Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Novosti

Poreska uprava RS – Odgoda plaćanja poreskih obaveza i elektronsko podnošenje poreskih prijava za porez na dohodak

OBVIJEŠTENJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Za odgodu plaćanja poreza podnesite pisanu izjavu Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte, koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u…


AJN – Savjetodavna i tehnička pomoć putem telefona svakim radnim danom

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19), Agencija za javne nabavke BiH prilagodila je svoj rad na način da će putem telefona pružati savjetodavnu i tehničku pomoć svakim radnim danom u tereminu od 10:00 do…


PREDUZETE MJERE U REPUBLICI SRPSKOJ KOJE IMAJU ZA CILJ UBLAŽAVANJE POSLJEDICA VIRUSA KORONA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA

U kratkom tekstu donosimo Vam informacije o mjerama koje su preduzete u Republici Srpskoj koje imaju za cilj ublažavanje posljedica virusa korona. Kompletan članak možete preuzeti BESPLATNO O V D J E.


Pandemija – Ogledni primjeri odluka poslodavaca – RS

Poštovane/i, Zbog velikog broja upita i novonastale situacije u kojoj se poslodavci trenutno nalaze, odlučili smo na jednom mjestu objaviti ogledne primjere odluka koje poslodavcima stoje na raspolaganju za vrijeme pandemije – RS. Ogledni primjeri služe kao pomoć poslodavcima prilikom…


Šta se dešava sa naknadom za ishranu u toku rada, kao i naknadom za prevoz na posao i s posla u vrijeme PANDEMIJE KORONAVIRUSA?

Naknada za ishranu u toku rada, kao i naknada za prevoz na posao i s posla, uređuje se ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom poslodavca, budući da se ne radi o pravu radnika koje je utvrđeno…


Mišljenje Agencije za javne nabavke vezano za uvid u ponude u vanrednim okolnostima

Na koji način izvršiti uvid u ponude u vrijeme proglašenog vanrednog odnosno stanja prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID-19)? Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa koronavirusom (COVID-19) i službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene…


PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Poštovane/i, Ugovorni organi prilikom nabavke roba, usluga i radova dužni su primjenjivati postupke nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama propisao je redovne postupke nabavki koje su ugovorni organi dužni primjenjivati prilikom vršenja nabavki roba usluga ili…


Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u RS

Poštovane/i, Pojava bolesti COVID-19 u našoj zemlji nameće određena prilagođavanja procesa rada novim okolnostima i mjerama. Dakle, ovaj članak daje pregled određenih rješenja Zakona o radu Republike Srpske. Tako sada zanemareni instituti iz radnog prava dolaze u prvi plan –…


O B A V I J E S T za osobe koje se prijavljuju na biro po prestanku radnog odnosa

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo O B A V I J E S T za osobe koje se prijavljuju na biro po prestanku radnog odnosa Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu se putem e-mail-a prijaviti kod općinskog biroa  prema…


Mišljenje AJN vezano za ovjeravanje dokumentacije u vanrednim okolnostima

Da li se u postupcima javne nabavke, zbog aktuelnih dešavanja u vezi sa korona virusom (COVID-19), može omogućiti ponuđačima da ne moraju dostavljati izjave ovjerene kod nadležnih organa?  Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) –  u daljem…


Kontakt adrese i telefoni za dostavu poreznih prijava i podnesaka, a rok za predaju poreznih prijava je produžen

Poštovani porezni obveznici, U ovoj situaciji pokušavamo da organizujemo obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće kako bi zaštitili vaše zdravlje i zdravlje svih građana. Porezna uprava je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno…


JAVNE NABAVKE ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE I STANJA PRIRODNE NESREĆE ZBOG KORONA VIRUSA

Nakon što je 16.03.2020. godine proglašena vanredna situacija u Republici Srpskoj, stanje nesreće zbog koronavirusa  na području Federacije BiH, odnosno nakon što je 17.03.2020. godine proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, donesen je i niz…


Agencija za javne nabavke primijetila zloupotrebe pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19) i nabavki neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica istog, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o javnim nabavkama („Službeno…


Pandemija – Ogledni primjeri odluka poslodavaca – FBiH

Poštovane/i, Zbog velikog broja upita i novonastale situacije u kojoj se poslodavci trenutno nalaze, odlučili smo na jednom mjestu objaviti ogledne primjere odluka koje poslodavcima stoje na raspolaganju za vrijeme pandemije – FBiH. Ogledni primjeri služe kao pomoć poslodavcima prilikom…


Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u FBiH

Poštovane/i, Zbog širenja COVID-19 i proglašenja pandemije, te s obzirom na gubitak narudžbi, ugovorenih poslova i tržišta u širem smislu, u određenim granama privrede  treba ukazati na  moguća rješenja, odnosno razmotriti što stoji na raspolaganju poslodavcima u skladu sa Zakonom…