Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavio Saša Kristić

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u – webinar – Avgust 2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost

Druge aktuelne dileme u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a

Podnošenje prijave uz korištenje digitalnog potpisa

Popunjavanje PDV prijave

Prava poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza


Predavači:

Anes Muslimović – Uprava za indirektno oporezivanje

Milica Vidović – Uprava za indirektno oporezivanje

Sedin Mešinović – Uprava za indirektno oporezivanje


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

30. 8.

Snimak webinara – (7 KPE)

2. 9.

Pročitaj više

Pročitajte više
NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – Avgust 2022

Novi Zakon o carinskoj politici BiH

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika

Prednosti prelaznih pravila o porijeklu

Zakon o carinskim prekršajima BiH


Predavači

Nermin Jusić – Šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe

Milena Knežević – Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Milena Davidović – Stručna savjetnica u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO


Interaktivni seminar

icon-briefcase 24. 8. – Banja Luka

icon-briefcase 26. 8. – Sarajevo

Snimak seminara

6. 9. 2022.

Pročitaj više

Pročitajte više
Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH – stručni članak

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.
Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.
Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

Autor: Mirela Mašić, dipl. oec Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 30 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 14.7.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Mirovanje radnog odnosa,


✓ Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko zaštita na radu FBiH

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Koja je procedura izrade Akta o procjeni rizika i Pravilnika o zaštiti na radu?,


✓ Obaveza angažmana radnika za zaštitu na radu u firmi koja se pretežno bavi poslovima prodaje i administrativnim poslovima,


✓ Zatečeni radnik koji obavlja poslove zaštite na radu,


✓ Sastav ponude za izradu akta o procjeni rizika
Pročitaj više

Pročitajte više
Zakon o radu za računovođe - Juli 2022.

Zakon o radu za računovođe – webinar – Juli 2022

S obzirom na činjenicu da se računovođe ne bave primarno radnim odnosima, u praksi se dešavaju različiti problemi prilikom izrade ugovora o radu, ali i ostalih internih akata ili rješenja kompanije. Iz navedenog razloga smo odlučili da organiziramo seminar iz radnih odnosa za računovođe. Najviše problema u praksi uvide inspektori rada, te smo na ovom seminaru odlučili da računovođe imaju priliku saznati direktno od inspektora rada koje su to najčešće greške prilikom obavljanja poslova iz oblasti Zakona o radu.

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Radno pravo je nesumnjivo grana prava koju računovođe ne mogu ignorirati, s obzirom na to da mnoga prava i obaveze radnika i poslodavaca rezultiraju određenim isplatama, oporezivanjem isplata itd.

Stoga pozivamo sve računovođe, koje žele nadograditi svoja znanja, da na praktičnim primjerima razriješe sve nedoumice, te da dobiju odgovore za konkretna pitanja s kojima se susreću u radu, a u vezi sa radnopravnim odnosima, kao i sa poreznim i računovodstvenim tretmanom različitih isplata.


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

Zlatan Kišić – dipl. iur. – Inspektor rada


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

26. 7.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28. 7. 2022.

Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 75 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 20.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.369 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Privremena spriječenost za rad i ocjena radne sposobnosti,


✓ Obveze poslodavca po osnovu donacije radniku,


✓ Da li zahtjev za zaštitu od uznemiravanja može biti anoniman, jer mi se učinilo da je na seminaru rečeno da ne može?,


✓ Kako postupiti prema radniku koji ne prihvati ponudu za izmjenu ugovora o radu (aneks ugovora)?
Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu Javne nabavke – 18.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Nabavka hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Narudžbenica kao pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma


✓ Potpisivanje ponude od strane prokuriste


Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 17.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Odjava radnika kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme,


✓ Premještanje radnika sa SSS na VSS u JP čiji je osnivač FBiH,


✓ Mirovanje radnog odnosa imenovanog direktora,


✓ Može li radnica ostvariti pravo na naknadu za vrijeme porođajnog odsustva radnice ako radi FBiH, a ima prebivalište u RS-u?
Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.294 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Radna knjižica,


✓ Pravo na novčanu naknadu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću,


✓ Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?,


✓ Refundacija bolovanja porodilji
Pročitaj više

Pročitajte više
Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.473 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme u državnoj službi?,


✓ Kako primijeniti Uredu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo?,


✓ Umanjenje plate zbog smanjenog obima posla,


✓ Da li se i u kojim slučajevima odjavljuje radnik na neplaćenom odsustvu?
Pročitaj više

Pročitajte više
OBAVEZNOST PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA U FBiH

Obaveznost primjene kolektivnih ugovora u FBiH – seminar – Juli 2022

Primjena kolektivnih ugovora u Federaciji BiH

Usklađivanje pravilnika o radu s kolektivnim ugovorima

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa koja su posebno regulisana pojedinačnim kolektivnim ugovorima


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.


Seminar

icon-briefcase Prolongirano za Septembar

Pročitaj više

Pročitajte više
Zakon o stvarnim pravima FBiH, najčešći praktični problemi

Zakon o stvarnim pravima FBiH – najčešći praktični problemi primjene zakonskih odredbi – seminar – Juli 2022

Praktični problemi u postupcima raspolaganja nekretninama

prodaja

javni oglas

neposredna pogodba

neposredna pogodba radi oblikovanja građevinske čestice

raspolaganje zasnivanjem prava građenja

javna dobra

dobra od općeg interesa


Predavači:

Mila Eminović – Mr. iur., IMPPM

Mr. iur. Jasmin Voloder


Seminar

icon-briefcase 19. 7. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više
Eksproprijacija u praksi - praktični problemi primjene zakonskih odredbi

Eksproprijacija u praksi – praktični problemi primjene zakonskih odredbi – seminar – Juni 2022

Pojam i postupak

Postupak eksproprijacije

Praktični problemi u primjeni zakonskih odredbi sa aspekta korisnika eksproprijacije, upravnih organa, ranijeg vlasnika

Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu


Predavači:

Mila Eminović – Mr. iur., IMPPM

Mr. iur. Jasmin Voloder


Seminar

icon-briefcase 27. 6. – Sarajevo

Pročitaj više

Pročitajte više