PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-u

 


Interaktivni webinar icon-briefcase
30. 08. 2022. 
9:30
Snimak webinara
02. 09. 2022.
10:00

Početak webinara u 9:30h


Krajem jula stupio je na snagu novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, što donosi nove obaveze za privredne subjekte u sistemu PDV-a u BiH. Kako bi izbjegli eventualne probleme u primijeni odredbi novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u odlučili smo, zbog sezone godišnjih odmora, organizirati webinar na ovu temu krajem mjeseca avgusta.

Angažovali smo predavače iz Uprave za indirektno oporezivanje koji su bili najdirektnije uključeni u izradu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u pa samim tim su najpozvaniji da detaljno govore i o njegovoj implementaciji. Od poreskog tretmana građevinskih objekta, tretmana prevozničkih usluga do prometa dobara i usluga vezanih za slobodne zone.

Ono što je posebno važno je popunjavanje PDV prijave, uz praktične primjere kako ispravno popunite PDV prijave prema Upravi za indirektno oporezivanje na način propisan novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u. Iskazivanje vrijednosti u PDV prijavi u iznosima zaokruženim na dvije decimale, umjesto kao do sada, na najniži cijeli broj, evidentiranja avansnih faktura u PDV prijavi i evidentiranje reeksporta. Također, bit će riječi i o izdavanju kvalifikovanog digitalnog sertifikata kojim će se moći digitalno potpisivati dokumenti, a koji će u potpunosti zamijeniti ručni potpis i pečat. Saznajte kako i kada ćete morati podnijeti zahtjev za registraciju za dobijanje kvalifikovanog digitalnog sertifikata, te kako i koje ćete sve dokumente ubuduće podnositi UIO, ovjerene isključivo digitalnim potpisom. Saznajte ko su veliki obveznici indirektnih poreza za koje uskoro nastupa obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom digitalnog potpisa.

U trećem dijelu seminara bit će riječi o različitim pravima poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza kao što su prigovori na sačinjeni Zapisnik o poreznoj kontroli, pravo na žalbu pred prvostepenim i drugostepenim organom UIO, pristup podacima sa kojima raspolaže UIO i dr.

Također bit će riječ i o aktuelnim dilemama u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a.

Pozivamo Vas da se uključite na naš webinar i dobijete sve relevantne informacije od izvrsnih predavača zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje.


 

PROGRAM WEBINARA:

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost
 • Izmjene poreskog tretmana građevinskih objekata
 • Određivanje momenta upotrebe objekata
 • Obaveze dostavljanja popisnih listi
 • Izmjene poreskog tretmana prevozničkih usluga
 • Izmjene poreskog tretmana prometa dobara i usluga vezanih za slobodne zone

Pitanja i odgovori

 

Druge aktuelne dileme u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a
 • Subvencije u kontekstu utvrđivanja poreske osnovice
 • Odbitak ulaznog PDV-a kod ulaganja u tuđe objekte
 • Odbitak ulaznog PDV-a kod pripremnih radnji

Pitanja i odgovori

 

Podnošenje prijave uz korištenje digitalnog potpisa
 • Kad nastupa obavezni rok za velike i ostale obveznike PDV-a da dostavljaju PDV prijave uz digitalni potpis;
 • Ko su veliki obveznici indirektnih poreza koji su dužni podnositi PDV prijavu upotrebom digitalnog potpisa
 • Kako da obveznici i od koga izvrše nabavku digitalnog sertifikata;
 • Da li svaki PDV obveznik mora izvršiti nabavku digitalnog sertifikata;
 • Koje podzakonske akte UIO priprema u vezi sa podnošenjem PDV prijava upotrebom digitalnog potpisa

Pitanja i odgovori


Popunjavanje PDV prijave
 • Novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave
 • Iskazivanje vrijednosti u PDV prijavi u iznosima zaokruženim na dvije decimale, umjesto na najniži cijeli broj;
 • Evidentiranje avansnih faktura u PDV prijavi;
 • Evidentiranje reeksporta;
 • Evidentiranje krajnje potrošnje kroz primjere (krajnja potrošnja u/iz poslovne jedinice, krajnja potrošnja u slučaju srazmjernog odbitka i sl.);

Pitanja i odgovori

 

Prava poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza
 • Pravo obveznika na prigovor na sačinjeni Zapisnik o poreznom nadzoru/kontroli;
 • Pravo obveznika na žalbu pred prvostepenim i drugostepenim organom UIO;
 • Pravo obveznika na pristup informacijama (podacima) sa kojima raspolaže UIO;
 • Pravo obveznika na izuzeće službenog lica iz postupka izvršenja kontrole;
 • Pravo obveznika na učešće u usmenim raspravama;
 • Pravo obveznika na prekid postupka kontrole i odgodu kontrole;
 • Pravo obveznika da mu se omogući dovoljno vremena da ažurir poslovne knjige;
 • Ostala elementarna načela i procesna prava obveznika u postupku poreznog nazora/kontrole.

Pitanja i odgovori

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođama,
 • ekonomistima,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • poslodavcima,
 • zaposlenim u odjelima ljudskih resursa i
 • svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 

PREDAVAČI:

Anes Muslimović – Uprava za indirektno oporezivanje
Milica Vidović
– Uprava za indirektno oporezivanje
Sedin Mešinović – Uprava za indirektno oporezivanje

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo