Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Novosti

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Računovodstvo i finansije – Webinar – oktobar-novembar 2021

Aktuelne izmjene propisa

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Analiza likvidnosti i profitabilnosti

Primjena i prednosti korištenja informacionih alata pri analizi finansijskih izvještaja

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

26. 10. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 10. 2021., i 3. 11. 2021.

Pročitaj više


Stečaj - O NOVOM STEČAJNOM ZAKONODAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIMA FACIE

Stečaj – O novom stečajnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prima facie – Stručni članak

U Federaciji Bosne i Hercegovine 5. jula 2021. usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o stečaju, čime je nakon osamnaest godina prestao da važi Zakon o stečajnom postupku. Osim izmijenjenog naziva generalnog propisa koji uređuje oblast stečaja, Zakon o stečaju donekle mijenja perspektivu prezaduženog privrednog subjekta u pravcu njegovog opstanka na tržištu uvođenjem novog instituta – predstečajnog postupka. Predstečajni postupak je ujedno i najznačajnija novina u stečajnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. Autori u radu daju kratak osvrt na pojedine evidentne promjene u de lege lata zakonodavstvu.

Autori: Prof. dr. Zinka Grbo i prof. dr. Mehmed Hadžić
Pročitaj više


Bolovanje radnika

Bolovanje radnika – Ljiljana Ćehajić – stručni članak

U ovom tekstu predstavljen je institut privremene spriječenosti za rad radnika, koja se uobičajeno naziva bolovanje, a reguliše se zakonima u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl pravnik

Radno-pravni status radnika na bolovanju

Posebnosti kod bolovanja uzrokovanog povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem
Pročitaj više


AKTUELNA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Aktuelna praksa iz radnih odnosa – seminar – Oktobar 2021

Aktuelna praksa iz radnih odnosa

Najčešći problemi u radno-pravnim odnosima

Inspekcijski nadzor

Interaktivni seminar 19.10. / Snimak seminara, 22.10.

Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – inspektor rada

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Novi Zakon o stečaju u Federaciji BiH – seminar – Novembar 2021

Osnovne odredbe / ✓ Opće procesne odredbe

Predstečajni postupak / ✓ Stečajni postupak

Reorganizacija dužnika / ✓ Međunarodni stečaj

PREDAVAČ:

Hakija Zajmović – sudija Općinskog suda u Sarajevu

Interaktivni seminar

Sarajevo, 2. 11. 2021.

Snimak seminara

4. 11. 2021. i 9. 11. 2021.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – oktobar 2021

Novine u carinskom sistemu u 2022. godini

Povlašteno / preferencijalno porijeklo robe

PREDAVAČI:

Miljka Kutić – Šefica Odsjeka za carinske postupke u UIO

Milena Knežević, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Interaktivni seminar

Sarajevo, 21. 10. 2021.

Snimak seminara

25. 10. 2021. i 27. 10. 2021.

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra

Ovim uputstvom propisuje se:

– postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku i ostali dokumenti uz finansijske izvještaje) u Registar finansijskih izvještaja,
– provjera potpunosti i tačnosti dokumentacije zaprimljene u Registar,
– način vođenja Registra.
Pročitaj više


Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radnu odnos u javnom sektoru FBiH

Izmjene Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH

U Službenim novinama FBiH broj 53/21 od 7.7.2021. godine objavljene su izmjene Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Pogledajte kompletan tekst izmjene.

Pročitaj više


Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:
APR-1036, MIP 1023, PMIP-1024, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031, PDN-1033,

Saznajte uz pomoć uputstva za korištenje E-usluga nPIS-a kako elektronski podnijeti ove obrasce.
Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Objavljen novi Zakon o stečaju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/21 od 07.07.2021. godine objavljen je Zakon o stečaju.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” tj. 14.07.2021.

Preuzmite tekst Zakona
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

U Domu naroda usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 19. sjednici održanoj 01.07.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, u prvom čitanju.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Pročitaj više


OBJAVLJEN ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

Objavljen Zakon o mirnom rješavanju sporova

U „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 49/21 od 23.06.2021. godine objavljen je Zakon o mirnom rješavanju sporova.

Preuzmite tekst Zakona klikom na obavijest

Pročitaj više


Objavljen NOVI Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Objavljen NOVI Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH” broj 48/21 od 18.6.2021. godine objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 26.6.2021. godine.

Preuzmite tekst pravilnika
Pročitaj više


Aktuelne izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Aktuelne izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Polovinom maja 2021. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u parlamentarnu proceduru uputilo je izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18).

Formalni razlog za izmjene ovog propisa se nalazi u činjenici da su već prilikom usvajanja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, oba doma Parlamenta Federacije BiH, donijela Zaključak i zadužila resorno ministarstvo odnosno Vladu Federacije BiH, da prati primjenu novog Zakona, te da u slučaju potrebe i određenih problema u primjeni sačini izmjene i dopune Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju.

S tim u vezi, napominjemo da u primjeni ovog vrlo složenog propisa nije bilo većih problema, što govori u prilog činjenici da je u stručnom smislu zakon dobro i temeljno pripremljen. Međutim, sudska praksa odnosno odluke najviših sudskih instanci (Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-4077/16 od 11.10.2018. godine i presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-36/18 od 12.11.2019. godine, stvorile su obavezu izmjene pojedinih zakonskih rješenja. Također, predmetne izmjene zakona obuhvatile su i određena preciziranja normi kako bi se izbjeglo različito tumačenje pojedinih odredbi. Pročitajte pregled predloženih izmjena sa obrazloženjem istih.
Pročitaj više