Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU I DRUGE AKTUELNE TEME

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU I DRUGE AKTUELNE TEME

PLANIRANJE  JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU I

DRUGE AKTUELNE TEME

REC d.o.o. organizuje jednodnevnu radionicu

Mjesto

Datum Mjesto održavanja

Početak

Banja Luka 4. 11. 2016. hotel “Bosna”  09:30
Mostar 8. 11. 2016. Intera tehnološki park 09:30
Sarajevo 11. 11. 2016. hotel “Hollywood” Ilidža 09:30

Nalazimo se na početku godišnjeg ciklusa planiranje javnih nabavki za 2017. godinu. Prethodno iskustvo, kako u planiranju tako i implementaciji Plana javnih nabavki za 2016. godinu, nosi sa sobom različita iskustva ali i uočene probleme koji su dati u Revizorskim izvještajima. Svako pitanje kod planiranja javnih nabavki traži posebno razjašnjenje, npr. da li već sada u Plan javnih nabavki treba uključiti nabavke putem e-aukcije ili ne? Iz tih razloga nam se čini da je planiranje javnih nabavki za 2017. godinu izuzetno važna tema koju planirano predstaviti na navedenom seminaru.

Zbog velikog broja pokrenutih žalbenih procedura u postupcima nabavki usluga osiguranja imovine i lica, odlučili smo da pripremimo odgovore na sporna pitanja zbog kojih novi ugovori u velikom procentu ne mogu biti obezbijeđeni na vrijeme. Seminar je koncipiran na način da odgovore daje i ugovornim organima i ponuđačima, a u cilju efikasnijeg provođenja ovih postupaka za obje strane.

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama propisuje obavezu potpisivanja ugovora u postupcima javnih nabavki, što je, u nekim predmetima nabavki, teško izvodivo. Isto tako,  Pravilnik propisuje da se kriterij za dodjelu ugovora definiše samo ukoliko je to primjereno, dok je sa druge strane postavljen zahtjev da se poziv za dostavu ponuda dostavlja na najmanje tri adrese ponuđača. Kako pripremiti poziv u skladu sa novim Pravilnikom, i premostiti gore pobrojane probleme u nabavci restoranskih usluga, usluga prevođenja, seminarskih usluga, hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, usluga taksi prevoza, advokatskih i notarskih usluga, usluge pranja službenih vozila, usluga sistematskog pregleda zaposlenih?

Također,  ovim putem vas obavještavamo da je na 76. sjednici Vijeća ministara, održanoj 4.10.2016. godine usvojena Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku BiH, i čijim stupanjem na snagu trenutno važeća odluka prestaje da važi. Radi blagovremenog informisanja publike, sve bitne ifnormacije će biti izložene tokom Seminara i dodatno obrađene u časopisu „Pravni savjetnik“.

Predavači su treneri za javne nabavke, koji su između ostalog i praktičari u procesu javnih nabavki. Oni će vam pružiti relevantna znanja i otkloniti postojeće dileme kod procesa planiranja javnih nabavki za narednu godinu, nabavki usluga osiguranja, usluga iz aneksa II dio B, te kod primjene preferencijalnog tretmana domaćeg prema odredbama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

SADRŽAJ SEMINARA:

Planiranje javnih nabavki:

 • Faze planiranja – hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljane u sklopu planiranja;
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji. (Smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);
 • Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2016. godinu u Planu nabavki za 2017. godinu;
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih  za jednu godinu produži i na narednu godinu;
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN;
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu;
 • Pravilno planiranje rokova za provođenje procedura;
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;
 • Poboljšanje internih akata i procedura kod planiranja javnih nabavki;
 • Rezervisani ugovori (šta su rezervisani ugovori, kako definisati kvalifikacione uslove, kako se provode postupci nabavki, šta ako postupak nabavke za rezervisani ugovor na uspije ili ponude budu iznad budžeta, obezbjeđenje realizacije rezervisanog ugovora);
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki.

E-aukcija

Nabavka usluga osiguranja lica i imovine 

 • Usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih, 
 • Usluga osiguranja imovine, 
 • Usluga tehničkog pregleda, registracije i osiguranja vozila,
 • Nabavka usluga osiguranja iz aneksa II dio B ZJN (šta su, i kada se provode)

(smjernice za pripremu tenderske dokumentacije i specifikacija, evaluacija ponuda, popusti na premije, na šta se i kada ima smisla žaliti i koji su česti žalbeni navodi ponuđača u okviru ovih postupaka koje URŽ/KRŽ odbija kao neosnovane; šta sa potpisanim ugovorima ukoliko u toku godine dođe do promjene broja zaposlenih ili kupovine novog vozila, kako obezbijediti kontinuitet ugovora o osiguranju, itd.).

 Odluku o obaveznoj primjeni preferncijalnog tretmana domaćeg

 • Nova Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg koja je nedavno usvojena.

Nabavka usluga iz  Aneksa II dio B:

Kako pripremiti poziv i provesti nabavku:

 • Restoranskih usluga,
 • Usluga prevođenja,
 • Usluga taksi prevoza,
 • Usluge pranja službenih vozila,
 • Seminarskih usluga,
 • Hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu,
 • Advokatskih i notarskih usluga,
 • Usluga sistematskog pregleda zaposlenih.

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Rukovodiocima/menadžerima koji donose odluke vezane za javne nabavke, zaposlenicima kod ugovornih organa (pravnici i ekonomisti), članovima Komisije za javne nabavke, zaposlenicima kod ponuđača na poslovima javnih nabavki, i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Banja Luka

Dragana Kovačević akreditovani trener AJN

Ivana Grgić akreditovani trener AJN

Amir Rahmanović – akreditovani trener za JN

 

Mostar:

Josip Jakovac akreditovani trener AJN i Certificirani medjunarodni trener javnih nabavki ToT programa Evropske Komisije

Ivana Grgić akreditovani trener AJN

Amir Rahmanović – akreditovani trener AJN

 

Sarajevo:

Melika Alajbegović – akreditovani trener AJN

Ivana Grgić akreditovani trener AJN

Amir Rahmanović akreditovani trener AJN

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9.30 – 15.00 časova

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

175,oo KM po jednom učesniku;

165,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

155,oo KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal:
 1. Priručnik o planiranju javnih nabavki – Drugo dopunjeno izdanje. Ukoliko ste nabavili ovaj priručnik možete dobiti zamjenu: Priručnik – PREGOVARAČKI POSTUPAK.
 2. Priručnik PITANJA I ODGOVORI II dio ili PITANJA I ODGOVORI I dio (po izboru učesnika seminara)
 • Materijal za pisanje,
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 19 11 85          Mob: + 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminar uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

  Priručnik – Planiranje javnih nabavki – 55,00 KM sa PDV-om
   Priručnik – CD Modeli tenderske dokumentacije – 85,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86,00 KM sa PDV-om
  Priručnik – CD Interna akta za ugovorne organe – 54,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Pitanja i odgovori  I po novom Zakonu o javnim nabavkama – 30,00KM sa PDV-om
Priručnik – Pitanja i odgovori  II po novom Zakonu o javnim nabavkama – 38,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57,00 KM sa PDV-om
Priručnik – Pregovarački postupak – 48,00KM sa PDV-om