Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PITANJE: Raspisali smo otvoreni postupak za nabavku laboratorijske opreme za sedam lotova. Konkretno za LOT 1 donešena je Odluka o izboru prvorangiranog ponuđača. Međutim, izabrani ponuđač nije blagovremeno dostavio potvrdu Suda BiH, u skladu sa članom 45. stav ZJN BiH stav (1) tačka a, kako je traženo TD. U skladu sa gore navedenim, donešena je Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača. Prvorangirani ponuđač je elektronskim putem uputio žalbu koja je u PDF formatu ali nepotpisana i bez pečata, gdje tvrde u mailu da će predati na protokol print verziju, što nisu nikad učinili? U TD nije naglašen kao poseban način komuniciranja elektronsko sredstvo. Da li da tretiramo da smo uopšte zaprimili žalbu, protokolišem je kako je i došla i odbacim je kao neurednu, jer nije potpisana od ovlaštenog lica, niti je u skladu sa članom 99. ZJN podnešena u dovoljnom broju primjeraka, tj. ni u jednom primjerku u print formi ili da je uopšte ne razmatram, jer nije ni zaprimljena u print formi preko Protokola. Pretpostavljam da su se predomislili jer im i žalba nema nekog osnova.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.