Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

PRAVA TRUDNICE PORODILJE I MAJKE DJETETA U ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine – stručni članak

Predstavljanje statusa i prava žene za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom punog radnog vremena do određene dobi djeteta, odnosno obaveze poslodavca u odnosu na zaštitu ove ranjive kategorije radnica, te mogućnost da određena prava umjesto žene i majke koriste otac djeteta, jedan od staratelja djeteta ili lice kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

U periodu do početka primjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kantoni su obavezni donijeti svoje propise i opće akte iz oblasti podrške porodicama s djecom koje će usaglasiti s odredbama ovoga zakona i kojima će utvrditi i druga dodatna prava od onih utvrđenih ovim zakonom, ovisno o njihovim materijalnim mogućnostima i drugim potrebama porodice s djecom.
U ovom članku predstavićemo sadašnja rješenja iz zakona koji su na snazi.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 60 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 19.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.675 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Šta se smatra prekidom radnog odnosa?,


✓ Pravo na korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Najniža satnica,


✓ Neradni dani po osnovu praznika
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 30 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 14.7.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Mirovanje radnog odnosa,


✓ Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 75 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 20.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.369 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Privremena spriječenost za rad i ocjena radne sposobnosti,


✓ Obveze poslodavca po osnovu donacije radniku,


✓ Da li zahtjev za zaštitu od uznemiravanja može biti anoniman, jer mi se učinilo da je na seminaru rečeno da ne može?,


✓ Kako postupiti prema radniku koji ne prihvati ponudu za izmjenu ugovora o radu (aneks ugovora)?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 17.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Odjava radnika kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme,


✓ Premještanje radnika sa SSS na VSS u JP čiji je osnivač FBiH,


✓ Mirovanje radnog odnosa imenovanog direktora,


✓ Može li radnica ostvariti pravo na naknadu za vrijeme porođajnog odsustva radnice ako radi FBiH, a ima prebivalište u RS-u?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.294 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Radna knjižica,


✓ Pravo na novčanu naknadu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću,


✓ Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?,


✓ Refundacija bolovanja porodilji
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.473 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme u državnoj službi?,


✓ Kako primijeniti Uredu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo?,


✓ Umanjenje plate zbog smanjenog obima posla,


✓ Da li se i u kojim slučajevima odjavljuje radnik na neplaćenom odsustvu?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.376 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Dokvalifikacija/prekvalifikacija radnika,


✓ Prerastanje ugovora o radu u slučaju promjene firme,


✓ Upućivanje radnika na rad u inozemstvu,


✓ Raspodjela kadra
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a


✓ Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom,


✓ Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena,


✓ Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,


✓ Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju,


✓ Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja
Pročitaj više


Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

U ovom članku predstavljamo način na koji je propisana organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organima državne službe, kao primjer koji može poslužiti drugim poslodavcima za utvrđivanje vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne, ako ne i optimalne, organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i pravilnog rasporeda poslova na radnike.

Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, ili čak padu produktivnosti.

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik Pročitaj više


Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Po Zakonu o praznicima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2007 i “Sl. glasnik BiH”, br. 77/2016 – rješenje US BiH) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:
22.04. (Veliki petak),
24.04. (dan Vaskrsa) i
25.04.2022.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane. Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.240 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme,


✓ Godišnji odmor radnika koji je stekao uvjete za puni godišnji odmor,


✓ Naknada plate radniku koji je na bolovanju,


✓ Aneks ugovora o radu
Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Поступци за заштиту од узнемиравања на раду – стручни чланак – Данијела Радонић, дипломирани правник

Десетак година се у Републици Српској усаглашавају ставови социјалних партнера који су презентовани у Закону о заштити од узнемиравања на раду. Закон дефинише одређена питања од којих издвајамо поступке за заштиту од узнемиравања на раду. У раду су детаљно обрађени интерни поступак, поступак пред Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова и поступак пред надлежним судом. Поступцима претходе одређена права и обавезе и послодавца и радника и у том правцу потребно је јачати општу радну и професионалну културу и досљедно примјењивати 0-толеранцију на појаву мобинга и узнемиравања на раду. То значи и обавезно санкционисање лица која врше узнемиравање на раду, што ћемо обрадити у наредном периоду

Аутор чланка: Данијела Радонић, дипломирани правник Pročitaj više


Državni i vjerski praznici

Državni i vjerski praznici – stručni članak – Jusuf Brkić, dipl. iur.

Zakon o praznicima određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom. Zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, i 89/18).

Zbog sve većeg broja pristiglih upita od strane naših pretplatnika, odlučili smo da u narednim redovima objasnimo razliku između praznika koji se slave u u Federaciji Bosni i Hercegovini po osnovu Zakona o praznicima, te vjerskih praznika koji se slave. Problem u praksi se javlja što ove godine na međunarodni praznik rada, odnosno njegov drugi dan, pada i vjerski praznik Ramazanski bajram. U nastavku teksta ćemo objasnit razliku u plaćenom odsustvu za vrijeme međunarodnog praznika rada, te plaćenog odsustva za zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijksih potreba, što je u ovom slučaju Ramzanski bajram.
Pročitaj više