Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

RADNO VRIJEME, PROVEDBENI PROPISI O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA, INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA 

Sarajevo  – 13.12.2016. – hotel Hollywood – Ilidža

Početak seminara 9:30

Na osnovu velikog broja pitanja učesnika prethodnih seminara i pretplatnika na časopis „Pravni savjetnik“ REC d.o.o oganizira novi seminar iz oblasti radnih odnosa. Na osnovu člana 43. stav (5) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16), federalni ministar rada i socijalne politike donio je:  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/16) do  18.11.2016.godine. S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s uređenjem i evidentiranjem radnog vremena najveći naglasak u prvom dijelu programa seminara dajemo na zakonsko uređenje radnog vremena te obveze poslodavaca da ova pitanja detaljnije regulišu pravilnikom o radu. Budući da se kod poslodavaca u vezi s tom temom javljaju mnogi praktični problemi, iznijet će se i praktična rješenja o načinu postupanja.

PROGRAM SEMINARA:

 1. Radno vrijeme i provedbeni propisi koji uređuju evidentiranje radnog vremena
 • vrste radnog vremena;
 • puno radno vrijeme i dopunjavanje do punog radnog vremena;
 • nepuno radno vrijeme: pravo na godišnji odmor i ostala prava iz radnog odnosa radnika zaposlenih u  nepunom radnom vremenu;
 • nejednako raspoređeno radno vrijeme;
 • preraspodjela radnog vremena;
 • rad u smjenama;
 • mogućnost drugačijeg uređenja radnog vremena;
 • prekovremeni rad;
 • noćni rad;
 • odmor u toku radnog vremena, dnevni, sedmični i godišnji odmor;
 • obaveza evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu – evidentiranje radnog vremena;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
 • Pitanja i odgovori.

 

 1. Inspekcijski nadzor
 • Načini na koje inspekcija rada utvrđuje činjenično stanje po pitanju radnog vremena radnika;
 • Pravni značaj donošenja odluke o radnom vremenu u pisanoj formi i obaveza upoznavanja radnika sa istim (Odluka o prekovremenom radu, noćnom radu, radu na dan sedmičnog odmora i sl.);
 • Specifičnosti korelacije efektivnog radnog vremena (npr. puno ili nepuno radno vrijeme) i prava na godišnji odmor;
 • Kako je najpraktičnije i najbolje za poslodavca da utvrdi pravo na sedmični odmor i koji praktični problemi za poslodavca mogu nastati ukoliko to ne učini?!
 • Pitanja i odgovori o postupku provođenja inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa

 

 1. Aktuelnosti iz radnog zakonodavstva
 • Rok za donošenje granskih kolektivnih ugovora;
 • Rokovi za usklađivanje pravilnika o radu s granskim kolektivnim ugovorima;
 • Usklađivanje ugovora o radu nakon usklađivanja pravilnika o radu s granskim kolektivnim ugovorima;
 • Pitanja i odgovori.

 

SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Nedim Mehmedbašić, inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Seminarski materijal – Model Pravilnika o radu usklađen sa Općim kolektivnim

     ugovorom na CD-u;

 • Materijal za pisanje;
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54          Mob: + 387 61 19 11 85          

E-mail: rec@rec.ba

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Novi Zakon o radu FBiH može se posebno poručiti po cijeni od 20,00KM sa PDV-om i poštarinom.

Komentar Zakona o radu FBiHmože se posebno poručiti po cijeni od 115,00 KM sa PDV-om i poštarinom.

 „Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata može se posebno poručiti po cijeni 86,00KM (u printanoj i elektronskoj formi).

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, može se poručiti po cijeni od 89,00 KM sa PDV-om (u printanoj + dio u elektronskoj formi)

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54
E-mail:  rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo