Akcija!

Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

10.00 KM

Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

U knjigu Matična evidencija radnika mogu se unijeti informacije do 400 radnika.

Ova knjiga sadrži 30 kolona koje su podijeljene na dvolisnicu otvorene knjige (na jednoj dvolisnici vodi se evidencija za 4 radnika, ukupno 400 radnika)

Uvez: tvrdi

Cijena sa PDV-om i poštarinom 10,00 KM