Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – decembar 2021

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Radionica

15.12.

Sarajevo

09:30

Snimak radionice

20.12.

Pročitaj više


ZAKON O KONKURENCIJI U BiH

Primjena Zakona o konkurenciji u FBiH sa sudskom praksom – seminar – decembar 2021

 
Pravo konkurencije

Postupak donošenja odluka

Predavač: Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Interaktivni seminar

09.12.

Sarajevo

09:30

Snimak seminara

13.12.

Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – decembar 2021

Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 7. 12. 2021.

Snimak seminara

13. 12. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 128 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Standardna regulativa za dozvoljeni broj mikroorganizama, Izdavanje upotrebne dozvole za mašinu, Da li poslodavac koji se bavi poslovima građevinarstva, rudarstva i transporta može samostalno obavljati poslove zaštite na radu?, Novine u novom Zakonu o zaštiti na radu)
Pročitaj više


Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 41 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.184 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte neka od pitanja koja su objavljena (Plan godišnjeg odmora, Mirovanje radnog odnosa, Ugovor o djelu, Stipendiranje zaposlenika kojima je jedan od roditelja preminuo)
Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno nova 323 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Portal trenutno broji ukupno 4.092 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Trajanje probnog rada, Status radnika kojem je istekao ugovor o radu a radnik je i dalje u radnom odnosu, Da li se može zaključiti Ugovor o radu sa studentom?)
Pročitaj više


Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 80/21 od 08.10.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Napominjemo da ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite tekst kolektivnog ugovora
Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U Sl. novinama FBiH broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći dva nova Pravililnika koja se odnose na Zakon o zaštiti na radu i to:

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Preuzmite tekstove pravilnika

Pročitaj više


Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

Ovaj kolektivni ugovor je obavezujući i važi za sve poslodavce, bez obzira na strukturu kapitala, u kompanijama koje posluju u oblasti drvne i papirne industrije na teritoriji Federacije BiH za djelatnosti označene šiframa 16., 17. i 31. prema važećoj Klasifikaciji djelatnosti BIH 2010.

Napominjemo da je kolektivni ugovor stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Preuzmite tekst ugovora
Pročitaj više


Stečaj - O NOVOM STEČAJNOM ZAKONODAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIMA FACIE

Stečaj – O novom stečajnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prima facie – Stručni članak

U Federaciji Bosne i Hercegovine 5. jula 2021. usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o stečaju, čime je nakon osamnaest godina prestao da važi Zakon o stečajnom postupku. Osim izmijenjenog naziva generalnog propisa koji uređuje oblast stečaja, Zakon o stečaju donekle mijenja perspektivu prezaduženog privrednog subjekta u pravcu njegovog opstanka na tržištu uvođenjem novog instituta – predstečajnog postupka. Predstečajni postupak je ujedno i najznačajnija novina u stečajnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. Autori u radu daju kratak osvrt na pojedine evidentne promjene u de lege lata zakonodavstvu.

Autori: Prof. dr. Zinka Grbo i prof. dr. Mehmed Hadžić
Pročitaj više


Bolovanje radnika

Bolovanje radnika – Ljiljana Ćehajić – stručni članak

U ovom tekstu predstavljen je institut privremene spriječenosti za rad radnika, koja se uobičajeno naziva bolovanje, a reguliše se zakonima u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl pravnik

Radno-pravni status radnika na bolovanju

Posebnosti kod bolovanja uzrokovanog povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem
Pročitaj više


Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radnu odnos u javnom sektoru FBiH

Izmjene Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH

U Službenim novinama FBiH broj 53/21 od 7.7.2021. godine objavljene su izmjene Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Pogledajte kompletan tekst izmjene.

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Objavljen novi Zakon o stečaju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/21 od 07.07.2021. godine objavljen je Zakon o stečaju.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” tj. 14.07.2021.

Preuzmite tekst Zakona
Pročitaj više