Akcija!

CD – Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

18.00 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Autorice:

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.
Mirela Mašić, dipl.ecc.
mr. Sabina Džanović

 

SADRŽAJ:

 

  • ODMOR U TOKU RADNOG VREMENA 

Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi manje od šest sati dnevno

Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi sa skraćenim radnim vremenom

Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi noću

Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi u preraspodijeljenom radnom vremenu, odnosno duže od punog ili nepunog radnog vremena

Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi u smjenama, odnosno turnusu

 

  • DNEVNI ODMOR

Dnevni odmor radnika na sezonskim poslovima

Dnevni odmor radnika koji radi u smjenama ili turnusu

 

  • SEDMIČNI ODMOR

Sedmični odmor radnika koji rade u preraspodijeljenom radnom vremenu

Pravo na povećanje plaće

 

  • GODIŠNJI ODMOR

Sticanje prava na godišnji odmor

Godišnji odmor radnika koji nema šest mjeseci neprekidnog radnog staza

Šta se ne smatra prekidom radnog odnosa u smislu sticanja prava na godišnji odmor?

Trajanje godišnjeg odmora

Kriteriji za uvećanje trajanja godišnjeg odmora

Sta se ne računa u trajanje godišnjeg odmora?

Kad se subota ne uračunava u godišnji odmor?

Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom

Način koristenja godišnjeg odmora

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

Kolektivni godišnji odmor

Zaštita prava na godišnji odmor

Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora

Plan korištenja godišnjeg odmora

Pisana odluka za radnika

Zloupotreba prava na godišnji odmor

Prava radnika u slučaju prekida godišnjeg odmora od strane poslodavca

Prava radnika u slučaju prekida godisnjeg odmora iz ličnih razloga

Zaštita prava na godišnji odmor

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Materijalna prava radnika u vezi sa korištenjem godišnjeg odmora

Pravo na naknadu plaće

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

Porezni tretman isplate regresa

Isplata dva regresa u jednoj godini

Porezni tretman naknade za neiškoristeni godišnji odmor

 

  • PLAĆENO ODSUSTVO

Radnopravni status radnika na plaćenom odsustvu

Plaćeno odsustvo do sedam radnih dana

Plaćeno odsustvo zbog darivanja krvi

Druga plaćena odsustva i njihovo trajanje

Plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada

 

  • NEPLAĆENO ODSUSTVO

Odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika

Radnopravni status radnika na neplaćenom odsustvu

 

  • PORODILJSKO ODSUSTVO I PLAĆENA ODSUSTVA ŽENE – MAJKE

Odsustvo u slučaju bolesti ili komplikacija u trudnoći

Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće

Porodiljsko odsustvo

Pravo na porodajno odsustvo u slučaju gubitka djeteta

Rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta

Pravo žene na odsustvo radi dojenja

Pravo na odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva

Prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju

Prekovremeni rad žene – majke

Pravo na godišnji odmor po povratku sa porodiljskog odsustva

Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja prouzrokovanog trudnoćom

Naknada plaće za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena

Naknada plaće za vrijeme porodajnog odsustva

Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva u kantonima/županijama u kojima nije donesen zakon o zaštiti porodice s djecom (HNK/HNZ)

Isplata razlike plaće na teret poslodavca

Porezni tretman naknade za vrijeme porodiljskog odsustva

Naknada za porodiljsko odsusutvo za međuentitetske zaposlenike

Pravo na naknadu plaće zaposlenici sa prebivalištem u RS 55

Pravo na naknadu place zaposlenici sa prebivalistem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

 

  • PRIVREMENA SPRIJEČENOST ZA RAD

Povreda na radu ili profesionalno oboljenje

Invalidnost I kategorije

Bolovanje do šest mjeseci

Bolovanje preko šest mjeseci

Pravo na naknadu plaće

Utvrđivanje iznosa naknade plaće

Porezni tretman naknada plaće za vrijeme bolovanja

 

PRILOZI:

Tabela 1: Pregled naknada majkama – porodiljama prema kantonalnim propisima

Tabela 2: Pregled naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u FBiH (po kantonima)

Pitanja i odgovori (odmori i odsustva)

Ogledni primjeri akata (odmori i odsustva)

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 18,00 KM