Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

35.00 KM

„Pitanja i odgovori – radni odnosi u FBiH u 2021. godini (I Dio)“ je priručnik nastao na način da su naši pretplatnici na časopis „PRAVO I FINANSIJE“, na „Portal REC-ko radni odnosi u FBiH“ i učesnici seminara iz radnih odnosa postavljali pisane upite tokom 2021. godine.

U ovom priručniku smo pripremili jedan dio pitanja i odgovora iz 2021. godine, strukturirali ih, u sadržajnom smislu, u skladu sa redoslijedom članova radnih instituta iz Zakona o radu.

Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini – CD izdanje

 

Pregledajte svih 329 pitanja koja čine sadržaj ovog priručnika

Spisak 329 pitanja

 

SADRŽAJ

UVOD

 

OSNOVNE ODREDBE

 • Osnovna prava i obaveze radnika
 • Primjena najpovoljnijeg prava

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

 • Uvjeti o zaključivanju ugovora o radu (čl. 20. Zakona o radu)
 • Probni rad (čl. 21. Zakona o radu)
 • Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme (čl. 10 – 11. Zakona o radu)
 • Odsustvo sa rada koji se ne smatraju prekidom ugovora o radu (čl. 12. Zakona o radu)
 • Sadržaj zaključenog ugovora o radu (čl. 24. Zakona o radu)
 • Upućivanje radnika na rad u inostranstvo (čl. 25. Zakona o radu)
 • Rad izvan prostorija poslodavca (čl. 63. – 64. Zakona o radu)
 • Radno-pravni status direktora (čl. 27. Zakona o radu)

 

OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

 • Prava i obaveze u vezi sa obrazovanjem i usavršavanjem za rad (čl. 31. Zakona o radu)
 • Prijeme pripravnika (čl. 32. Zakona o radu)
 • Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 34. Zakona o radu)

 

RADNO VRIJEME

 • Pojam radnog vremena (čl. 35. Zakona o radu)
 • Puno i nepuno radno vrijeme (čl. 36. Zakona o radu)
 • Skraćivanje radnog vremena (čl. 37. Zakona o radu)
 • Prekovremeni rad (čl. 38. Zakona o radu)
 • Preraspodjela radnog vremena (čl. 39. Zakona o radu)
 • Obaveza vođenja evidencije (čl. 43. Zakona o radu)

 

ODMORI I ODSUSTVA

 • Sedmični odmor (čl. 46. Zakona o radu)
 • Minimalni godišnji odmor (čl. 47. Zakona o radu)
 • Sticanje prava na godišnji odmor (čl. 48. Zakona o radu)
 • Način korištenja godišnjeg odmora (čl. 49.)
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima (čl. 50. Zakona o radu)
 • Zaštita prava na godišnji odmor (čl. 51. Zakona o radu)
 • Korištenje godišnjeg odmora (čl. 52. Zakona o radu)
 • Plaćeno odsustvo (čl. 53. Zakona o radu)
 • Neplaćeno odsustvo (čl. 54. Zakona o radu)

 

ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

 • Sigurnost i zdravlja na radu – obaveze radnika i poslodavaca (čl. 55. – 56. Zakona o radu)
 • Zaštita žena – zabrana nejednakog postupanja (čl. 59. – 60. Zakona o radu)
 • Porođajno odsustvo (čl. 62. Zakona o radu)
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva (čl. 63. – 64. Zakona o radu)
 • Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva i rad sa polovinom punog radnog vremena (čl. 68. Zakona o radu)
 • Prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (čl. 69. Zakona o radu)
 • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja (čl. 71. – 72. Zakona o radu)
 • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti i otkaz ugovora o radu (čl. 73. – 74. Zakona o radu)

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 35 KM