AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

RADNI ODNOSI – PRAKTIČNI PROBLEMI

 


Seminar:

icon-briefcase Snimak seminara NA ZAHTJEV

 

Prvi dio webinara

Na webinaru će biti predstavljeni problemi i aktuelne dileme vezane za Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Problemi su vezani za neuplaćeno penziono osiguranje radnika pa je važno na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika? Šta je poseban (ratni) staž i ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž? Kada se poseban staž računa u staž osiguranja, može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika? Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona? Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca i da li sadašnji poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose, itd..? Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce.

 

Drugi dio webinara

U drugom djelu webinara su pitanja iz radnih odnosa koja se, u poslednje vrijeme najčešće javljaju u praksi. Najaktuelnija pitanja su iz godišnjih odmora, regresa, povrede radne obaveze, službenih putovanja, kako i druga pitanja koja su aktuelna iz radnih odnosa. Iz tih razloga smo izdvojili praktična pitanja i odgovore sa namjerom da ih detaljnije obradimo tokom izlaganja.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu ovog webinara jer je riječ o pitanjima i problemima sa kojima se poslodavci suočavaju kada je riječ o regulisanju prava i obaveza iz oblasti PIO/MIO za radnike koji ispunjavaju uslove za penziju/mirovinu tako i iz radnih odnosa.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!

  

SADRŽAJ WEBINARA:

Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

 • Koji su uvjeti za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju?
 • Dokazivanje staža osiguranja;
 • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
 • Poseban (ratni) staž;
 • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
 • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
 • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
 • Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?
 • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
 • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
 • Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?
 • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
 • Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);
 • Radni odnos penzionera;
 • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
 • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
 • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
 • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
Pitanja i odgovori

 

Radni odnosi – praktični problemi

 • Naknada za topli obrok
 • Naknada za prevoz
 • Naknada za službena putovanja i primjena Uredbe o službenim putovanjima
 • Godišnji odmor radnika koji ide u penziju početkom naredne godine;
 • Godišnji odmor radnice koja se vraća sa porodiljskog odsustva;
 • Godišnji odmor radnika na određeno vrijeme;
 • Godišnji odmor lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Regres u slučaju korištenja nekoliko dana godišnjeg odmora;
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih/tradicijskih potreba;
 • Otpremnina u slučaju odlaska u (starosnu, prijevremenu, invalidsku) penziju;
 • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
 • Početak važenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme;
 • Stimulacija i destimulacija plate;
 • Može li se anexom mijenjati ugovor o radu?
 • Destimulacija zbog nekvalitetnog izvršavanja radnih zadataka (mišljenje FMRSP);
 • Lakše i teže povrede radne obaveze;
 • Sankcije u slučaju povrede radne obaveze;
 • Obustava plate;
 • Rad na dane praznika i službeni put (mišljenje FMRSP);
 • Službena putovanja
 • Prekovremeni rad i rad na dane sedmičnog odmora;
 • Druga aktuelna pitanja iz radnih odnosa
Pitanja i odgovori

 

TRAJANJE WEBINARA:

09:30 – 14:00

 

PREDAVAČI:

Mr.sc. Kenan Spahić  – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

WEBINAR:

100 KM po jednom učesniku;

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA WEBINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo