Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS

Djelatnosti na koje se primjenjuje umanjena članarina Turističkoj zajednici za 50% za 2021. godinu

U „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 16/21 od 22.4.2021. godine objavljen je Pravilnik
o dopuni pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo u kojem je objavljena je lista djelatnosti na koju se primjenjuje član 82 b. stav (3) Zakona o turizmu kojima je propisano umanjenje članarine Turističkim zajednicama za 50% za kalendarsku 2021. godinu.

Prečišćeni (neslužbeni) tekst navedenog Pravilnika možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini i pripadajućih poreza i doprinosa

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Uredbu možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Privremeni i povremeni poslovi

Privremeni i povremeni poslovi – članak iz časopisa Pravo i finansije – Maj 2021

Pravni osnov za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Prava u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Porezni tretman ugovora o privremeni i povremenim poslovima

Obračun doprinosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Angažman stranih državljana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Pročitaj više


OBJAVLJEN ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

Objavljen Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Ovaj zakon uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, reviziju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, javni nadzor, praćenje, otkrivanje i prijavljivanje krivičnih djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, stjecanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Tekst Zakona možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Check liste Federalne uprave za inspekcijske poslove

Check liste Federalne uprave za inspekcijske poslove

Podsjećamo da je Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila Check liste – Liste provjera za sve inspektorate u njenom sastavu. Check liste ili liste provjera podrazumijevaju liste pitanja koje inspektori mogu postaviti prilikom vršenja kontrole.

Check lista – Lista provjera, u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, sastavni je dio naloga za vršenje inspekcijskog nadzora, kojim se definiraju konkretan predmet, pravni osnov te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatira njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.
Pročitaj više


Izmjene pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja

Izmjene pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja

U „Službenim novinama FBiH“, broj 3/21 od 15.01.2021. godine objavljene su izmjene pravilnika u vezi sa sadržajem i formi obrazaca finansijskih izvještaja.

Navedene izmjene možete preuzeti u tekstu novosti.

Pročitaj više


Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja

Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona.

Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristiće se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Preuzmite obrasce
Pročitaj više


PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/05) i člana 11. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 49/14, 60/14 I 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 47. sjednici održanoj dana 30.11.2020. godine, donio je Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o akcizama u BiH

Pogledajte tekst Pravilnika
Pročitaj više


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2021. godinu

Odluka kojom se propisuje osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

Tekst Odluke Vam navodimo u cjelosti u tekstu novosti.

Pročitaj više


Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12).

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 1. januara 2021. godine.

Navedenu Odluku možete preuzeti u tekstu novosti Pročitaj više


Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu

U “Službenim novinama KS”, broj 51/20 od 24.12.2020. objavljena je Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, kojom se utvrđuje visina boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, obveznik uplate boravišne takse i način uplate boravišne takse.

Preuzmite navedenu Odluku u tekstu novosti

Pročitaj više


registracija i korištenje e-usluga porezne uprave

Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

Porezna uprava obavještava porezne obveznike o načinu plaćanja i obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za uplatu javnih prihoda iz tabelarnog pregleda od 01.01.2021. godine

Preuzmite prečišćeni (neslužbeni) tekst pravilnika

Pročitaj više


za finansiranje dijela min. plaće

Ministarstvo privrede KS – javni poziv (za finansiranje dijela min. plaće – juni i juli 2020.)

Pozivaju se poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 49/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Pogledajte poziv Ministarstva i preuzmite obrasce za prijavu
Pročitaj više


registracija i korištenje e-usluga porezne uprave

Poziv svim poreznim obveznicima – pravnim licima za registraciju i korištenje e-usluga porezne uprave FBiH

Od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

Informacije o Uputstvu za korištenje E-usluga nPIS-a

Pročitaj više