Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio Saša Kristić

postupci javnih nabavki

Postupci javnih nabavki – korak po korak – decembar 2021 – seminar

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više

Pročitajte više

Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – decembar 2021

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Radionica

15.12.

Sarajevo

09:30

Snimak radionice

20.12.

Pročitaj više

Pročitajte više
ZAKON O KONKURENCIJI U BiH

Primjena Zakona o konkurenciji u FBiH sa sudskom praksom – seminar – decembar 2021

 
Pravo konkurencije

Postupak donošenja odluka

Predavač: Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Interaktivni seminar

09.12.

Sarajevo

09:30

Snimak seminara

13.12.

Pročitaj više

Pročitajte više
PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više

Pročitajte više
Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više

Pročitajte više
KORIŠTENJE AUTOMOBILA (PRIVATNIH I SLUŽBENIH) U SLUŽBENE I PRIVATNE SVRHE

Računovodstvo i finansije – Webinar – novembar 2021

Korištenje automobila (privatnih i službenih) u službene i privatne svrhe

Vrste revizorskih mišljenja i specifičnosti

Računovodstvene manipulacije u finansijskim izvještajima

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 11. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

29. 11. 2021., i 3. 12. 2021.

Pročitaj više

Pročitajte više
Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 128 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Standardna regulativa za dozvoljeni broj mikroorganizama, Izdavanje upotrebne dozvole za mašinu, Da li poslodavac koji se bavi poslovima građevinarstva, rudarstva i transporta može samostalno obavljati poslove zaštite na radu?, Novine u novom Zakonu o zaštiti na radu)
Pročitaj više

Pročitajte više
PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više

Pročitajte više
odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li je javna ustanova obveznik primjene odredbi ZJN?, Nabavka usluga nadzora za više različitih faza izgradnje objekta, Izbor ponuđača u konkuretskom zahtijevu, Da li u sistem za e-aukciju mogu unijeti ponude koje su iznad vrijednosti za konkurentski zahtjev?)
Pročitaj više

Pročitajte više
odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno nova 323 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Portal trenutno broji ukupno 4.092 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Trajanje probnog rada, Status radnika kojem je istekao ugovor o radu a radnik je i dalje u radnom odnosu, Da li se može zaključiti Ugovor o radu sa studentom?)
Pročitaj više

Pročitajte više
Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 80/21 od 08.10.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Napominjemo da ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite tekst kolektivnog ugovora
Pročitaj više

Pročitajte više
Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U Sl. novinama FBiH broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći dva nova Pravililnika koja se odnose na Zakon o zaštiti na radu i to:

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Preuzmite tekstove pravilnika

Pročitaj više

Pročitajte više