Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 40 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.224 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte neka od pitanja koja su objavljena
✓ Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto,


✓ Popunjavanje obrasca PD3100 u slučaju promjene plate,


✓ Kašnjenje u isplati plate,


✓ Isplata plate u slučaju prestanka radnog odnosa

Pročitaj više


METODOLOGIJA IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE

Metodologija izračuna i usklađivanja najniže plaće – stručni članak

Odredbama člana 78. Zakona o radu  (“Službene novine Federacije BiH”, br.26/16 i 89/18)  propisano je da se najniža plaća određuje se na osnovu najniže cijene rada utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, a da najnižu plaću utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Utvrđena je obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donese propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela je dana 30.12.2021. godine Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (“Službene novine Federacije BiH, broj 106/21), koja je stupila na snagu 31.12.2012. godine, a kojom je propisana metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće (U daljem tekstu: Uredba). Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno novih 66 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.158 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Da li bolovanje radnika odlaže otkazni rok?,
✓ Da li se moraju mijenjati ugovori o radu ukoliko je došlo do promjene direktora koji je zaključivao ugovore o radu sa radnicima?,
✓ Godišnji odmor radnika koji su demobilisani borci,
✓ Neuplaćivanje doprinosa od ranijeg poslodavca
Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Važenje ljekarskog uvjerenja,
✓ Koje firme/ustanove moraju imati povjerenika zaštite na radu?,
✓ Usaglašavanje akata sa zakonom o zaštiti na radu,
✓ Izbor povjerenika u slučaju kada nije formiran sindikat ili vijeće zaposlenika
) Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama – stručni članak

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – stručni članak

U tekstu je riječ o ograničenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH koje su stupile na snagu 18. 11. 2021. godine, a istim se mijenjaju čl. 44, 144. i 145. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tekst predmetnog zakona sačinjen je od strane zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH i usvajan je po hitnoj proceduri, a zanimljivo je da je resorno ministarstvo, odnosno Vlada Federacije BiH imala negativan stav prema ovim parcijalnim izmjenama propisa, budući da se u parlamentarnoj proceduri već nalaze cjelovite izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa.

Autor članka: Mr. sc. Kenan Spahić
Pročitaj više


POSTUPCI ZA ZAŠTITU OD UZNEMIRAVANJA NA RADU

Postupci za zaštitu od uznemiravanja na radu – stručni članak

Desetak godina se u Republici Srpskoj usaglašavaju stavovi socijalnih partnera koji su prezentovani u Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu. Zakon definiše određena pitanja od kojih izdvajamo postupke za zaštitu od uznemiravanja na radu. U radu su detaljno obrađeni interni postupak, postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i postupak pred nadležnim sudom. Postupcima prethode određena prava i obaveze i poslodavca i radnika i tom pravcu potrebno je jačati opštu radnu i profesionalnu kulturu i dosljedno primjenjivati 0-toleranciju na pojavu mobinga i uznemiravanja na radu. To znači i obavezno sankcionisanje lica koja vrše uznemiravanje na radu, što ćemo obraditi u narednom periodu.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 87/21 od 29.10.2021. godine objavljena je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 koja je stupila na snagu 30.10.2021. godine.

Preuzmite uredbu

Pročitaj više


Odgovori na pitanja zaštita na radu

Objavljeno novih 128 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Standardna regulativa za dozvoljeni broj mikroorganizama, Izdavanje upotrebne dozvole za mašinu, Da li poslodavac koji se bavi poslovima građevinarstva, rudarstva i transporta može samostalno obavljati poslove zaštite na radu?, Novine u novom Zakonu o zaštiti na radu)
Pročitaj više


Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 41 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.184 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte neka od pitanja koja su objavljena (Plan godišnjeg odmora, Mirovanje radnog odnosa, Ugovor o djelu, Stipendiranje zaposlenika kojima je jedan od roditelja preminuo)
Pročitaj više


odgovori na pitanja radni odnosi FBiH - Portal

Objavljeno nova 323 odgovora na pitanja na portalu RECko Radni odnosi u Federaciji BiH

Portal trenutno broji ukupno 4.092 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena (Trajanje probnog rada, Status radnika kojem je istekao ugovor o radu a radnik je i dalje u radnom odnosu, Da li se može zaključiti Ugovor o radu sa studentom?)
Pročitaj više


Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U Sl. novinama FBiH broj 80/21 od 08.10.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Napominjemo da ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmite tekst kolektivnog ugovora
Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U Sl. novinama FBiH broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći dva nova Pravililnika koja se odnose na Zakon o zaštiti na radu i to:

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Preuzmite tekstove pravilnika

Pročitaj više


Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

Stupio na snagu novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

Ovaj kolektivni ugovor je obavezujući i važi za sve poslodavce, bez obzira na strukturu kapitala, u kompanijama koje posluju u oblasti drvne i papirne industrije na teritoriji Federacije BiH za djelatnosti označene šiframa 16., 17. i 31. prema važećoj Klasifikaciji djelatnosti BIH 2010.

Napominjemo da je kolektivni ugovor stupio na snagu 30.09.2021. godine.

Preuzmite tekst ugovora
Pročitaj više


Stečaj - O NOVOM STEČAJNOM ZAKONODAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PRIMA FACIE

Stečaj – O novom stečajnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine prima facie – Stručni članak

U Federaciji Bosne i Hercegovine 5. jula 2021. usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o stečaju, čime je nakon osamnaest godina prestao da važi Zakon o stečajnom postupku. Osim izmijenjenog naziva generalnog propisa koji uređuje oblast stečaja, Zakon o stečaju donekle mijenja perspektivu prezaduženog privrednog subjekta u pravcu njegovog opstanka na tržištu uvođenjem novog instituta – predstečajnog postupka. Predstečajni postupak je ujedno i najznačajnija novina u stečajnom pravu Federacije Bosne i Hercegovine. Autori u radu daju kratak osvrt na pojedine evidentne promjene u de lege lata zakonodavstvu.

Autori: Prof. dr. Zinka Grbo i prof. dr. Mehmed Hadžić
Pročitaj više