Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Novosti

Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Seminar i webinar – Javne nabavke – juni/juli 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Seminar

Mostar – 24.6.2021. / Sarajevo – 25.6.2021. / Banja Luka – 29.6.2021.

Snimak seminara – 1.7. i 5.7.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Josip Jakovac – trener AJN

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više


Povećanje plata u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Povećanje plata u Republici Srpskoj – Juni 2021

Uticaj izmjena propisa o platama na radnopravni status radnika u Republici Srpskoj

Povećanje plata i druge poreske aktuelnosti u 2021. godini

Inspekcijski nadzor

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 16. 06. 2021.

Snimci seminara

22. 06. 2021., i 24. 06. 2021.

Pročitaj više


Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

Budući da je odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg propisano da važi do 01.06.2021. godine, u tekstu koji slijedi dajemo kratki pregled šta to znači za tendere koji su u toku i tendere koji se tek trebaju provoditi.

Saznajte više i preuzmite Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS

Djelatnosti na koje se primjenjuje umanjena članarina Turističkoj zajednici za 50% za 2021. godinu

U „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 16/21 od 22.4.2021. godine objavljen je Pravilnik
o dopuni pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo u kojem je objavljena je lista djelatnosti na koju se primjenjuje član 82 b. stav (3) Zakona o turizmu kojima je propisano umanjenje članarine Turističkim zajednicama za 50% za kalendarsku 2021. godinu.

Prečišćeni (neslužbeni) tekst navedenog Pravilnika možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini i pripadajućih poreza i doprinosa

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Uredbu možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Zaštita na radu u FBiH - Implementacija

Zakon o zaštiti na radu u FBiH – implementacija

Cilj autora je da poslodavcima predoči redoslijed postupanja prilikom implementacije Zakona o zaštiti na radu, s obzirom na obaveze koje su utvrđene ovim zakonom, kao i provedbenim propisima koji su u primjeni. Kako se implementacija vrši kroz usklađivanje dosadašnjeg odnosno donošenje novog internog akta poslodavca o zaštiti na radu, za čije je donošenje preduslov akt o procjeni rizika, a kako je federalni ministar rada u saradnji s federalnim ministrom zdravstva, donio Pravila o procjeni rizika, stekli su se uslovi za procjenu rizika kod poslodavaca i donošenje internog akta/pravilnika o zaštiti na radu. Pročitaj više


Privremeni i povremeni poslovi

Privremeni i povremeni poslovi – članak iz časopisa Pravo i finansije – Maj 2021

Pravni osnov za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Prava u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Porezni tretman ugovora o privremeni i povremenim poslovima

Obračun doprinosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Angažman stranih državljana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Pročitaj više


Procjena rizika

Procjena rizika – Zaštita na radu

Sve što čovjek radi, svaka situacija u kojoj se nalazi i svaka aktivnost uključuje u sebi neki rizik. Bez obzira na tehnološki razvoj, rast obrazovanja i spoznaja o svijetu u kojem čovjek živi, razvoj metoda planiranja i predviđanja, uvijek su postojale i postoje nepredviđene situacije ili splet okolnosti koje rezultiraju štetnim događajima većih ili manjih razmjera. Pošto je procjena rizika novina u zakonodavstvu iz oblasti zaštite na radu u Federacije BiH, ukazala se potreba da se poslodavcima, povjerenicima za zaštitu na radu, radnicima za zaštitu na radu i zaposlenim daju osnovne informacije o načinu i postupku provođenja ove aktivnosti.

Pročitajte stručni članak
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 18. sjednici održanoj 30.03.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (prvo čitanje). Zakon je razmatran pod tačkom 5.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno nova 63 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Portal trenutno broji ukupno 3.769 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Pravo na rad sa polovinom radnog vremena, Nepuno radno vrijeme, Može li se probni rad ugovoriti ukoliko se radnik premješta na novu radnu poziciju?)
Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više