RAČUNOVODSTVO ZALIHA

ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U BORBI PROTIV PREVARA – INDIKATORI ZA RAČUNOVOĐE I REVIZORE

REGULATORNI OKVIR U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – ULOGA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH DJELATNIKA

 


Interaktivni webinar icon-briefcase
15. 11. 2022.
9:30
Snimak webinara 
23. 11. 2022.
10:00

Početak webinara u 9:30h


Zalihe su važna kategorija sredstava bez koje se ne može zamisliti niti jedan proizvodno-uslužni poslovni proces. U najširem smislu zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal, rezervne dijelove, auto gume, ambalažu i sitni inventar, proizvodnju u toku, gotove proizvode i trgovačku robu.

Osnovno pitanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu i iskazivati u evidencijama sve do priznavanja povezanih prihoda, odnosno kasnijeg priznavanja kao rashoda, uključujući sva eventualna usklađenja do neto utržive vrijednosti.

Kako bi na pravi način pristupili ovom izazovu i pretvorili ga u korist za firmu, potrebno je veoma dobro poznavati sve aspekte rukovođenja zalihama, kako u računovodstvenom tako i u poreznom smislu.

Druga i treća tema čine jednu cjelini i posvećene su ulozi i značaju računovodstva u borbi protiv prevara, pranja novca i finansiranju terorizma. U širem smislu forenzičkog računovodstva, njegovom značaju u funkcionisanju privrede i društva i užem, regulatornom okviru u borbi protiv pranja novca i finansiranju terorizma. Naravno, webinar je fokusiran na indikatore za računovođe i revizore.


 

PROGRAM WEBINARA:

 

Računovodstvo zaliha – prof. dr. Mehmed Jahić
 • MRS 2
 • Teoretski tretman zaliha
 • Računovodstvo sticanja zaliha
 • Zalihe obustavljene proizvodnje
 • Proizvodnja kod kooperanata i poluproizvodi u obradi i doradi
 • Metode za obračun troška
 • Viškovi i manjkovi zaliha
 • Zalihe dobivene iz goodwill-a
 • Zalihe dobivene korištenjem koncesije
 • Specifičnosti računovodstva trgovačke robe
 • Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena otuđenju
 • Zalihe dobivene iz procesa obavljanja građevinske djelatnosti
 • Zakon o PDV – važne napomene za računovodstvo zaliha
 • Proizvodnja namještaja (proizvodi od drveta, metala, tekstila i sl.)
 • Zalihe dobivene iz eksploatacije mineralnih resursa
 • Smanjenje zaliha – prodaja i ostali oblici otuđenja količine i vrijednosti zaliha
 • Zalihe u finansijskom izvještaju
 • Revizija zaliha i povezanih računa
 • Zalihe u poreskom bilansu
 • Zalihe i transferne cijene

Pitanja i odgovori

 

Uloga forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara – indikatori za računovođe i revizore – prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan
 • Uloga forenzičnog računovodstva u funkcionisanju privrede i društva
 • Pojam i djelokrug forenzičnog računovodstva
 • Definicija i klasifikacija prevara
 • Ekonomske konsekvence prevara
 • Metodologija forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara
  • Trougao prevare
  • Skala prevare
  • Dijamant prevare
  • Višestruki dijamant prevare
  • Pentogram prevare
 • Identifikacija indikatora prevara
 • Evaluacija faktora rizika od prevara
 • Kada i zašto je potreban angažman forenzičnog računovođe

Pitanja i odgovori

 

Regulatorni okvir u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma – uloga računovođa, revizora i finansijskih djelatnika – Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
 • Regulatorni okvir
  • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti
  • Pravilnik o provedbi Zakona o sprečavanju terorističkih aktivnosti i finansiranja terorističkih aktivnosti
  • Smjernice za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 • Zadaci obveznika i interne kontrole
 • Interni akti
  • Donošenje internog akta odnosno Pravilnika kojim se regulišu specifična pitanja
  • Šta sadrži interni akt?
  • Primjeri iz prakse
 • Procjena rizika
  • Kategorije rizika
  • Obrazac za procjenu rizika
  • Neuobičajne transakcije
  • Lista pokazatelja
 • Posebne obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti (računovođe, revizori, poreskih savjetnici i druga srodna zanimanja)
  • Pokazatelji na koje se treba obratiti posebna pažnja
  • Obavještavanje o transakcijama uz izuzetke
  • Šta se traži na terenskim kontrolama iz ove oblasti?
 • Prekršajne odredbe

Pitanja i odgovori

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama,
 • revizorima,
 • samostalnim poduzetnicima,
 • direktorima,
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija,
 • pravnicima i advokatima,
 • zaposlenim u finansijskom sektoru,
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji,
 • PDV punomoćnicima

 

PREDAVAČI:

Prof. dr. Mehmed Jahić
Prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo