Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena,


✓ Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,


✓ Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju,


✓ Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja
Pročitaj više


Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

U ovom članku predstavljamo način na koji je propisana organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organima državne službe, kao primjer koji može poslužiti drugim poslodavcima za utvrđivanje vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne, ako ne i optimalne, organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i pravilnog rasporeda poslova na radnike.

Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, ili čak padu produktivnosti.

Autor članka: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik Pročitaj više


Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Po Zakonu o praznicima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2007 i “Sl. glasnik BiH”, br. 77/2016 – rješenje US BiH) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:
22.04. (Veliki petak),
24.04. (dan Vaskrsa) i
25.04.2022.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane. Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 82 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.240 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Prerastanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme,


✓ Godišnji odmor radnika koji je stekao uvjete za puni godišnji odmor,


✓ Naknada plate radniku koji je na bolovanju,


✓ Aneks ugovora o radu
Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Поступци за заштиту од узнемиравања на раду – стручни чланак – Данијела Радонић, дипломирани правник

Десетак година се у Републици Српској усаглашавају ставови социјалних партнера који су презентовани у Закону о заштити од узнемиравања на раду. Закон дефинише одређена питања од којих издвајамо поступке за заштиту од узнемиравања на раду. У раду су детаљно обрађени интерни поступак, поступак пред Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова и поступак пред надлежним судом. Поступцима претходе одређена права и обавезе и послодавца и радника и у том правцу потребно је јачати општу радну и професионалну културу и досљедно примјењивати 0-толеранцију на појаву мобинга и узнемиравања на раду. То значи и обавезно санкционисање лица која врше узнемиравање на раду, што ћемо обрадити у наредном периоду

Аутор чланка: Данијела Радонић, дипломирани правник Pročitaj više


Državni i vjerski praznici

Državni i vjerski praznici – stručni članak – Jusuf Brkić, dipl. iur.

Zakon o praznicima određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom. Zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, i 89/18).

Zbog sve većeg broja pristiglih upita od strane naših pretplatnika, odlučili smo da u narednim redovima objasnimo razliku između praznika koji se slave u u Federaciji Bosni i Hercegovini po osnovu Zakona o praznicima, te vjerskih praznika koji se slave. Problem u praksi se javlja što ove godine na međunarodni praznik rada, odnosno njegov drugi dan, pada i vjerski praznik Ramazanski bajram. U nastavku teksta ćemo objasnit razliku u plaćenom odsustvu za vrijeme međunarodnog praznika rada, te plaćenog odsustva za zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijksih potreba, što je u ovom slučaju Ramzanski bajram.
Pročitaj više


Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 40 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.224 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte neka od pitanja koja su objavljena
✓ Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto,


✓ Popunjavanje obrasca PD3100 u slučaju promjene plate,


✓ Kašnjenje u isplati plate,


✓ Isplata plate u slučaju prestanka radnog odnosa

Pročitaj više


METODOLOGIJA IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE

Metodologija izračuna i usklađivanja najniže plaće – stručni članak

Odredbama člana 78. Zakona o radu  (“Službene novine Federacije BiH”, br.26/16 i 89/18)  propisano je da se najniža plaća određuje se na osnovu najniže cijene rada utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, a da najnižu plaću utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Utvrđena je obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donese propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je dana 30.12.2021. godine Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (“Službene novine Federacije BiH, broj 106/21), koja je stupila na snagu 31.12.2012. godine, a kojom je propisana metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće (U daljem tekstu: Uredba). Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno novih 66 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.158 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Da li bolovanje radnika odlaže otkazni rok?,
✓ Da li se moraju mijenjati ugovori o radu ukoliko je došlo do promjene direktora koji je zaključivao ugovore o radu sa radnicima?,
✓ Godišnji odmor radnika koji su demobilisani borci,
✓ Neuplaćivanje doprinosa od ranijeg poslodavca
Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Važenje ljekarskog uvjerenja,
✓ Koje firme/ustanove moraju imati povjerenika zaštite na radu?,
✓ Usaglašavanje akata sa zakonom o zaštiti na radu,
✓ Izbor povjerenika u slučaju kada nije formiran sindikat ili vijeće zaposlenika
) Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama – stručni članak

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – stručni članak

U tekstu je riječ o ograničenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH koje su stupile na snagu 18. 11. 2021. godine, a istim se mijenjaju čl. 44, 144. i 145. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tekst predmetnog zakona sačinjen je od strane zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH i usvajan je po hitnoj proceduri, a zanimljivo je da je resorno ministarstvo, odnosno Vlada Federacije BiH imala negativan stav prema ovim parcijalnim izmjenama propisa, budući da se u parlamentarnoj proceduri već nalaze cjelovite izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa.

Autor članka: Mr. sc. Kenan Spahić
Pročitaj više


POSTUPCI ZA ZAŠTITU OD UZNEMIRAVANJA NA RADU

Postupci za zaštitu od uznemiravanja na radu – stručni članak

Desetak godina se u Republici Srpskoj usaglašavaju stavovi socijalnih partnera koji su prezentovani u Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu. Zakon definiše određena pitanja od kojih izdvajamo postupke za zaštitu od uznemiravanja na radu. U radu su detaljno obrađeni interni postupak, postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i postupak pred nadležnim sudom. Postupcima prethode određena prava i obaveze i poslodavca i radnika i tom pravcu potrebno je jačati opštu radnu i profesionalnu kulturu i dosljedno primjenjivati 0-toleranciju na pojavu mobinga i uznemiravanja na radu. To znači i obavezno sankcionisanje lica koja vrše uznemiravanje na radu, što ćemo obraditi u narednom periodu.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 128 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Standardna regulativa za dozvoljeni broj mikroorganizama, Izdavanje upotrebne dozvole za mašinu, Da li poslodavac koji se bavi poslovima građevinarstva, rudarstva i transporta može samostalno obavljati poslove zaštite na radu?, Novine u novom Zakonu o zaštiti na radu)
Pročitaj više