Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 64 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena

Županijski kolektivni ugovor nalaže da se vrijeme odmora uračunava u radno vrijeme, dok po Zakonu o radu i Granskom kolektivnom ugovoru u oblasti zdravstva FBiH vrijeme odmora ne uračunava se u radno vrijeme. Postoji li mogućnost primjene čl. 19 ZOR u ovom slučaju.


PITANJE: Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pitanje se odnosi na proceduru provedbe javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru. Pravilnikom o radu tijela koje provodi proceduru javnog oglasa predviđene su određene posebne vještine koje se zahtijevaju za konkretno radno mjesto (posebni uvjeti). No međutim, ukoliko se dogodi da je, i pored tih posebnih uvjeta koji su propisani Pravilnikom poslodavac, poslodavcu uistinu potrebna dodatna vještina koja nije predviđena Pravilnikom (određeni stručni ispit, poznavanje stranog jezika ili posjedovanje vozačke dozvole određene kategorije) – može li poslodavac od kandidata zatražiti dokaze o tim činjenicama u javnom oglasu?


PITANJE: Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju

Koje su opcije poslodavca za otkaz radniku zaposlenom na neodređeno vrijeme, u slučaju kada je radnik na bolovanju duže od godinu dana – liječenje bolesti, koja nije nastala obavljanjem poslova na radnom mjestu niti zbog otežanih uslova rada?


PITANJE: Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja

Poštovani odredba Pravilnika o radu glasi:” Djelatnik ima pravo na otpremninu u slučaja odlaska u mirovinu u visini 6 prosječnih plaća isplaćenih djelatniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili u visini šest prosječnih plaća ostvarenih u F BiH, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku, ako je to povoljnije za djelatnika”. Imamo djelatnicu koja sporazumno prekida radni 0dnos i odlazi u obiteljsku mirovinu. Može li joj poslodavac temeljem citirane odredbe Pravilnika obračunati i isplatiti otpremninu prilikom odlaska u ovu vrstu mirovine pošto se u odredbi ne precizira vrsta mirovine?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.