Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

SEMINAR: PRAVILA I PROCEDURA NABAVKE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) U PROJEKTIMA U BIH

PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA I PROCEDURA NABAVKE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) U PROJEKTIMA U BIH  Sarajevo, 19. 01. 2018., Hotel „Hollywood“, Ilidža Početak seminara: 9:30 h Uzimajući u obzir izražen interes naših klijenata i činjenicu da se u…


Primjena Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke i druga aktuelna pitanja iz javnih nabavki

SEMINAR: Primjena Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke i druga aktuelna pitanja iz javnih nabavki

Primjena Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke i druga aktuelna pitanja iz javnih nabavki  Banja Luka, 14. 12. 2017., Hotel “Bosna” Mostar, 20. 12. 2017., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 22. 12. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Početak svakog seminara u…


SEMINAR: Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

(Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu, Tenderska dokumentacija, Konkurentski zahtijev, Direktni sporazum i Nova praksa URŽ/KRŽ-a) Banja Luka, 14. 11. 2017., Hotel “Bosna” Mostar, 16. 11. 2017., Intera tehnološki park Sarajevo, 17. 11. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Početak svakog…


SEMINAR: AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI

 AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI: E-aukcija Nabavka „specifičnih“ roba i usluga Okvirni sporazum Rad komisije u postupku javne nabavke Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama?   Banja Luka, 17.10.2017., Hotel “Bosna” Mostar, 24.10.2017., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25.10.2017., Hotel „Hollywood“…


Nabavka lijekova i medicinske opreme – Ponuda u postupku javnih nabavki – Izvještaji revizije javnih nabavki

 JAVNE NABAVKE Nabavka lijekova i medicinske opreme – Ponuda u postupku javnih nabavki – Izvještaji revizije javnih nabavki Banja Luka, 12. 09., 2017., Hotel “Bosna” Mostar, 14. 09. 2017., Intera tehnološki park“ Sarajevo, 15. 09. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža …


AKTUELNOSTI I NAJČEŠĆE DILEME UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U JAVNIM NABAVKAMA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na temu:   AKTUELNOSTI I NAJČEŠĆE DILEME UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U JAVNIM NABAVKAMA Banja Luka, 27. 06. 2017., Hotel “Bosna” Sarajevo, 28. 06. 2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar, 29….


AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI: E-AUKCIJA

AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI E-AUKCIJA

AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI: E-AUKCIJA Pročitaj više


AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki pod nazivom:   AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI (E-AUKCIJA, NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA) Sarajevo, 25. 05. 2017., Hotel “Hollywood” Mostar, 26. 05. 2017., Intera Tehnološki park Banja Luka, 30….


Nabavka vozila i opreme sa posebnim akcentom na nabavku putem lizinga, neprirodno niska cijena i okvirni sporazum

NABAVKA VOZILA I OPREME SA POSEBNIM AKCENTOM NA NABAVKU PUTEM LIZINGA, NEPRIRODNO NISKA CIJENA I OKVIRNI SPORAZUM
Pročitaj više


E-aukcija i kriteriji za dodjelu ugovora

E-AUKCIJA I KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA Sarajevo, 16. 03. 2017., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 9:30   Od 01.01.2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e – aukcije. Navedeni Pravilnik nametnuo je obavezu ugovornim organima…


E-aukcija nabavka usluga telefonije i interneta i kontrolisanje procedura nabavki od strane AJN

E-AUKCIJA  NABAVKA USLUGA TELEFONIJE I INTERNETA I KONTROLISANJE PROCEDURA NABAVKI OD STRANE AJN  Sarajevo, 23. 02. 2017., Hotel “Hollywood” Mostar, 24. 02. 2017., Intera Tehnološki park Banja Luka, 03. 03. 2017., Hotel “Bosna” Početak svakog seminara 9:30 Od 01.01.2017. godine…


PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA U JAVNIM NABAVKAMA

PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA U JAVNIM NABAVKAMA Mostar 02. 10. 2015. Intera Tehnološki park 09:30 Sarajevo 06. 10. 2015. Hotel “Hollywood”- Ilidža 09:30 Banja Luka 07. 10. 2015. Hotel „Bosna” 09:30 Od konca 2014. godine i tokom 2015. godine od…


PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU Banja Luka, 30. 10. 2015., Hotel “Bosna” Sarajevo, 06. 11. 2015., Hotel “Hollywood” Mostar, 09. 11. 2015., “Intera” Tehnološki park Iskustva od godinu dana u primjeni Zakona o javnim nabavkama bilo je za sve…


OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA

OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA Mostar, 04. 12. 2015., ,,Intera Tehnološki park” Banja Luka, 11. 12. 2015., Hotel “Bosna” Sarajevo, 18. 12. 2015.,  Hotel “Hollywood Učesnici prethodnog seminara pokazali su najveće interesovanje za OKVIRNI SPORAZUM. Ovaj novi institut u Zakonu…


Upravljanje specifičnim javnim nabavkama

Upravljanje specifičnim javnim nabavkama Sarajevo, 22. 01. 2016., “Hotel “Hollywood”; Mostar, 29. 01. 2016., “Intera Tehnološki park”; Banja Luka, 05. 02. 2016., Hotel “Bosna”; Tokom seminara koje smo organizovali 2015. godine najčešća pitanja koja su učesnici postavljali trenerima kategoisali smo…