Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI FBIH

Prekovremeni rad Web

Prekovremeni rad – stručni članak – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena – prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj.

Također, osvrnućemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više


Poseban penzijski staž u Federaciji BiH - stručni članak

Poseban penzijski staž u Federaciji BiH – stručni članak, Autor: Predrag Krsmanović

Čini se da vezano za poseban penzijski staž u Federaciji BiH postoje određena nerazjašnjena pitanja i dileme.
Neka od tih pitanja obrađena su u ovom radu kako bi se ova složena materija pojednostavila i približila što većem broju potencijalno zainteresovanih čitalaca.
Radi boljeg razumijevanja pojma „poseban staž“, te s njim usko vezanih pojmova „staž osiguranja“ i „penzijski staž“ date su kraće definicije ovih najvažnijih pojmova.
Pojam posebnog staža koji se, pod određenim uslovima, uračunava u ukupan penzijski staž, bio je prisutan i razrađen u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja bivše SFRJ.
Poslije raspada ove bivše savezne države, ovaj specifični oblik penzijskog staža preuzet je u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ, među kojima i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj.

Autor članka: Predrag Krsmanović
Pročitaj više


Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima – stručni članak

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima – stručni članak, Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik

Na primjerima iz deset kolektivnih ugovora koji su zaključeni u 2021. godini, odnosno kojima je proširena primjena na sve poslodavce u određenim oblastima, prikazaćemo različite naknade koje nemaju karakter plaće, a koje predstavljaju pomoći ili nagrade radnicima, te različite načine na koji su one regulisane ili prepuštene nižim kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i aktima poslodavca.

stručni članak, Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik, Pročitaj više


Pravo na regres

Pravo na regres – stručni članak – autor – Jusuf Brkić, dipl. iur.

Jedna od najaktuelnijih tema u radnom zakonodavstvu jeste i pravo na regres. Zbog povećanog broja upita u naš Savjetodavni servis, u nastavku teksta možete pronaći aktuelne odgovore na pitanja koja se tiču prava na regres kao i vrijeme, visinu isplate regresa. Regres predstavlja materijalno pravo radnika koje radnik koristi za korištenje godišnjeg odmora. To je pravo radnika koje mu omogućava da što bolje i kvalitetnije iskoristi godišnji odmor kako bi njegove psihofizičke aktivnosti se što bolje oporavile od rada, te da nakon godišnjeg odmora radnik bude spreman i odmoran za nastavak radnog procesa. Savjetujemo poslodavcima da detaljno urede pravo na regres kao i način isplate regresa, jer se često u praksi dešava da zbog nedostatka detaljnijih odredbi pravilnika o radu postoje različita tumačenja isplate regresa a radnici često svoje pravo na regres ostvaruju putem sudskog postupka. Pročitaj više


UTVRĐIVANJE BROJA ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KOD FAKTURISANJA ISPORUKE PITKE VODE

Utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva kod fakturisanja isporuke pitke vode – studija slučaja – dr. Faruk Latifović

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla je, u februaru 2021. godine, izmijenilo formalni obrazac ugovora o pružanju usluge isporuke pitke vode, tako što se, ubuduće, neće tražiti utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva, kod objekata kolektivnog stanovanja, isključivo putem pismene izjave predstavnika etažnih vlasnika.

U radu se iznosi pozadina i konsekvenca takve izmjene. Pročitaj više


Naknada štete

Vanugovorna naknada štete sa stranim elementom – stručni članak – autor: doc. dr. sc. Adis Poljić, sudija

Predmet rada je vanugovorna naknada štete sa stranim elementom. Radi se o opširnoj temi koja bi za detaljnu obradu zahtijevali formu knjigu, te se u radu o njoj daju osnove koje je neophodno imati u vidu kod slučajeva sa stranim elementom. Zbog pogrešne sudske prakse u radu je analizirano i utvrđivanje stranog elementa, zatim međunarodna nadležnost i primjena mjerodavnog prava. Ovo su najosnovniji elementi koji se moraju pravilno utvrditi odnosno primijeniti u svakom pojedinom slučaju u cilju donošenja zakonite i pravilne odluke.

