOG TEŽE POVREDE RADNE OBAVEZE
 19. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE BIO PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD ZBOG NEMOGUĆNOSTI RASPOREDA NA DRUGO RADNO MJESTO
 20. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA RADNIKU SA PREOSTALOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU UZ SAGLASNOST SAVJETA RADNIKA / SINDIKATA
 21. SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU
 22. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH RAZLOGA
 23. RJEŠENјE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TOGA ŠTO RADNIK NIJE U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA
 24. PISMENO UPOZORENјE RADNIKU ZBOG LAKŠE POVREDE RADNIH OBAVEZA
 25. OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG TEŽE POVREDE OBAVEZA
 26. OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG PONOVLjENE LAKŠE POVREDE OBAVEZA
 27. OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA BEZ OTKAZNOG ROKA
 28. RJEŠENјE O PRESTANKU UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA
 29. RJEŠENјE O PRESTANKU UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA
 30. RJEŠENјE O PRESTANKU UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA
 31. RJEŠENјE O PRESTANKU UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA
 32. RJEŠENјE O PRESTANKU UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA
 33. RJEŠENјE O PRIVREMENOM RASPOREĐIVANјU RADNIKA
ZAKON O RADU (ćirilica)
ZAKON O RADU (latinica)

Priručnik je urađen na ćirilici, a sadrži i Novi zakon o radu na ćirilici i latinici.

Elektronsko izdanje na CD-u sa tekstovima u Word-u koje možete preuzeti na Vaš računar i prilagoditi Vašim potrebama.

CD IZDANJE, str. 222

Cijena – 15,00 KM sa PDV-om i troškovima dostave

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Priručnik – CD Izdanje – Implementacija Zakona o radu Republike Srpske”