CD Priručnik
Otkaz ugovora o radu

16.00 KM

CD Priručnik – OTKAZ UGOVORA O RADU

Autor: Ljiljana Ćehajić dipl.iur.

UVOD

Prestanak ugovora o radu zaključenog između poslodavca i radnika, a to znači i prestanak radnog odnosa radnika, situacija je koja je izuzetno stresna za radnika i koja se, nažalost, događa  iz različitih razloga, sa i bez krivice radnika ili poslodavca.

U članu 94. Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) (u daljem tekstu: ZOR FBiH) propisani su osnovi i načini prestanka ugovora o radu, koji bi se mogli podijeliti na one na koje ne utiču ni radnik ni poslodavac, a događaju se nastankom određenih propisanih okolnosti, one koji nastaju kao posljedica skrivljenog ponašanja radnika i /ili poslodavca, ali i one koje nastaju sporazumom radnika i poslodavca.

To su:

 1. smrt radnika;
 2. sporazum poslodavca i radnika;
 3. kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
 4. kada se na osnovu evidencija utvrdi da radni odnos radnika traje 40 godina, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
 5. dan dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti;
 6. otkaz ugovora o radu;
 7. istek vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme;
 8. ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca – dan
 9. stupanja na izdržavanje kazne;
 10. ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca – početak primjene te mjere;
 11. pravosnažna odlukom nadležnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.

Predložena je izmjena Zakona o radu FBiH, kojom se tačka c. mijenja i glasi:

„c. kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore.“Predložena je izmjena Zakona o radu FBiH, kojom se tačka d. mijenja i glasi:

„d. kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore.“

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

UVOD
 • Prestanak ugovora o radu treba razlikovati od otkaza ugovora o radu
 • Opšte odredbe
 • Pismena forma otkaza ugovora o radu
 • Usmeni ili prećutni otkaz ugovora o radu
 • Otkazni rok
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Kad poslodavac ne može otkazati ugovor o radu
 • Odluka o otkazu
 • Mišljenje vijeća zaposlenika ili/i sindikata
 • Zaštita individualnog prava radnika
 • Poslodavac kao drugostepeni organ
 • Dogovor o mirnom rješavanju spora
 • Otpremnina prilikom otkaza ugovora o radu
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
 • Otkaz ugovora o radu – posebne odredbe
 • Razlozi i otkaz ugovora o radu od strane radnika
 • Razlozi i otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
POJEDINAČNI OTKAZI UGOVORA O RADU
 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću (invalidu II kategorije)
 • Povećana otpremnina
 • Otkaz zbog tezeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Rok za otkaz
 • Omogućavanje iznošenja odbrane radnika
 • Teret dokazivanja
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Sadržaj akta o disciplinskoj odgovornosti
 • Organ odlučivanja
 • Način i lice nadležno za prijavljivanje protivpravnog ponašanja
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku

OGLEDNI PRIMJERI POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA BEZ OTKAZNOG ROKA
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA BEZ OTKAZNOG ROKA (varijanta II)
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA SA OTKAZNIM ROKOM
 • RJEŠENJE O OTPREMNINI – OTKAZ RADNIKA OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG EKONOMSKIH, TEHNIČKIH ILI ORGANIZACIONIH RAZLOGA – član 96. stav (1) tačka a. Zakona o radu
 • RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TOGA ŠTO RADNIK NIJE U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA – član 96. stav (1) tačka a. Zakona o radu
 • PISMENO UPOZORENJE RADNIKU ZBOG LAKŠEG PRIJESTUPA ILI LAKŠE POVREDE RADNIH OBAVEZA – član 97. stav (3) Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG PONOVLJENOG LAKŠEG PRESTUPA ILI LAKŠE POVREDE OBAVEZA – član 97. st. (2), 100. i 101. Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG TEŽEG PRESTUPA ILI TEŽE POVREDE OBAVEZA – Član 97. stav(1), 100. i 101. Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD, A ZBOG TEŽEG PRESTUPA ILI TEŽE POVREDE RADNE OBAVEZE
 • OTKAZ UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE BIO PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD DUŽE OD ŠEST MJESECI ZBOG NEMOGUĆNOSTI RASPOREDA NA DRUGO RADNO MJESTO
 • OTKAZ UGOVORA RADNIKU SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU UZ SAGLASNOST VIJECA ZAPOSLENIKA / SINDIKATA (zbog odbijanja rasporeda na poslove)
 • OTKAZ UGOVORA RADNIKU SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU UZ SAGLASNOST VIJEĆA ZAPOSLENIKA / SINDIKATA (zbog nemogućnosti rasporeda na poslove)
 • RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU SA PONUDOM ZAKLJUČIVANJA NOVOG UGOVORA O RADU
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA (zbog ispunjavanja 65 god. života i 20 godina staža osiguranja – član 94. tačka c)
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA (radni odnos radnika traje 40 godina – član 94. tačka d)
 • RJEŠENJE O OTPREMNINI ZBOG PRESTANKA UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA – ODLASKA U INVALIDSKU PENZIJU (zbog gubitka radne sposobnosti – član 94. tačka e)
 • UGOVOR O NAČINU, UVJETIMA I ROKU ISPLATE OTPREMNINE UGOVOR O NAČINU, UVJETIMA I ROKU ISPLATE OTPREMNINE (II)
 • SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU

Obim priručnika: 72 strane

CD IZDANJE

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 16 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD Priručnik
Otkaz ugovora o radu”