Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Cijena ponude veća od planiranih, odnosno osiguranih novčanih sredstava – ZIDZJN – Mišljenje AJN

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - NL

Cijena ponude veća od planiranih, odnosno osiguranih novčanih sredstava – ZIDZJN – Mišljenje AJN

Cijena ponude veća od planiranih, odnosno osiguranih novčanih sredstava – ZIDZJN – Mišljenje AJN

 

Naš upit prema AJN, odgovor i stav AJN Vam dostavljamo u nastavku:

UPIT ODGOVOR STAV AJN

Poštovani,

Članom 2. stav (1) tačka l) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ 59/22) uvedene su izmjene u definiciju ponuda, na način da navedeni član propisuje da je ponuda dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

 1. prihvatljiva – koju je podnio ponuđač koji nije bio isključen u skladu sa članom 45. ovog zakona i koji ispunjava kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, te čija je ponuda u skladu sa tehničkim specifikacijama bez da je nepravilna ili neprihvatljiva;
 2. neprihvatljiva – čija cijena prelazi planirana, odnosno obezbijeđena novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterijume za kvalifikaciju privrednog subjekta;
 3. nepravilna – koja nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom ili je primljena van roka za dostavljanje ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili nije rezultat tržišne konkurencije ili je ugovorni organ utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska.

Dilema u tumačenju odredbe

Jedno od pitanja vezanih za tumačenje navedenih odredbi je i da li se ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva, odbacuje u startu kao neprihvatljiva; ili ugovorni organ razmatra mogućnost naknadnog obezbjeđivanja nedostajućih sredstava.  Pitanje se postavlja posebno imajući u vidu da:

 • Član 2. stav (1) tačka l) alineja 2) ZJN propisuje da je neprihvatljiva ponuda ona ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno obezbijeđena sredstva. (Za planirana sredstva je jasno da bi to bila sredstva iz plana nabavki, odnosno procijenjena vrijednost nabavke. Ali, šta znači ovo „obezbijeđena sredstva“, i kada se sredstva mogu obezbijediti? Tj. da li se sredstva mogu obezbijediti i nakon otvaranja ponuda, a npr. prije održavanja e-aukcije?)
 • Član 69. stav (2) tačka e) ZJN propisuje da ugovorni organ poništava postupak nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Mišljenje AJN pročitajte u nastavku obavijesti.


 


Rezervišite Vaše mjesto na predstojećem seminaru koji organizuje naša kuća, na temu:


Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

 

Bihać 19. 9. 2023. Hotel “Emporium”
Mostar 21. 9. 2023. Hotel “Mostar”
Sarajevo 26. 9. 2023. Hotel “Hollywood”
Banja Luka 28. 9. 2023. Hotel “Bosna”

Javne nabavke - seminar - Septembar 2023.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom seminaru kako biste se upoznali sa svim novinama iz navedene oblasti.

Više informacija o seminaru


 

Mišljenje AJN

 

S tim u vezi, obavještavamo Vas ovim putem da je naša konsultantska kuća, REC doo, uputila je zahtjev za pojašnjenje člana 2. stav (1) tačka l) alineja 2 Agenciji za javne nabavke BiH. Tačnije, zamolili smo za mišljenje da li se ponuda koja prelazi procijenjenu vrijednost nabavke (u teoretskom slučaju i ako vrijednost ponude prelazi i za 1,00 KM procijenjenu vrijednost nabavke) u startu dobija kao neprihvatljiva.

Upit koji smo poslali Agenciji za javne nabavke BiH možete preuzeti O V D J E.

Mišljenje Agencije možete preuzeti O V D J E.

Takođe, O V D J E možete preuzeti i stav Agencije za javne nabavke BiH da li se ocjena prihvatljivosti ponude vrši prije ili poslije e-aukcije.

 

Koje još novine donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH (ZIDZJN)?

Kao jednu od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, izdvojili bismo mogućnost izmjene sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, u slučaju da su kumulativno ispunjeni uslovi za izmjenu, propisani članom 75. stav (5) do (13) ZJN. Odredbe koje se odnose na mogućnost izmjene ugovora i okvirnih sporazuma počele su sa primjenom osmog dana od dana objave ZIDZJN u Službenom glasniku BiH, tj. ove odredbe su u primjeni od 10.09.2022. godine.

Pored navedenog, ZIDZJN se odnosi i na sljedeće:

 • značajne izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama,
 • uređuje pitanja imenovanja službenika za javne nabavke,
 • uvodi obavezu prethodne provjere tržišta,
 • uvodi obavezu podjele nabavke na lotove,
 • detaljnije uređuje institut plana nabavki,
 • definiše privremeni plan nabavki,
 • obavezu objavu plana nabavke na portalu nabavki,
 • uvodi pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki,
 • precizira u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 12 mjeseci,
 • unosi izmjene u utvrđivanju sukoba interesa,
 • izmjene konkurentskog zahtjeva,
 • izmjene direktnog sporazuma,
 • izmjene u pregovaračkom postupku sa i bez objave obavještenja o nabavci,
 • izmjene u sistemu pravne zaštite,
 • uređuje pitanja advokatskih naknada, itd.

Podsjećamo da primjena odredbi ZIDZJN počinje od 10.12.2022. godine.

Na našoj web stranici dostupan je i besplatan članak Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autora Amira Rahmanovića, a u našoj ponudi imamo i Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autora Ervina Kreševljakovića.

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Gdje se može preuzeti tekst ZIDZJN?

Tekst ZIDZJN možete preuzeti O V D J E.


 

REC d.o.o. će nastaviti da prati aktivnosti na usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici, u rubrici „Javne nabavke“ – „Novosti“, časopisu „Pravo i finansije“, publikacijama, te na našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Takođe, na našoj web stranici možete pronaći i druga obavještenja vezana za aktuelna pitanja i novosti iz oblasti javnih nabavki i mišljenja Agencije za javne nabavke BIH.

 

Na raspolaganju Vam stoji i naš savjetodavni servis.

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.