Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 97 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko 31.5.2022. je objavljeno 97 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.473 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme u državnoj službi?

Ugovor o djelu: Ako osoba radi kao stručni saradnik u državnoj službi u kojoj nema sistematizovano radno mjesto, da li radnik može tužbom tražiti ugovor na neodređeno, samim tim da se i uredi sistematizacija radnih mjesta? Radnik na tim poslovima radi od 2016. godine bez prekida ugovora o radu. 2018. godine je samo 3 mjeseca bila na porodiljskom.


PITANJE: Kako primijeniti Uredu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo?

1. Popuna upražnjenog radnog mjesta putem javnog oglašavanja za namještenika u organu državne službe vrši se u skladu sa članom 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine Federacije BiH” broj :49/05), te se provođenje javnog oglasa vrši na način propisan u članu 22. navedenog Zakona (formiranje Komisije od 3 člana koja razmatra sve prispjele prijave na oglas i utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju sve uvjete oglasa o čemu se sastavlja Zapisnik nakon čega rukovodilac organa državne službe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove oglasa o čemu se donosi pisano rješenje a za kandidate koji nisu primljeni u radni odnos i izdaje se pisano obavještenje).

Imajući u vidu navedeno, molim Vas da nam odgovorite kako kod prijema namještenika u radni odnos putem javnog oglašavanja primijeniti odredbe Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj :37/20) kad se do sada Zakon o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine Federacije BiH” broj :49/05) nije mijenjao te šta je „starije” u ovom slučaju pomenuti Zakon ili Uredba?


PITANJE: Umanjenje plate zbog smanjenog obima posla

Pitanje je ukoliko je radnik prijavljen na puno radno vrijeme sa ugovorenom neto platom, a npr. mjesečni fond je 176h, radnik radi 120h, dakle za 56h npr. nije bilo posla za tog radnika ( moglo bi reći da je radnik u pripravnosti), ima li neka zakonska smetnja da se tom radniku uplati neto plata u punom ugovorenom iznosu kao i doprinosi koji pripadaju za tu neto platu, ili bi se moralo srazmjerno smanjiti u odnosu na ostvareno radno vrijeme. Dalje, šta sa šihtaricom i MIP za taj mjesec?


PITANJE: Da li se i u kojim slučajevima odjavljuje radnik na neplaćenom odsustvu?

Da li možete objasniti institut neplaćeno odsustvo? Da li se radnik odjavljuje samo iz porezne (obrazac JS3100) i da li ostaje i da li se i dalje uplaćuje PiO? Kako se u tom slučaju tretira radni staž? (u slučaju odjave obrazac JS3100)?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.