Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za JAVNE NABAVKE

postupci javnih nabavki

Postupci javnih nabavki – korak po korak – decembar 2021 – seminar

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Portal trenutno broji ukupno 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li je javna ustanova obveznik primjene odredbi ZJN?, Nabavka usluga nadzora za više različitih faza izgradnje objekta, Izbor ponuđača u konkuretskom zahtijevu, Da li u sistem za e-aukciju mogu unijeti ponude koje su iznad vrijednosti za konkurentski zahtjev?)
Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

U Domu naroda usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju

Obavještavamo Vas ovim putem da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 19. sjednici održanoj 01.07.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, u prvom čitanju.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 138 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.154 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Da li udruge mogu biti ponuditelji?, Fizička lica u postupcima javnih nabavki, Numerisanje sadržaja ponude) Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u drugom čitanju

Obavještavamo Vas ovim putem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 21. sjednici održanoj 15.06.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (drugo čitanje).

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Pročitaj više


Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020. godina

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – 2020. godina

Budući da je odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg propisano da važi do 01.06.2021. godine, u tekstu koji slijedi dajemo kratki pregled šta to znači za tendere koji su u toku i tendere koji se tek trebaju provoditi.

Saznajte više i preuzmite Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Obavještavamo Vas ovim putem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 18. sjednici održanoj 30.03.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (prvo čitanje). Zakon je razmatran pod tačkom 5.

Preuzmite tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 279 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.016 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Nuđenje ekvivalentnog proizvoda, Šta je dopuna a šta pojašnjenje ponude?, Šta sa cijenom od 0,01 KM?)
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 122 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.737 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Odricanje ponuđača od prava na žalbu, Vrijednost do koje se može provoditi direktni sporazum, Poništenje e-aukcije, itd.)
Pročitaj više


E nabavke - planiranje javnih nabavki

Seminar i webinar – javne nabavke – Decembar 2020

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

Banja Luka, 15.12. / Mostar, 17.12. / Sarajevo, 18.12. / Snimak seminara, 24.12.

Gratis brošure: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, Nabavka hotelskih usluga i Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novo 61 pitanje i odgovor na pitanje na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena.
Pročitaj više


odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 92 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 2.554 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena.

Pročitaj više


Aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude

Aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude

Da li se u situaciji u kojoj izabrani ponuđač ne dostavi dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ tražio tenderskom dokumentacijom može aktivirati garancija za ozbiljnost ponude?

Kada se može aktivirati bankarska garancija za ozbiljnost ponude?

Preuzmite pitanje koje smo postavili Agenciji i odgovor Agencije
Pročitaj više


Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN - stav AJN

Potpisivanje izjava iz člana 45. i 52. ZJN – stav AJN

Budući da se u posljednje vrijeme često vode polemike ko može potpisati izjavu iz člana 45. i člana 52. ZJN (samo zakonski zastupnik preduzeća, ili se ove izjave mogu potpisivati i po punomoći), zatražili smo zvanični stav Agencije za javne nabavke BiH po ovom pitanju.

Upit i odgovor Agencije za javne nabavke možete preuzeti klikom na novost!

Pročitaj više