Akcija!

CD verzija – Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

40.00 KM

CD verzija – Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

MODELI  POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA

ZA ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 1. Ugovor o radu na neodređeno kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu
 2. Ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci / preko šest mjeseci kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu
 3. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu
 4. Ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci / preko šest mjeseci kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu
 5. Rješenje o prekovremenom radu zbog više sile (po zahtjevu poslodavca)
 6. Rješenje o prekovremenom radu zbog više sile (dodatni sati – po zahtjevu poslodavca)
 7. Rješenje o prekovremenom radu zbog više sile
 8. Rješenje o prekovremenom radu zbog iznenadnog povećanja obima posla (po zahtjevu poslodavca)
 9. Rješenje o prekovremenom radu zbog povećanja obima posla (dodatni sati – po zahtjevu poslodavca)
 10. Rješenje o prekovremenom radu zbog iznenadnog povećanja obima posla
 11. Pismena izjava o pristanku na prekovremeni rad
 12. Otkaz ugovora o radu od strane radnika bez otkaznog roka
 13. Pismeno upozorenje radniku zbog lakšeg prijestupa ili lakše povrede radnih obaveza
 14. Rješenje o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca bez otkaznog roka zbog ponovljenog lakšeg prestupa ili lakše povrede obaveza
 15. Rješenje o otkazu ugovora o radu bez otkaznog roka zbog težeg prestupa ili teže povrede obaveze
 16. Rješenje o otkazu ugovora o radu koji je privremeno spriječen za rad zbog težeg prestupa ili teže povrede radne obaveze
 17. Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci, zbog nemogućnosti rasporeda na drugo radno mjesto
 18. Rješenje o otkazu ugovora radniku sa promjenjenom radnom sposobnošću
 19. Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku sa promjenjenom radnom sposobnošću uz saglasnost vijeća zaposlenika/sindikata (zbog nemogućnosti rasporeda na poslove)
 20. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog toga što radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 21. Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 22. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (zbog ispunjavanja 65 godina života i 20 godina staža osiguranja – član 94. tačka c.)
 23. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (radni odnos radnika traje 40 godina – član 94. tačka d.)
 24. Rješenje o prestanku ugovora o radu po sili zakona (zbog gubitka radne sposobnosti- član 94. tačka e.)
 25. Rješenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključivanja novog ugovora o radu
 26. Rješenje o privremenom rasporedu žene za vrijeme trudnoće (na drugo radno mjesto)
 27. Rješenje o privremenom rasporedu žene u drugo mjesto rada po njenom pristanku (drugo radno mjesto u drugom mjestu rada)
 28. Pismena izjava o pristanku žene za vrijeme trudnoće i dojenja djeteta na privremeni raspored u drugo radno mjesto rada
 29. Rješenje o plaćenom odsustvu žene zbog nemogućnosti rasporeda na druge poslove u interesu  njenog zdravstvenog stanja
 30. Rješenje o privremenom raspoređivanju radnika
 31. Ugovor o autorskom djelu
 32. Ugovor o djelu
 33. Ugovor o radu sa pripravnikom (kad nije donesen pravilnik o radu)
 34. Ugovor o radu sa pripravnikom (kad je donesen pravilnik o radu)
 35. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 36. Ugovor o radu sa direktorom kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu
 37. Ugovor o radu sa direktorom kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu
 38. Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora bez zasnivanja radnog odnosa
 39. Rješenje o otpremnini – otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 40. Rješenje o otpremnini – otkaz radnika
 41. Ugovor o načinu, uvjetima i roku isplate otpremnine I
 42. Ugovor o načinu, uvjetima i roku isplate otpremnine II
 43. Sporazum o prestanku ugovora o radu

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 40,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “CD verzija – Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa”