Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI RS

Dužnosti poslodavca radi provođenja zaštite na radu radnika - stručni članak - Danijela Radonić

Дужности послодавца ради провођења заштите на раду радника – стручни чланак – Данијела Радонић

Обављање рада је уско повезано са питањем безбједности и заштите на раду. Ова област је уређена са више закона и подзаконских аката што указује на значај овог питања. Ипак, повреде на раду се дешавају (пре)често и са смртним исходом посебно у неким дјелатностима. Стога смо у раду указали на дужности послодавца као главног носиоца активности провођења мјера заштите на раду.

Аутор чланка: Данијела Радонић, мастер правник Pročitaj više


ВРСТЕ НАКНАДА ПЛАТЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - стручни чланак

Врсте накнада плате према прописима у Републици Српској – стручни чланак – Данијела Радонић

Нова правила везана за накнаде за вријеме породиљског одсуства која се у Републици Српској примјењују од 1. Јануара 2024. године, прилика су да се подсјетимо и других накнада које се остварују за вријеме одсустава са рада. Широка лепеза накнада потиче од различитих основа, што се даље проширује са различитим правилима за одређивање истих која се односе на основ, висину и евентуално права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде.

Аутор чланка: Данијела Радонић Pročitaj više


Prekovremeni rad Web

Prekovremeni rad – stručni članak – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena – prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj.

Također, osvrnućemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više


Друга примања која се исплаћују радницима

Друга примања која се исплаћују радницима а која су регулисана колективним уговорима у Републици Српској – стручни чланак – Радмила Пузић

Кад говоримо о праву на плату, морамо имати у виду и право радника на друга примања која исплаћује послодавац и која се регулишу законима, колективним уговором и уговором на раду. Норма која се односи на исплату осталих примања има императиван карактер и послодавац је дужан обезбиједити исплату тих примања на начин како је то уређено колективним уговорима. У Републици Српској примјењује се неколико колективних уговора који се углавном односе на буџетске кориснике.

Аутор чланка: Радмила Пузић, дипломирани правник Pročitaj više


Regres u Republici Srpskoj

Regres – stručni članak – autor – Radmila Puzić, diplomirani pravnik

Radno-pravno zakonodavstvo predstavlja izuzetno osjetljivo pravno područje, koje se tumači na razne načine, pa tako je i sa pitanjem regresa (ko ima pravo na regres, visina regresa, način isplate regresa, pravo na regres radnika sa nepunim radnim vremenom, i dr). Samo jedna odredba Zakona o radu obrađuje isplatu regresa.

Pravo na regres je vezano za drugo pravo, pravo na godišnji odmor, pa su ova dva prava uzajamno povezana i uslov za isplatu regresa bi bio da radnik ima pravo na godišnji odmor, da je radniku poslodavac pojedinačnim aktom utvrdio pravo na godišnji odmor i da je poslodavac radniku omogućio da koristi pravo na godišnji odmor, a samim tim obaveza poslodavca bi bila da radniku obezbjedi isplatu regresa koji je namijenjen za umanjenje troškova koji će nastati prilikom korištenja prava na godišnji odmora.

Autor članka: Radmila Puzić, diplomirani pravnik Pročitaj više


ODSUSTVA RADNIKA SA RADA U SMISLU ZDRAVSTVENIH PROPISA

Odsustva radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa – stručni članak – autor: Danijela Radonić, diplomirani pravnik

Od juna 2022. godine izmjenjen je set zakona kojima je uređena zdravstvena zaštita u Republici Srpskoj.
Ove izmjene dovode do preklapanja sa radnopravnim propisima iako nisu u potpunosti kompatibilne sa važećim rješenjima iz ZOR.
Zbog toga je u članku obrađen uticaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavca u situaciji kada je radnik privremeno spriječen za rad ili kada obavlja određene preventivne preglede. Svrha davanja osvrta je da se poslodavcima olakša upoznavanje sa novim obavezama koje proizilaze iz ovih propisa, kao i izmjenama postojećih obaveza.

Autor članka: Danijela Radonić, diplomirani pravnik Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 30 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 14.7.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Mirovanje radnog odnosa,


✓ Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 75 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 20.6.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.369 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Privremena spriječenost za rad i ocjena radne sposobnosti,


✓ Obveze poslodavca po osnovu donacije radniku,


✓ Da li zahtjev za zaštitu od uznemiravanja može biti anoniman, jer mi se učinilo da je na seminaru rečeno da ne može?,


✓ Kako postupiti prema radniku koji ne prihvati ponudu za izmjenu ugovora o radu (aneks ugovora)?
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 31.5.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.294 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Radna knjižica,


✓ Pravo na novčanu naknadu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću,


✓ Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?,


✓ Refundacija bolovanja porodilji
Pročitaj više


Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a


✓ Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom,


✓ Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Pročitaj više


Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Neradni dani za Vaskršnje praznike 22, 23 i 25. april 2022. godine

Po Zakonu o praznicima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2007 i “Sl. glasnik BiH”, br. 77/2016 – rješenje US BiH) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:
22.04. (Veliki petak),
24.04. (dan Vaskrsa) i
25.04.2022.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane. Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Поступци за заштиту од узнемиравања на раду – стручни чланак – Данијела Радонић, дипломирани правник

Десетак година се у Републици Српској усаглашавају ставови социјалних партнера који су презентовани у Закону о заштити од узнемиравања на раду. Закон дефинише одређена питања од којих издвајамо поступке за заштиту од узнемиравања на раду. У раду су детаљно обрађени интерни поступак, поступак пред Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова и поступак пред надлежним судом. Поступцима претходе одређена права и обавезе и послодавца и радника и у том правцу потребно је јачати општу радну и професионалну културу и досљедно примјењивати 0-толеранцију на појаву мобинга и узнемиравања на раду. То значи и обавезно санкционисање лица која врше узнемиравање на раду, што ћемо обрадити у наредном периоду

Аутор чланка: Данијела Радонић, дипломирани правник Pročitaj više


Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 40 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.224 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte neka od pitanja koja su objavljena
✓ Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto,


✓ Popunjavanje obrasca PD3100 u slučaju promjene plate,


✓ Kašnjenje u isplati plate,


✓ Isplata plate u slučaju prestanka radnog odnosa

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama – stručni članak

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


POSTUPCI ZA ZAŠTITU OD UZNEMIRAVANJA NA RADU

Postupci za zaštitu od uznemiravanja na radu – stručni članak

Desetak godina se u Republici Srpskoj usaglašavaju stavovi socijalnih partnera koji su prezentovani u Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu. Zakon definiše određena pitanja od kojih izdvajamo postupke za zaštitu od uznemiravanja na radu. U radu su detaljno obrađeni interni postupak, postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i postupak pred nadležnim sudom. Postupcima prethode određena prava i obaveze i poslodavca i radnika i tom pravcu potrebno je jačati opštu radnu i profesionalnu kulturu i dosljedno primjenjivati 0-toleranciju na pojavu mobinga i uznemiravanja na radu. To znači i obavezno sankcionisanje lica koja vrše uznemiravanje na radu, što ćemo obraditi u narednom periodu.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više