✓ TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

– Pravni, porezni i računovodstveni aspekt –

✓ INSPEKCIJSKI NADZOR


Interaktivni webinar
19. 04. 2022.
icon-briefcase
Snimak webinara
21. 04. 2022.
28. 04. 2022.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

TRGOVINA
 • Zakonski uslovi i ograničenja za obavljanje trgovačke djelatnosti
 • Specifičnosti kod obavljanja trgovine na malo, trgovine na veliko i trgovačkih usluga
 • Obaveze u obavljanju trgovinske djelatnosti
 • Samostalna trgovačka radnja (registracija, evidencije u skladu s propisima o porezu na dohodak i dr.)
 • Pisana pravila o uslovima prodaje, pravila o formiranju cijena i obaveza isticanja cijena
 • Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko
 • Nabavka, priznavanja i način vrednovanja zaliha trgovačke robe
 • Kalkulacije u trgovini (veleprodajne, maloprodajne)
 • Obračun troškova nabavke (uključivanje internih usluga – usluga prijevoza u vrijednost robe, uključivanje „ostalih“ troškova i dr.)
 • Popisi/inventure robe
 • Izuzimanje dobara za vlastite potrebe
 • Evidentiranje specifičnosti (popust, manjak, poklon bon i dr.) i način vođenja TKV, TKM i TKU
 • Trgovac pojedinac – pravni i porezni aspekt
 • Trgovina putem interneta (E-commerce):
  • Zakonodavni okvir
  • Registracija djelatnosti
  • Minimalno-tehnički uslovi
  • Računovodstvo web trgovine
  • Internet trgovina i fiskalizacija
  • Distribucija putem poštanskih kanala
  • Polog pazara
 • Registracija ili identifikacija skladišta?
 • Fiskalizacija
 • Način plaćanja dobara / usluga u trgovini na veliko i trgovini na malo (poklon bon, gotovina, kartično plaćanje, odgođeno, kupovina na rate)
 • Zaštita potrošača, nedopuštene aktivnosti, ograničenja

 

TURIZAM
 • Definicija i način obavljanja turističke djelatnosti
 • Nosioci turističkih usluga:
  • Putničke agencije
  • Turistički vodič
  • Turistički pratilac
  • Turistički animator
 • Uslovi za djelatnost putničke agencije
 • Poslovi i funkcije putničkih agencija
 • Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja prema načinu poslovanja putničkih agencija
 • Redovni postupak oporezivanja za usluge obavljene vlastitim sredstvima – u svoje ime i za svoj račun
 • Obaveza izdavanja i sadržaj računa
 • Primjer za izradu potvrde o aranžmanu
 • Fiskalizacija i putničke agencije, naplata u stranoj valuti
 • Računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge
 • Boravišna taksa i članarine TZ
 • Kaznene odredbe

 

UGOSTITELJSTVO
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Procedura ishodovanja potrebnih rješenja/odobrenja za ugostitelje
 • Obaveze ugostitelja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti:
  • Normativi
  • Isticanje cijena
  • Izdavanje računa gostu
  • Knjiga gostiju i popisa gostiju
  • Knjiga žalbi
  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Isticanje propisane oznake vrste na ulazu u objekat
  • Isticanje na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu
  • Utvrđivanje kućnog reda i isticanje na recepciji
 • Knjiga šanka, postojanje obaveze vođenja i potreba za istom
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Popisi/ inventure kao osnov rasknjižavanja zaliha
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti
 • Kaznene odredbe

INSPEKCIJSKI NADZOR
 • Mjere neposredne kontrole cijena u svjetlu aktuelnih dešavanja
 • Obavještenje o promjeni cijena i marži naftnih derivata
 • Online trgovina – uslovi i način prodaje putem interneta
 • Formiranje pisanih pravila o uslovima prodaje kao zaštita trgovaca
 • Pravila o načinu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga
 • Ugostiteljstvo
  • osnovni uslovi
  • cjenovnik
  • normativ
  • knjiga žalbe
  • Mjeriteljstvo u ugostiteljstvu
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Deklaracija
 • Reklamacija, garancija i obaveze prema kupcima i dr.
 • Obaveza plaćanja Članarine turističkoj zajednici KS

Primjeri iz prakse

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Trgovcima, ugostiteljima, zaposlenicima u turističkim agencijama
 • računovođama i revizorima
 • poreznim savjetnicima
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji

 

PREDAVAČI:

Edin Semić, dipl. oec. – REC d.o.o.
mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević
– ovlašteni revizor
mr. sci. Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo