Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 07-08/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Radni odnosi u Republici Srpskoj

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ – Seminar – Decembar 2023

Banja Luka - 08. 12. 2023.


Seminar – Zemljišne knjige

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Sarajevo - 12. 12. 2023.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 07-08/2015

PRAVNI SAVJETNIK 7-8

Juli-August/Srpanj-Kolovoz 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Primjena i tumačenje valutnih klauzula u sudskoj praksi
Pozitivno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine generalno ne zabranjuje ugovaranje novčanih obaveza u stranoj valuti, s tim da se isplata duga ima izvršiti u domaćoj valuti, što je neprikosnoveni odraz stabilnosti postojećeg monetarnog sistema i liberalizacije monetarnih odnosa. Načelni stav o prihvaćanju slobode ugovaranja valutnih klauzula u domaćoj sudskoj praksi zauzet je nakon ukidanja zabrane zlatnih i valutnih klauzula. Ni propisima donešenim poslije zabrana ugovaranja ovih klauzula nije propisana, te su od 1.1.1991. bili dopušteni ugovori zaključeni između domaćih lica, kojima se vrijednost novčane obaveze izražena u domaćoj valuti utvrđuje prema vrijednosti određenog iznosa strane valute.
PS – br. 7/8., str. 11-19.

Sudsko izvršenje na pokretnim stvarima
U članku se razmatra pitanje izvršenja na pokretnim stvarima u sudskom postupku, u prvom redu autor se osvrće na izvršne radnje: popis i pljenidba pokretnih stvari, procjena vrijednosti i sudska prodaja, te namirenje tražioca izvršenja. Cilj je približiti čitaocima, prije svega stručnoj javnosti, u prvom redu nosiocima pravosudnih funkcija, ali i nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti, aktualna zakonska rješenja u BiH, s osvrtom na zakonska rješenja u pojedinim susjednim zemljama.
PS – br. 7/8., str. 20-31.

Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine i postupanje do stvaranja uslova za njegivu primjenu
Nakon uvodnog razmatranja, autor daje pregled najvažnijih odredbi Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu dana 1. 8. 2014. godine, dok je primjena zakona odložena za šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Iz tog razloga su u ovom radu prikazani i stavovi Vrhovnog suda FBiH, koji je koristeći ciljno i sistematsko tumačenje prijelaznih i završnih odredbi navedenog zakona , stao na stanovište da su za krivične postupke koji se odnose na krivična djela iz člana 25. zakona, do stvaranja uslova za njegovu primjenu, stvarno i mjesno nadležni sudovi koji su to bili i do zakonom određenog vremena početka njegove primjene.
PS – 7/8., str. 32-40.

Zaštita na radu u Općem i granskim kolektivnim ugovorima u Federaciji BiH
U članku su predstavljeni načini na koje je regulisan pravni institut zaštite na radu u Općem i granskim kolektivnim ugovorima zaključenim u Federaciji BiH, sa ciljem da se na jednom mjestu vide različiti načini i pristupi regulisanju ovog pravnog instituta. Članak će, zbog obimnosti problematike, biti odjavljen u dva dijela.
PS – br. 7/8., str. 41-56.

Pravilnik o radu
Autor se u tekstu bavi pravilnikom o radu, pravima i obavezama koje se regulišu pravilnikom, a proizilaze iz radnog odnosa. Pravilnik o radu odgovara na pitanja uređivanja radnih odnosa, i u vezi sa pitanjima iz radnih odnosa koja pobliže nisu obuhvaćena Zakonom o radu, od riješavanja statusa volontera i pripravnika, zaštita žena i materinstva, do povreda na radnom mjestu, ulova i razloga otkaza ugovora o radu. Članak odgovara na pitanje zašto je u najboljem interesu poslodavca da donese valjan i sveobuhvatan pravilnik o radu.
PS – br. 7/8., str. 57-60.

Rad kod oslodavca bez zasnivanja radnog odnosa – privremeni i povremeni poslovi
U članku su obrađena dva ugovora koja se u praksi javljaju prilikom rada radnika kod poslodavca, ali kojim se ne zasniva radni odnos kod istog. Riječ je o ugovoru o povremenim i privremenim poslovima i ugovor o djelu sa primjerima rješenja.
PS – br. 7/8., str. 61-65.

Prikaz novog Zakona o radu Republike Hrvatske – I dio
Navedenim stručnim radom obrađeno je područje radnih odnosa u Republici Hrvatskoj koje je regulirano novim Zakonom o radu. Autor analizira razloge i okolnosti donošenja novog Zakona, pitanja koja se žele rješiti sa novim institutima u oblasti radnog zakonodavstva kao i ciljevi koji se žele postići njegovom primjenom. Od zasnivanja radnog odnosa, otkaza ugovora o radi i novih otkazinih rokova, preko ustupanja radnika u povezanom društvu pa sve do rada putem agencije za privremeno zaposšljavanje.
PS – br. 7/8., str. 66-74.

Autorsko ugovorno pravo i šravni instrumenti autora u ugvornom pravu
Tekst tematizira autorsko ugovorno pravo, njegovu definiciju, te raspolaganje / iskorištavanje autorskog djela na osnovu ugovora. Objašnjava pitanje korištenja autorskog djela od strane nosioca autorskog prava, a da istovremeno postoji autorsko pravo, način osnivanja autorskih prava za drugo lice, razmatranje ugovora kao pravnog instrumenta te jačanje pregovaračke uloge autora kao ugovorne strane prilikom zaključenja ugovora sa praktičnog i normativnog aspekta.
PS – br. 7/8., str. 75-91.

Korporativno finansijsko pravo u Evropskoj uniji – osnivanje, principi i mehanizmi
U radu se razmatra način osnivanja, principi i mehanizmi vezani za definisanje korporativnog finansijskog prava u Evropskoj uniji, kao dijela savremenog self-contained stakeholderskog korporativnog upravljanja Unije. Ključni segment u definiranju kvalitetne strategije poslovanja i njene implementacije u praksi, uz povezivanje svih korporativnih konstituenata, odnosno stakeholdera predstavljaju upravo principi i mehanizmi korporativnog finansijskog prava Evropske unije.
PS – br. 7/8., str. 92-96.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 7/8., str. 97-110.
Javne nabavke PS – br. 7/8., str. 111-130.
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 7/8., str. 131-139.