U radu se analizira i Haška konvencija o mjerodavnom pravu za saobraćajne nezgode na cestama i Kretski sporazum odnosno Sistem zelene karte, kao međunarodni dokumenti koji imaju najveću primjenu i najveći značaj kod vanugovorne naknade štete sa stranim elementom. Međunarodno privatno pravo je nedovoljno istraženo, s aspekta pravne nauke, i nedovoljno primijenjeno, s aspekta sudske prakse, što za posljedicu ima neutvrđivanje stranog elementa, kao osnove za primjenu kolizionih normi. Na osnovu rada se zaključuje, da iako je naknada štete, u okviru slučajeva sa stranim elementom vjerovatno i najzastupljenija u sudskoj praksi, i dalje su prisutni slučajeva da se ne utvrđuje postojanje stranog elementa iako isti postoji. Ovo za posljedicu može imati nepravilnu primjenu materijalnog prava, odnosno nepravilno rješavanje spora. Pročitaj više


PRAVA TRUDNICE PORODILJE I MAJKE DJETETA U ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine – stručni članak

Predstavljanje statusa i prava žene za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom punog radnog vremena do određene dobi djeteta, odnosno obaveze poslodavca u odnosu na zaštitu ove ranjive kategorije radnica, te mogućnost da određena prava umjesto žene i majke koriste otac djeteta, jedan od staratelja djeteta ili lice kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

U periodu do početka primjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kantoni su obavezni donijeti svoje propise i opće akte iz oblasti podrške porodicama s djecom koje će usaglasiti s odredbama ovoga zakona i kojima će utvrditi i druga dodatna prava od onih utvrđenih ovim zakonom, ovisno o njihovim materijalnim mogućnostima i drugim potrebama porodice s djecom.
U ovom članku predstavićemo sadašnja rješenja iz zakona koji su na snazi.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 60 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 19.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.675 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Šta se smatra prekidom radnog odnosa?,


✓ Pravo na korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Najniža satnica,


✓ Neradni dani po osnovu praznika
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 142 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 17.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.615 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Odjava radnika kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme,


✓ Premještanje radnika sa SSS na VSS u JP čiji je osnivač FBiH,


✓ Mirovanje radnog odnosa imenovanog direktora,


✓ Može li radnica ostvariti pravo na naknadu za vrijeme porođajnog odsustva radnice ako radi FBiH, a ima prebivalište u RS-u?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 4.473 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme u državnoj službi?,


✓ Kako primijeniti Uredu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo?,


✓ Umanjenje plate zbog smanjenog obima posla,


✓ Da li se i u kojim slučajevima odjavljuje radnik na neplaćenom odsustvu?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 72 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.376 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Dokvalifikacija/prekvalifikacija radnika,


✓ Prerastanje ugovora o radu u slučaju promjene firme,


✓ Upućivanje radnika na rad u inozemstvu,


✓ Raspodjela kadra
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena,


✓ Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,


✓ Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju,


✓ Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja
Pročitaj više


Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

U ovom članku predstavljamo način na koji je propisana organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organima državne službe, kao primjer koji može poslužiti drugim poslodavcima za utvrđivanje vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne, ako ne i optimalne, organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i pravilnog rasporeda poslova na radnike.

Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, ili čak padu produktivnosti.

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.240 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme,


✓ Godišnji odmor radnika koji je stekao uvjete za puni godišnji odmor,


✓ Naknada plate radniku koji je na bolovanju,


✓ Aneks ugovora o radu
Pročitaj više


Državni i vjerski praznici

Državni i vjerski praznici – stručni članak – Jusuf Brkić, dipl. iur.

Zakon o praznicima određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom. Zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, i 89/18).

Zbog sve većeg broja pristiglih upita od strane naših pretplatnika, odlučili smo da u narednim redovima objasnimo razliku između praznika koji se slave u u Federaciji Bosni i Hercegovini po osnovu Zakona o praznicima, te vjerskih praznika koji se slave. Problem u praksi se javlja što ove godine na međunarodni praznik rada, odnosno njegov drugi dan, pada i vjerski praznik Ramazanski bajram. U nastavku teksta ćemo objasnit razliku u plaćenom odsustvu za vrijeme međunarodnog praznika rada, te plaćenog odsustva za zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijksih potreba, što je u ovom slučaju Ramzanski bajram.
Pročitaj više