Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 56 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa RS.

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa RS:


PITANJE: Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a

Sjedište Poslodavca je u Sarajevu, radnik obavlja poslove radnog mjesta u Banjaluci, gdje Poslodavac nema prostorije u Banjaluci, poslovi su takvi da se mogu obavljati od kuće. Da li se zaključuje ugovor o radu izvan prostorija poslodavca i da li je ispravno radnika prijaviti u Sarajevu, a zdrvatsvo u RS-u?


PITANJE: Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom

Prilikom proglašenja radnika tehnološkim viškom, gdje je u pitanju smanjenje broja izvršilaca i ukupno 1 radnik, interesuje me da li direktor donosi kriterijume za bodovanje, ili je potrebno obrazovati komisiju koja će to da uradi? Da li radnik u toku otkaznog roka može otići na bolovanje i da li je potrebno zaposlenom koji se proglašava tehnološkim viškom omogućiti korištenje cjelokupnog godišnjeg odmora za tu godinu?


PITANJE: Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Interesantno zapažanje se može naći u stručnoj literaturi autora iz SAD, gdje se polazeći od pretpostavke koju ste i Vi naveli u svojoj prezentaciji da se “smatra da najveća opasnost privatnosti prijeti od javnog sektora – vlasti” išlo na regulisanje kojim bi se spriječila zloupotreba od strane vlasti. U određenoj mjeri je takvim pristupom zanemareno odgovarajuće reguliranje kojim bi se spriječile zloupotrebe od strane privatnog sektora posebno od strane velikih tehnoloških kompanija, što je u posebnom fokusu GDPR-a. Budući da su sjedišta većine velikih tehnoloških kompanija (Facebook, Google, Microsoft, Amazon…) u SAD, u kojoj mjeri će EU regulativa moći imati utjecaja na njih, posebno kada korisnici tih usluga prihvate uslove korištenja kojima su dali odobrenja i ovlaštenja za široko korištenje njihovih privatnih podataka, profiliranje…


PITANJE: Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca

Da li novi poslodavac priznaje preneseni godišnji odmor? Naime, ostalo je radniku 10 dana GO u prethodnoj firmi, dobio je potvrdu da mu je ostalo 10 dana godišnjeg odmora, da li novi poslodavac to priznaje i odobrava mu korišćenje tih slobodnih dana ili nije dozvoljeno prenošenje godišnjeg odmora kod drugog poslodavca?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.