Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za JAVNE NABAVKE

pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – Maj 2021

Ponude u postupku javne nabavke

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar, 18.05. / Snimak webinara, 24. i 26.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 18. sjednici održanoj 30.03.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (prvo čitanje). Zakon je razmatran pod tačkom 5.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 279 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.016 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Nuđenje ekvivalentnog proizvoda, Šta je dopuna a šta pojašnjenje ponude?, Šta sa cijenom od 0,01 KM?)
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 122 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.737 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Odricanje ponuđača od prava na žalbu, Vrijednost do koje se može provoditi direktni sporazum, Poništenje e-aukcije, itd.)
Pročitaj više


E nabavke - planiranje javnih nabavki

Seminar i webinar – javne nabavke – Decembar 2020

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

Banja Luka, 15.12. / Mostar, 17.12. / Sarajevo, 18.12. / Snimak seminara, 24.12.

Gratis brošure: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, Nabavka hotelskih usluga i Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novo 61 pitanje i odgovor na pitanje na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena.
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 92 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.554 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena.

Pročitaj više


Aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude

Aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude

Da li se u situaciji u kojoj izabrani ponuđač ne dostavi dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ tražio tenderskom dokumentacijom može aktivirati garancija za ozbiljnost ponude?

Kada se može aktivirati bankarska garancija za ozbiljnost ponude?

Preuzmite pitanje koje smo postavili Agenciji i odgovor Agencije
Pročitaj više


Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN - stav AJN

Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN – stav AJN

Budući da se u posljednje vrijeme često vode polemike ko može potpisati izjavu iz člana 45. i člana 52. ZJN (samo zakonski zastupnik preduzeća, ili se ove izjave mogu potpisivati i po punomoći), zatražili smo zvanični stav Agencije za javne nabavke BiH po ovom pitanju.

Upit i odgovor Agencije za javne nabavke možete preuzeti klikom na novost!

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 155 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Poštovani, Na portalu RECko je objavjeno 155 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Portal trenutno broji ukupno 2.462 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC d.o.o.


IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU

SEMINAR: JAVNE NABAVKE
JULI 2020.

S E M I N A R  IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU Mostar, 22. 07. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 23. 07. 2020., Hotel „Hollywood“ Banja Luka, 28. 07. 2020., Hotel…


Objavljena odluka o preferencijalu

Objavljena odluka o preferenacijalu Pročitaj više


Agencije za javne nabave BiH – Obavijest u vezi sa savjetodavnom i tehničkom pomoći

Agencije za javne nabave BiH – Obavijest u vezi sa savjetodavnom i tehničkom pomoći Pročitaj više


AGENCIJA ZA JAVNE NEABAVKE PROVODI POJAČANO PRAĆENJE PREGOVARAČKIH POSTUPAKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ODREDBI ZJN ZBOG UOČENIH ZLOUPOTREBA

Poštovane/i, Zbog uočenih zloupotreba u primjeni pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja o nabavci i izuzeća od primjene odredbi ZJN u posljednjih mjesec dana, to jest u periodu od proglašenja stanja prirodne nesreće / vanredne situacije zbog korona virusa, Agencija za…