Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Radno vrijeme – Kolektivni ugovori – menadžerski ugovori – seminar – Banja Luka – februar – 2023

Radni odnosi u Republici Srpskoj

Radno vrijeme – Kolektivni ugovori – menadžerski ugovori – seminar – Banja Luka – februar – 2023

 


RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Radno vrijeme

Pravni aspekt i ostala primanja po kolektivnim ugovorima

Porezni i računovodstveni aspekt menadžerskih ugovora i primanja po kolektivnim ugovorima

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Jelena – 09:30h icon-briefcase 21. 02. 2023.

Radno vrijeme radnika

Radno vrijeme je vrijeme koje radnik provodi na radu i osnov je za obračun plate koju radnik ostvaruje za obavljeni rad. Poznavanje pravila o definisanju radnog vremena je preduslov za kvalitetnu organizaciju radnog procesa. Ograničenja u pogledu dužine radnog vremena u praksi izazivaju brojne dileme o čemu će biti govora na seminaru posvećenom radnom vremenu i odmorima radnika kao i obračunu neto plate i obaveznih doprinosa i poreza na dohodak. Na seminaru će biti obrađene i opcije nešto fleksibilnijih formi rada, kao što su nepuno radno vrijeme, klizno radno vrijeme, i radno vrijeme kod ostalih slobodnih oblika radnog angažovanja.

Primanje radnika po osnovu kolektivnih ugovora

Drugu temu smo posvetili primanju radnika po osnovu kolektivnih ugovora. Koja su to ostala primanja na koje radnik ima pravo? Dodatno je to značajno za početak godine i planiranje sredstava koje svaka firma ili javna ustanova treba imati u vidu kada su u pitanju sredstva za redovna i ostala izdvajanja za potrebe radnika, kao što je topli obrok, naknade za prevoz, regres, otpremnine i dr. I prvu i drugu temu ćemo obraditi u cjelini: pravni, računovodstveni i porezni aspekti tako da će učesnici seminara steći uvod u cjelinu navedene problematike i adekvatno planirati sredstva za 2023. godinu. Zato smo uključili treću tema seminara gdje će se govoriti o računovodstvenom i poreskom djelu navedenih primanja radnika.

Pozivamo Vas da se uključite u naš seminar koji će Vam, pored izlaganja, predavači moći adekvatno odgovoriti na sva Vaša pitanja i dileme koje imate u praksi.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Radno vrijeme

 • Pojam i vrste radnog vremena
 • Pripravnost
 • Dežurstvo
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Noćni rad
 • Rad u smjenama
 • Specifičnosti radnog vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika u drumskom prevozu
 • Radno vrijeme na službenom putu
 • Radno vrijeme lica koji rade po drugim vrstama ugovora („menadžerski ugovor“, učenici/ studenti, van radnog odnosa)
 • Odmori u toku radnog vremena
 • Raspored radnog vremena
 • Evidencija prisustva na radu
 • Menadžerski ugovori
Pitanja i odgovori

 

Pravni aspekt ostalih primanja po kolektivnim ugovorima

 • Koja su to ostala primanja na koje radnik ima pravo?

Pravo na regres

 • Kad i kome se isplaćuje regres?
 • Iznos regresa,
 • Način isplate regresa

Naknada prevoza

 • Način organizovanja prevoza,
 • Dokumentacija koju radnik prilaže uz zahtjev,
 • Kad se ne isplaćuje prevoz,
 • Naknada za prevoz u slučaju korištenja godišnjeg odmora,

Jubilarna nagrada

 • Kad radnik stiče pravo na jubilarnu nagradu
 • Visina jubilarne nagrade,

Topli obrok

 • Način obezbjeđivanja toplog obroka
 • Visina toplog obroka

Pomoć koja se isplaćuje radnicima

 • Vrste pomoći na koje radnik ima pravo,
 • Visina pomoći.
 • Pomoć koja se isplaćuje porodici radnika.

Pravo na otpremninu,

 • Vrste otpremnine,
 • Visina otpremnine,
 • Sporazum o isplati otpremnine,


Naknada za korištenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla
Druga primanja po kolektivnim ugovorima.

 • Koja su to druga primanja?
 • Veći obim prava koja se mogu dati radniku,
Pitanja i odgovori

 

Porezni i računovodstveni aspekt menadžerskih ugovora i primanja radnika po kolektivnim ugovorima

Menadžerski ugovori

 • Vrste ugovora za angažovanje menadžera / direktora bez zasnivanja radnog odnosa
 • Menadžer ili upravni odbor
 • Obaveznost isplate plate direktoru koji nije zasnovao radni odnos u privrednom društvu
 • Menadžerski ugovori kod udruženja građana
 • Menadžerski ugovor kod jednočlanih privrednih društava
 • Prijava menadžera u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
 • Radno vrijeme menadžera / direktora
 • Ostvarivanje prava na PIO / ZO
 • Menadžeri stranci
 • Poreski tretman menadžerske naknade
 • Poreski tretman drugih isplata menadžeru (troškovi službenih putovanja, dnevnice, prevoz, topli obrok i dr.)

Pravo na regres

 • Poreski tretman regresa.

Naknada prevoza

 • Poreski tretman naknade za prevoz na posao i s posla
 • Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja,
 • Poreski tretman naknada za rad na terenu,
 • Poreski tretman naknade za odvojeni život i smještaj u mjestu rada.

Jubilarna nagrada

 • Poreski tretman jubilarne nagrade.

Topli obrok

 • Poreski tretman naknade za topli obrok.

Pomoć koja se isplaćuje radnicima

 • Poreski tretman pomoći koje se isplaćuju radnicima.

Pravo na otpremninu,

 • Poreski tretman otpremnine

Naknada za korištenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla
Druga primanja po kolektivnim ugovorima.

 

 • Poreski tretman naknade za korišćenje privatnog vozila u poslovne svrhe
 • Poreski tretman naknade za korišćenje službenog vozila u privatne svrhe


Poreski tretman drugih primanja radnika iz radnog odnosa
Druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza

Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka
Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada
Dragan Zorić, dipl. iur. Poreska uprava Republike Srpske

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.
KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje(za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak(za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo