Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA 

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više BiH gradova:

 

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Sarajevo 9. 1. 2017. hotel “Hollywood”
Bihać 10. 1. 2017. hotel „Park“
Mostar 11. 1. 2017. Intera tehnološki park
Tuzla 12. 1. 2017. hotel „Tuzla“
Zenica 13. 1. 2017. hotel „Zenica“

Početak  svakog seminara 9:30

 

Na osnovu velikog interesovanja i brojnih pitanja učesnika prethodnog seminara i zainteresovanih pretplatnika na časopis, REC d.o.o oganizira novi ciklus seminara iz oblasti radnih odnosa. Na osnovu člana 43. stav (5) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16), federalni ministar rada i socijalne politike donio je:  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/16) do 18.11.2016. godine. S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s uređenjem i evidentiranjem radnog vremena najveći naglasak u prvom dijelu programa seminara dajemo na zakonsko uređenje radnog vremena te obveze poslodavaca da ova pitanja detaljnije regulišu pravilnikom o radu. Budući da se kod poslodavaca u vezi s tom temom javljaju mnogi praktični problemi, iznijet će se i praktična rješenja o načinu postupanja.

Također, REC d.o.o. je pripremio: Matičnu knjigu evidencije radnika, Matičnu knjigu drugih lica angažovanih na radu i Matičnu evidenciju radnog vremena koja se može nabaviti na seminaru ili poručiti.

 

PROGRAM SEMINARA:

 1. Radno vrijeme i provedbeni propisi koji uređuju evidentiranje radnog vremena
 • vrste radnog vremena;
 • puno radno vrijeme i dopunjavanje do punog radnog vremena;
 • nepuno radno vrijeme: pravo na godišnji odmor i ostala prava iz radnog odnosa radnika zaposlenih u  nepunom radnom vremenu;
 • nejednako raspoređeno radno vrijeme;
 • preraspodjela radnog vremena;
 • rad u smjenama;
 • mogućnost drugačijeg uređenja radnog vremena;
 • prekovremeni rad;
 • noćni rad;
 • odmor u toku radnog vremena, dnevni, sedmični i godišnji odmor;
 • obaveza evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu – evidentiranje radnog vremena;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
 • Pitanja i odgovori.

 

 1. Inspekcijski nadzor
 • Načini na koje inspekcija rada utvrđuje činjenično stanje po pitanju radnog vremena radnika;
 • Pravni značaj donošenja odluke o radnom vremenu u pisanoj formi i obaveza upoznavanja radnika sa istim (Odluka o prekovremenom radu, noćnom radu, radu na dan sedmičnog odmora i sl.);
 • Specifičnosti korelacije efektivnog radnog vremena (npr. puno ili nepuno radno vrijeme) i prava na godišnji odmor;
 • Kako je najpraktičnije i najbolje za poslodavca da utvrdi pravo na sedmični odmor i koji praktični problemi za poslodavca mogu nastati ukoliko to ne učini?!
 • Pitanja i odgovori o postupku provođenja inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa

 

 1. Aktuelnosti iz radnog zakonodavstva
 • Rok za donošenje granskih kolektivnih ugovora;
 • Rokovi za usklađivanje pravilnika o radu s granskim kolektivnim ugovorima;
 • Usklađivanje ugovora o radu nakon usklađivanja pravilnika o radu s granskim kolektivnim ugovorima;
 • Pitanja i odgovori.

 

SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Kantonalni inspektor/ica rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Seminarski materijal – Model Pravilnika o radu usklađen sa Općim kolektivnim ugovorom na CD-u;
 • Materijal za pisanje;
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54          Mob: + 387 61 19 11 85          

E-mail: rec@rec.ba

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Novi Zakon o radu FBiH može se posebno poručiti po cijeni od 20,00KM sa PDV-om i poštarinom.

Komentar Zakona o radu FBiHmože se posebno poručiti po cijeni od 115,00 KM sa PDV-om i poštarinom.

 „Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata može se posebno poručiti po cijeni 86,00KM (u printanoj i elektronskoj formi).

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, može se poručiti po cijeni od 89,00 KM sa PDV-om (u printanoj + dio u elektronskoj formi)

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

Knjiga: „Matična evidencija o radnom vremenu“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54
E-mail:  rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo