Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za JAVNE NABAVKE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22

Obavještavamo Vas ovim putem da je Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22.

Sve tri jezične varijante iz Službenog glasnika možete preuzeti u tekstu novosti.

REC d.o.o. će nastaviti da prati aktivnosti na usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici, u rubrici „Javne nabavke“ – „Novosti“, časopisu „Pravo i finansije“, publikacijama, te na našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 25. sjednici održanoj 29.08.2022. godine usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 3. 2021.

Ovim je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te slijedi objava istog u Službenom glasniku BiH, i početak primjene.

Preuzmite tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu Javne nabavke – 18.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Nabavka hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Narudžbenica kao pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma


✓ Potpisivanje ponude od strane prokuriste


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 82 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu javne nabavke – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.696 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako riješiti dilemu da li je neka nabavka roba ili radova?


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Da li se vraćaju ponude koje su dostavljene nakon odgađanja nastavka postupka nabavke zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju


✓ Istekao rok za unos obavještenja o dodjeli ugovora na portal nabavki


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 66 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.614 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako nabaviti uslugu od ponuđača ako je isti osnivač: ugovornog organa i ponuđača?


✓ Izmjena plana nabavke za ponovljeni postupak nabavke


✓ Izbor više ponuđača u postupku javne nabavke


✓ Zbir vrijednosti najpovoljnijih ponuda za sve lotove prelazi prag za primjenu konkurentskog zahtjeva


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 69 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.548 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Pregovarački postupak uslijed nepredviđenih okolnosti


✓ Nabavka vozila


✓ Kombinovanje kroz mini-tenderisanje


✓ Blagovremenost žalbe


Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 63 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako obezbijediti predmet nabavke ako se niko ne javi na raspisani tender, i novi ugovor ne bude potpisan na vrijeme


✓ Greška ugovornog organa u pripremi obrasca za cijenu ponude


✓ Ponuda prelazi procijenjenu vrijednost nabavke


✓ Mora li ugovorni organ pokrenuti novi postupak nabavke, nakon što provedeni postupak nabavke bude poništen u cjelosti od strane URŽ-a/KRŽ-a


Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 60 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.416 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Da li je novoosnovana firma od strane JP obaveznik primjene Zakona o javnim nabavkama?


✓ Promijenjene okolnosti koje se tiču cijene nakon zaključivanja okvirnog sporazuma


✓ Ocjena ponuda


✓ Izmjene predmeta nabavke nakon potpisivanja ugovora, bolje karakteristike
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 69 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.356 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Provođenje postupka nabavke električne energije,
✓ Nabavke robe / vozila putem lizinga,
✓ Postupak direktnog sporazuma,
✓ Žalba u direktnom sporazumu
) Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li je javna ustanova obveznik primjene odredbi ZJN?, Nabavka usluga nadzora za više različitih faza izgradnje objekta, Izbor ponuđača u konkuretskom zahtijevu, Da li u sistem za e-aukciju mogu unijeti ponude koje su iznad vrijednosti za konkurentski zahtjev?)
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

U Domu naroda usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 19. sjednici održanoj 01.07.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, u prvom čitanju.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 138 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.154 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li udruge mogu biti ponuditelji?, Fizička lica u postupcima javnih nabavki, Numerisanje sadržaja ponude) Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u drugom čitanju

Obavještavamo Vas ovim putem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 21. sjednici održanoj 15.06.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (drugo čitanje).

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Pročitaj više


Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

Budući da je odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg propisano da važi do 01.06.2021. godine, u tekstu koji slijedi dajemo kratki pregled šta to znači za tendere koji su u toku i tendere koji se tek trebaju provoditi.

Saznajte više i preuzmite Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više