Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PITANJE: Postupak nabavke je pokrenut po starom ZJN. Ponuđač je dostavio blagovremeno ponudu ali je komisija iz Izvještaja o preuzimanju iz sistema e-nabavke je konstatovala da ponuđač nije preuzeo tendersku dokumentaciju sa Portala JN. Ponuda je otvorena i cijena je javno pročitana ali obzirom da ponuđač nije preuzeo tendersku dokumentaciju ista neće biti predmet pregleda i ocjene ponuda. Ova ponuda se odbija kao neprihvatljiva, u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama. Obzirom da je pristigla samo jedna ponuda da li se postupak poništava u skladu sa odredbama 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama ili će se postupak otkazati u skladu sa odredbama 69. Stav 3 ZJN.?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.