Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Novosti

E-aukcija i CEFTA ponude

E-aukcija i CEFTA ponude

E-aukcija i CEFTA ponude  Poštovani/e,  Budući da u sistemu nije predviđeno da ugovorni organi prilikom unosa ponuda za e-aukcije mogu da označe ponude koje uživaju tretman CEFTA ponuda, upitali smo Agenciju za javne nabavke na koji način ugovorni organi da tretiraju ove…

Pročitajte više
ELEKTRONSKA PDV PRIJAVA (E-PDV)

ELEKTRONSKA PDV PRIJAVA (E-PDV)

ELEKTRONSKA PDV PRIJAVA (E-PDV) U posljednjim izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, 85/17) izmijenjen je član 78. Pravilnika, koji propisuje obavezu i način podnošenja PDV prijave. Navedenim izmjenama, previđeno je da od januara…

Pročitajte više
Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH   U „Službenim novinama FBiH“, broj 69/17 objavljen je Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne…

Pročitajte više

NOVO: IZMJENE ZAKONA O TURIZMU KANTONA SARAJEVO – propisana obaveza plaćanja članskog doprinosa (članarine) Turističkoj zajednici!

U „Službenim novinama KS“, broj 31/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu („Službene novine KS“, broj 19/16), kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici. Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati obavezni i dobrovoljni članovi Turističke…

Pročitajte više