fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Novi pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Objavljen novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH!

U Službenom listu FBiH br.73/19 od 04.10.2019.godine, objavljen je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, kojim se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim…


Uredba o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja

U “Sl. glasniku Republike Srpske”, broj 86/19) objavljena je Uredba o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja, a kojom se uređuju predmeti projekata za direktna ulaganja, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj, kriterijumi za ocjenjivanje prijava…


Objavljeno novih 161 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Poštovani, Na portalu RECko je objavjeno 155 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i 6 pitanja iz zaštite podataka. Portal trenutno broji ukupno 2.446 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji…


zatezna kamata

Zatezna kamata (sudske presude, sudska i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa)

Zatezna kamata (sudske presude, sudska i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa) Poštovane/i, S obzirom na veliki broj upita naših pretplatnika časopisa “Pravo i finansije”, a u vezi sa primjenom Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine FBiH”, br….


Objavljeno novih 15 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Poštovani, Na portalu RECko je objavjeno 155 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH. Portal trenutno broji ukupno 2.284 pitanja i odgovora iz ove oblasti. Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju. S poštovanjem, Vaš REC…


Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca

Poštovani/e, koristimo priliku da Vas obavijestimo da je u Službenom Glasniku Republike Srpske broj 65/19 od 05.08.2019. godine objavljen Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca. Kompletan tekst Pravilnika možete pogledati O V D J E


Objavljena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK/HNŽ

U „Službenim novinama HNK“, broj 4/19 od 05.07.2019. godine objavljena je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK/HNŽ. Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama…


Portal RECko radni odnosi – ažurirana SVA pitanja i odgovori na pitanja i dopunjena nova pitanja

Poštovani, Obavještavamo sve naše cijenjene pretplatnike, učesnike seminara, kao i sve posjetioce našeg web portala RECko radni odnosi, da smo u skladu sa pravnim propisima i sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,…


Pravilnik o listi profesionalnih bolesti

Pravilnik o listi profesionalnih bolesti

U “Službenim novinama FBiH”, broj 45/19 od 28.6.2019. godine objavljen je Pravilnik o listi profesionalnih bolesti kojim se utvrđuju bolesti koje se prema članu 50. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH smatraju profesionalnim, uslovi pod kojima se te…


Objavljen Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske Poštovani/e, koristimo priliku da Vas obavijestimo da je u Službenom Glasniku Republike Srpske broj 52/19 od 21.06.2019. godine objavljen Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske Kompletan tekst Zakona možete pogledati O V D…


Izmjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos Kanton Sarajevo

Izmjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos Kanton Sarajevo U „Sl. novinama KS“, broj 21/19 od 23.5.2019. godine objavljena je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim…


RADNO VRIJEME

Poštovane/poštovani, Obavještavamo sve naše cijenjene klijente da REC d.o.o. Sarajevo neće raditi od 01.05.-06.05.2019. godine te da svoje prijave za seminare, narudžbe i upite za Savjetodatvni servis planiraju u skladu sa navedenim terminima. Prvi radni dan je 06.05.2019. godine.  …


Novi Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž računa s uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem – tzv. beneficirani radni staž

U “Sl. novinama FBiH”, br. 26/19 od 19.04.2019. godine, objavljen je Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž računa s uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem, čiji…


Objavljena Uredba o postupku prijema u radni odnos Kanton Sarajevo

U „Sl. novinama KS“, broj 9/19 od 28.2.2019. godine objavljena je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i…


Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

U „Sl. novinama FBiH“, broj 13/19 od 27.2.2019. godine objavljena je Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Ovom Uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama…