IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

IZRADA INTERNIH AKATA UGOVORNIH ORGANA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 11. 1. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 12. 1. 2023. Hotel “Hollywood”

 

Početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, u sistem javnih nabavki BiH uvodi se cijeli niz novih instituta, i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade s novim propisom. U praktičnom smislu rada na javnim nabavkama u ugovornom organu, to će podrazumijevati obavezu da se napravi jasno razgraničenje između obaveza rada komisije za javne nabavke i službe/službenika za javne nabavke. Također, ugovorni organi su dužni donijeti Pravilnike o javnim nabavkama u kojima će detaljno regulirati vršenje nabavne funkcije. Takav Pravilnik ne bi smio replicirati odredbe ZJN i podzakonskih akata, već neizostavno mora odgovoriti na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“ radi povodom zadataka unutar ugovornih organa u vezi javnih nabavki, te je takvu internu regulaciju potrebno dorađivati u smislu da i u novonastalim situacijama daje odgovore na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“.

 

Izrada internih akata

Nedostatak ili neadekvatan nivo interne regulacije može stvarati administrativne zastoje i može izazvati kašnjenja, greške u postupcima te žalbene postupke. Sama zakonska odredba ne propisuje eksplicitan rok do kojeg bi ugovorni organi trebali donijeti interni pravilnik, ali je svakako preporuka da to učine što prije moguće. Stoga, REC je za vas pripremio modele takvih Pravilnika, ali je važno razumjeti koja ključna pitanja morate adresirati da bi vaši pravilnici bili funkcionalni i korisni u operativnom smislu. Nadovezujući se na to, komisije za javne nabave i nadalje će imati značajnu ulogu u radu ugovornog organa u smislu provođenja postupka.

No, da se primijetiti da će novi legislativni režim od ugovornih tijela zahtijevati jedan ozbiljniji pristup vođenju postupaka javnih nabavki i javnim nabavkama u cjelini. Značit će to da će članovi komisije za javne nabavke morati kako biti dobro upoznati sa novim propisima, tako i posjedovati odgovarajuće alate koji će im biti od pomoći u obavljanju poslova članova komisije za javne nabavke. REC je u tu svrhu za vas pripremio ažurirane modele akata za članove komisija za javne nabavke, uključujući i nove modele poslovnika o radu komisije.


Imajući u vidu obavezu koja proizilazi iz novog Zakona o izmjenama i dopunama ZJN mi smo pripremili primjere pravilnika koji mogu poslužiti kao dobar model za izradu vlastiti pravilnika: Pravilnik za javne nabavke (dva primjera), Pravilnik o radu Komisije za javne nabavke i druga popratna akta za početak postupka javne nabavke, u elektronskoj formi.SADRŽAJ RADIONICE:


Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa
 • Šta sadrži interni akt ugovornog organa?
 • Planiranje javnih nabavki (način i kriteriji planiranja):
  • Određivanje (definisanje) predmeta javne nabavke (roba, usluga, radovi, JRJN)
  • Procijenjena vrijednost javne nabavke
  • Određivanje vrste postupka javne nabavke (uključujući izuzeća)
  • Da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
  • Definisanje okvirnog perioda odn. dinamike pokretanja postupka nabavke
 • Podnošenje zahtjeva i procedura pokretanja postupka javne nabavke
 • Rad Komisije za javne nabavke: izrada TD; podjela na lotove
 • Otvaranje zahtjeva za učešće i ponuda
 • Pregled i ocjena (evaluacija) ponuda
 • Donošenje odluke o izboru / o poništenju postupka nabavke
 • Postupanje ugovornog organa kod zaključenja ugovora
 • Postupanje u slučaju podnošenja žalbe
 • Provođenje direktnog sporazuma
 • Izmjene ugovora tokom njegovog trajanja
 • Ovlaštenja i odgovornost u postupku javne nabavke (povjerljivost, sukob interesa)
 • Edukacija službenika za javne nabavke
 • Jezik i stil izrade internog akta
 • Dodaci (prilozi) internog akta: zahtjevi, odluke, zapisnici, rješenja
Pitanja i odgovori

 

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad
 • Uvod u temu:
  • Planiranje javnih nabavki,
  • Istraživanje tržišta i uticaj na plan javnih nabavki i zadaća Komisije za javne nabavke
  • Procijenjena vrijednost nabavki, specifičnosti za različite postupke javnih nabavki
  • Početak postupka javne nabavke – Odluka i posebna odluka o pokretanju postupka nabavke,
 • Hodogram rada Komisije za nabavku
 • Оdlukа о imеnоvаnju Kоmisiје zа nаbаvku
 • Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke
 • Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i upoznatosti sa odredbama Zakona
 • Izjava о pоvјеrlјivоsti, nеpristrаsnоsti i nеpоstојаnju sukоbа intеrеsа
 • Poslovnik o radu Komisije za javnu nabavku
 • Zapisnik o prijemu ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Model Pravilnika o glasanju i odlučivanju komisije za javne nabavke
 • Preporuka Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 • Izvještaj o radu komisije za nabavke
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 • Odluka o poništenju postupka nabavke
 • Obavještenje ponuđačima o rezultatima postupka
 • Rad Komisije za javne nabavke.
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Ervin Kreševljaković

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


TRAJANJE RADIONICE:

U periodu od 09:30 – 15:00 h

 

RADIONICA JE NAMIJENJENA:
 • Službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • Predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • Internim revizorima,
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Radionica:

195 KM po jednom učesniku;
185 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
175 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu radionice
 • Materijal za pisanje (za učesnike radionice)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika radionice
 • Modeli internih akata: Modeli Pravilnika o javnim nabavkama (za srednje i velike ugovorne organe) i Model akata za rad Komisije za javne nabavke
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA RADIONICU:

Obavezna prijava na radionicu putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM,

godišnja pretplata za 2023. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na radionici:

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 160 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike ove radionice 50 KM sa PDV-om)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez, 30.00 KM sa PDV-om

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo