Prikaz 1–12 od 17 rezultata

 • Priručnik Za početnike u javnim nabavkama

  Priručnik za početnike u javnim nabavkama

  30.00 KM
 • Akcija! PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO

  Praktični aspekti javnih nabavki
  II dio

  30.00 KM
 • CD Brošura Broj 13 “Ponuda u postupku javne nabavke”

  CD Brošura Broj 13
  Ponuda u postupku
  javne nabavke

  7.00 KM
 • CD Brošura Broj 11 “Kriteriji za dodjelu ugovora”

  CD Brošura Broj 11
  Kriteriji za dodjelu ugovora

  7.00 KM
 • CD Brošura Broj 8 “Rad povjerenstva/komisije za javne nabavke sa modelima akata”

  CD Brošura Broj 8
  Rad povjerenstva/komisije
  za javne nabavke
  sa modelima akata

  7.00 KM
 • CD Brošura Broj 4 “Tenderska dokumentacija”

  CD Brošura Broj 4
  Tenderska dokumentacija

  7.00 KM
 • CD Brošura Broj 7 “Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa”

  CD Brošura Broj 7
  Postupak pravne zaštite
  kod ugovornog organa

  7.00 KM
 • CD Brošura Broj 2 “Okvirni sporazum”

  CD Brošura Broj 2
  Okvirni sporazum

  7.00 KM
 • Brošura Broj 16 “JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA"

  Brošura Broj 16
  Javna nabavka usluga prevoza

  10.00 KM
 • Brošura 14 “DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJA UGOVORA"

  Brošura Broj 14
  Definisanje ugovornih obaveza
  i realizacija ugovora

  10.00 KM
 • Brošura Broj 12 “JAVNA NABAVKA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME”

  Brošura Broj 12
  Javna nabavka lijekova
  i medicinske opreme

  10.00 KM
 • Akcija! CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja

  CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije
  + dodatna pojašnjenja

  38.00 KM