fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za JAVNE NABAVKE

e-nabavke u BiH

Poštovani, Budući da je u posljednje vrijeme aktuelna tema e-nabavki, obavještavamo Vas da je Agencija za javne nabavke objavila prijedlog Pravilnika o korištenju informacionog sistema e-nabavke. Navedeni Pravilnik možete pogledati na linku: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/legislation S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


Objavljeno novih 82 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko je objavjeno 82 nova pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 2.016 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

U “Službenom glasniku BiH”, broj 54/19 od 9.8.2019. godine objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Tekst Odluke možete preuzeti na sljedećem linku: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog…


Objavljeno novih 73 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko je objavjeno 73 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 1.934 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


Stav AJN – Koji sud je nadležan da izdaje uvjerenje iz čl. 45. stav (2) tačka a) ZJN?

Članom 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) određeno je da je ugovorni organ, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 22. stav (1) tačka d) ovog zakona, dužan…


NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BIH

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BIH

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BIH Poštovani/e,  Obavještavamo Vas ovim putem da je Agencija za javne nabavke BiH pripremila 9 nova zvanična stava po sljedećim pitanjima: Koje podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda je moguće koristiti u slučaju…


Objavljeno novih 70 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko je objavjena 70 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 1.861 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


Objavljena nova 35 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko su objavjena 35 nova pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 1.791 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


Objavljena nova 44 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko su objavjena 44 nova pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 1.756 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


CVP kodovi

Poštovani,  Na web stranici Agencije za javne nabavke BiH ostavljena je mogućnost jednostavne pretrage CPV kodova, pri čemu korisnik u tražilicu ukuca pojam za koji traži CPV kod, i sistem izbaci CPV kodove koji se odnose na taj pojam. Pretraživač CPV kodova…


Elektronska ponuda i elektronske nabavke u BiH – propisi

Poštovani/e, Obavještavamo Vas ovim putem da je Agencija za javne nabavke na eKonsultacije postavila Prijedlog Pravilnika o korištenju informacionog sistema e-Nabavke, kojim se, između ostalog, uređuju pitanja provođenja elektronskih nabavki i elektronskih ponuda. Tekst Prijedloga Pravilnika možete preuzeti OVDJE , a kompletne…


REZERVISANI UGOVORI JAVNE NABAVKE

REZERVISANI UGOVORI

REZERVISANI UGOVORI Poštovane/i, U nastavku Novosti želimo da istaknemo odgovore na osnovna pitanja na temu rezervisanih ugovora u javnim nabavkama: ŠTA SU REZERVISANI UGOVORI?  KADA I KOLIKO SE MOGU PRIMJENITI?  NA OSNOVU ČEGA ODREDITI KOJI UGOVORI MOGU BITI „REZERVISANI UGOVORI“?…


Objavljeno novih 90 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani,  Portal RECko JN smo ažurirali sa 90 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki, koja smo u prethodnom periodu dobili u okviru naše usluge Savjetodavnog servisa. Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju, a naš konsultantski tim Vam i dalje…


Objavljena nova 22 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani,  Obavještavamo Vas da smo na portalu RECko JN objavili novih 22 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki, te je sada dostupno ukupno 1.600 pitanja i odgovora.  Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju. Naša kuća Vam i dalje stoji na…


Kako će postupiti ugovorni organ u pogledu obaveznosti primjene e-aukcije u situacijama kada je materijalnim propisom za određene predmete nabavke utvrđena fiksna/minimalna cijena? -STAV AJN

Kako će postupiti ugovorni organ u pogledu obaveznosti primjene e-aukcije u situacijama kada je materijalnim propisom za određene predmete nabavke utvrđena fiksna/minimalna cijena? -STAV AJN Puni tekst pitanja i odgovora možete preuzeti na linku: https://www.javnenabavke.gov.ba/index.php?id=03vij&vij=230&jezik=bs