Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za JAVNE NABAVKE

Kratki pregled i analiza prakse URŽ-a

Kratki pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima – Stručni članak

U članku su predstavljena najbitnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi po pitanju neprihvatljive ponude koja prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke. Dat je prikaz i analiza Rješenja koja se odnose na momenat kada se cijeni neprihvatljivost ponude prilikom predviđenog održavanja E-aukcije. Također, o istoj problematici su prikazani zauzeti stavovi Agencije za javne nabavke. Najznačajnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi i njihova analiza je prezentirana i po pitanju ispitivanja aktivne legitimacije na strani žalitelja, te su data pojašnjenja svih prikazanih Rješenja.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više


Sprovođenje direktnog sporazuma - Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Sprovođenje direktnog sporazuma – Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/2014 i 9/2022, u daljem tekstu ZJN) [2] propisano je članom 124. da početkom primjene istih, prestaje da važi između ostalog i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 53/06 i 20/09). Direktni sporazum se shodno ZJN primjenjuje za postupke čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 6.000,00 (šesthiljada) KM bez PDV-a. Ugovorni organi nemaju obavezu da prilikom pokretanja direktnog sporazuma donese odluku ili rješenje u pisanoj formi. Ugovorni organi pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traže prijedloge cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke. Ugovorni organ, ukoliko je sproveo direktni sporazum za određenu nabavku, ima mogućnost u toku godine, ukoliko se ukaže potreba, sprovesti ponovno direktni sporazum/sporazume za istovrsne nabavke do ukupnog iznosa 10.000,00 KM.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više


Način objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima jn

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu nabavki

U Službenom glasniku BiH, br. 80/22 objavljeno Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu nabavki

Ovim uputstvom se uređuju uslovi i način registracije korisnika, objavljivanja obavještenja i tenderske dokumentacije, preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje i odgovora s pojašnjenjem tenderske dokumentacije, dostavljanja i objave izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki.

Pogledajte koja su obavještenja objavljena i preuzmite tekst Uputstva Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Cijena ponude veća od planiranih, odnosno osiguranih novčanih sredstava – ZIDZJN – Mišljenje AJN

Članom 2. stav (1) tačka l) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ 59/22) uvedene su izmjene u definiciju ponuda, na način da navedeni član propisuje da je ponuda dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:
1) prihvatljiva – koju je podnio ponuđač koji nije bio isključen u skladu sa članom 45. ovog zakona i koji ispunjava kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, te čija je ponuda u skladu sa tehničkim specifikacijama bez da je nepravilna ili neprihvatljiva;
2) neprihvatljiva – čija cijena prelazi planirana, odnosno obezbijeđena novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterijume za kvalifikaciju privrednog subjekta;
3) nepravilna – koja nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom ili je primljena van roka za dostavljanje ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili nije rezultat tržišne konkurencije ili je ugovorni organ utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska.

Jedno od pitanja vezanih za tumačenje navedenih odredbi je i da li se ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva, odbacuje u startu kao neprihvatljiva; a posebno imajući u vidu da je odredba člana 69. stav (2) tačka e) ZJN koja propisuje da ugovorni organ poništava postupak nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Mišljenje Agencije za javne nabavke pročitajte u nastavku. Pročitaj više


NOVINE U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – stručni članak

Stručni članak, Autor: Amir Rahmanović, dipl.ekonomista

Razlozi za donošenje, Nove definicije, Nabavke koje uključuju ugovorne organe sa sjedištem u BiH i ugovorne organe iz država članica Evropske unije i provođenje postupaka koji uključuju ugovorne organe iz različitih država članica Evropske unije, Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama, Uvid u ponude i mogućnost kopiranja i slikanja dokumentacije, Obaveza donošenja internog pravilnika, Službenik za javne nabavke, Prethodna provjera tržišta, Podjela predmeta nabavke na lotove, Plan nabavki i uslovi za početak postupka javne nabavke, Isključenje iz učešća u postupcima javnih nabavki, Sukob interesa i antikoruptivni mehanizmi, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Izmjena ugovora, Postupci male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i direktni sporazum), Postupak pravne zaštite i žalbeni postupak, Objava, stupanje na snagu i početak primjene Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22

Obavještavamo Vas ovim putem da je Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 59/22.

Sve tri jezične varijante iz Službenog glasnika možete preuzeti u tekstu novosti.

REC d.o.o. će nastaviti da prati aktivnosti na usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici, u rubrici „Javne nabavke“ – „Novosti“, časopisu „Pravo i finansije“, publikacijama, te na našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 25. sjednici održanoj 29.08.2022. godine usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 3. 2021.

Ovim je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te slijedi objava istog u Službenom glasniku BiH, i početak primjene.

Preuzmite tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 157 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu Javne nabavke – 18.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Nabavka hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Narudžbenica kao pojedinačni ugovor iz okvirnog sporazuma


✓ Potpisivanje ponude od strane prokuriste


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno nova 82 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Nova pitanja na portalu javne nabavke – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 3.696 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako riješiti dilemu da li je neka nabavka roba ili radova?


✓ Da li se okvirni sporazum potpisuje na procijenjenu vrijednost nabavke ili na vrijednost ponude?


✓ Da li se vraćaju ponude koje su dostavljene nakon odgađanja nastavka postupka nabavke zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju


✓ Istekao rok za unos obavještenja o dodjeli ugovora na portal nabavki


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 66 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.614 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako nabaviti uslugu od ponuđača ako je isti osnivač: ugovornog organa i ponuđača?


✓ Izmjena plana nabavke za ponovljeni postupak nabavke


✓ Izbor više ponuđača u postupku javne nabavke


✓ Zbir vrijednosti najpovoljnijih ponuda za sve lotove prelazi prag za primjenu konkurentskog zahtjeva


Pročitaj više


Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 69 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.548 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Pregovarački postupak uslijed nepredviđenih okolnosti


✓ Nabavka vozila


✓ Kombinovanje kroz mini-tenderisanje


✓ Blagovremenost žalbe


Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 63 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako obezbijediti predmet nabavke ako se niko ne javi na raspisani tender, i novi ugovor ne bude potpisan na vrijeme


✓ Greška ugovornog organa u pripremi obrasca za cijenu ponude


✓ Ponuda prelazi procijenjenu vrijednost nabavke


✓ Mora li ugovorni organ pokrenuti novi postupak nabavke, nakon što provedeni postupak nabavke bude poništen u cjelosti od strane URŽ-a/KRŽ-a


Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 60 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.416 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Da li je novoosnovana firma od strane JP obaveznik primjene Zakona o javnim nabavkama?


✓ Promijenjene okolnosti koje se tiču cijene nakon zaključivanja okvirnog sporazuma


✓ Ocjena ponuda


✓ Izmjene predmeta nabavke nakon potpisivanja ugovora, bolje karakteristike
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 69 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.356 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Provođenje postupka nabavke električne energije,
✓ Nabavke robe / vozila putem lizinga,
✓ Postupak direktnog sporazuma,
✓ Žalba u direktnom sporazumu
) Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li je javna ustanova obveznik primjene odredbi ZJN?, Nabavka usluga nadzora za više različitih faza izgradnje objekta, Izbor ponuđača u konkuretskom zahtijevu, Da li u sistem za e-aukciju mogu unijeti ponude koje su iznad vrijednosti za konkurentski zahtjev?)
Pročitaj više