SAVJETOVANJE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

PODRŠKA TRANSPARENTNIM JAVNIM NABAVKAMA

 


Savjetovanje:

09:30h

icon-briefcase Sarajevo 15. 06. 2022. Hotel Hollywood
icon-briefcase Banja Luka 16. 06. 2022. Hotel Bosna

 

REC d.o.o. organizuje NA POTPUNO DRUGAČIJI NAČIN jednodnevno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki, pri čemu ćemo kroz uvodno izlaganje od pola sata na planiranu temu, otvoriti debatu i odgovarati na pitanja učesnika savjetovanje u okviru navedenog sadržaja savjetovanja. Iz tih razloga smo angažirali tri trenera za javne nabavke koji će biti prisutni tokom cijelog trajanja Savjetovanja.

Pozivamo Vas da, kod prijave na Savjetovanje koristite mogućnost da nam prije održavanja Savjetovanja dostavite svoja eventualna pitanja ili probleme iz oblasti javnih nabavki sa kojima se najčešće suočavate kako bi se uvodničari (predavači) mogli adekvatno pripremiti na odgovor. Pitanja nam možete dostavljati najkasnije dva dana prije održavanja Savjetovanja.

Izdvojili smo za vas tri teme u okviru kojih ćemo se kretati i koje su neophodne u pripremi i realizaciji svakog postupka javne nabavke. Za svaku temu ćemo imati uvodničara koji će se osvrnuti na ključne probleme u okviru svake teme a nakon toga otvoriti debatu kroz pitanja učesnika Savjetovanja. Buleti koji su navedeni u okviru svake teme su osnova za opseg pitanja u okviru teme i oni neće biti posebno obrađeni ukoliko na njih ne bude pitanja. Imajući u vidu da smo angažovali uvodničare koji su treneri AJN iz oblasti JN kao i njihovo dugogodišnje profesionalno iskustvo u javnim nabavkama, stojimo na stanovištu da su kompetentni i stručni da odgovore relevantno na sva pitanja i probleme koje izložite/postavite tokom realizacije Savjetovanja.

Želimo ovim pristupom promijeniti koncept seminara ex catedra – predavač – slušalac i učiniti javne nabavke prihvatljivijim zakonskim normama. Tokom desetogodišnjeg perioda bavljenja edukativnim seminarima iz javnih nabavki, a po postojećem Zakonu o javnim nabavkama, od 2014. godine, prikupili smo hiljade pitanje i odgovora iz oblasti javnih nabavki. Slobodni smo vam ponuditi i ovu vrstu usluge koja će vam pomoći u obavljanju svojih svakodnevnih poslova kod postupaka javnih nabavki. Elektronska baza nalazi se na našoj web stranici u okviru tzv. „Portal REC-ko za javne nabavke“


Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem Savjetovanju.

Također vas pozivamo da se pretplatite na našu elektronsku bazu pitanja i odgovora Portal REC-ko za javne nabavke.


 

SADRŽAJ SAVJETOVANJA:

 

I DIO – UVODNO IZLAGANJE NA TEMU A POTOM PITANJA I ODGOVORI
09:30 – 11:00


Provođenje postupka javne nabavke

Pitanja u okviru slijedećeg sadržaja:

Kvalifikacija kandidata i ponuđača

 • Uslovi za kvalifikaciju u pogledu lične sposobnosti ponuđača;
 • U pogledu registracije za: obavljanje profesionalne djelatnosti; ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača; tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača;
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji su neobavezni u otvorenom postupku?
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda?
 • Kako se i čime dokazuje iskustvo o uredno izvršenim ugovorima?
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji se neobavezni u tenderskoj dokumentaciji?

 

Sadržaj tenderske dokumentacije:

 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD;
 • Izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
 • Pitanja i odgovori u vezi tenderske dokumentacije;
 • Kako izvršiti izbor najsvrsishodnijih kriterijuma za selekciju i dodjelu ugovora (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda)?
 • Pojašnjenja i izmjena tenderske dokumentacije?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?
 • Na šta je važno da ponuđači obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?
 • Priprema tehničkih specifikacija i njihova veza sa principima jednakog tretmana i nediskriminacije
 • Pravilna primjena termina ”ili ekvivalent” u pripremi tehničkih specifikacija
 • Kada se koristi i kada se smije koristiti termin ”ili ekvivalent”?

 

Tehničke specifikacije: “sporna i aktualna pitanja ili sl…”

 • Što se podrazumijeva pod pojmomTehničke(a) specifikacije(a)
 • Temeljni zahtjevi članka 54. koji se odnose na tehničke specifikacije
 • Koji su načini opisa predmeta nabave (modaliteti/tipovi tehničke specifikacije)
 • Koji se dokazi mogu tražiti u cilju provjere odgovara li ponuđeno traženom
 • Na što se sve može pozivati u prigodom opisa predmeta nabave tehničkoj specifikaciji
 • Kako pravilno propisati standard: pravilno pozivanje na standarde; što je moguće, što nije moguće, što koristi i što ne koristi.
 • Kako nabaviti nešto kvalitetno, odnosno kako isključiti nekvalitetno, a da se ne povrijede propisi o javnim nabavama

 

Kafe pauza – 11:00 – 11:30

 

II DIO – UVODNO IZLAGANJE NA TEMU A POTOM PITANJA I ODGOVORI
11:30 – 13:00

 

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Pitanja u okviru slijedećeg sadržaja:

 • Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda – kako se ispravno postupa?
 • Preporuka za donošenje odluke o izboru ili poništenju postupka javne nabavke
 • Otvaranje i ocjena ponude
 • Šta je pojašnjenje ponuda, a šta je dopuna ponude (gdje je granica) – važno i za ugovorne organe i za ponuđače?
 • Kako se tretiraju ponude koje prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabavke?
 • Uvid u ponude – kada i u kojem roku tražiti uvid u ponude?
 • Starost izjave iz člana 45. i 52. ZJN-pitanja i dileme
 • Da li kod nabavke roba ugovorni organ može da predvidi da ponuđač u svojoj ponudi upiše proizvođača i tip proizvoda koji nudi?
 • Kako tretirati ponudu u kojoj nije upisan broj Službenog glasnika BiH?
 • Postupanje u slučaju kada je ponuđena cijena iznad procijenjene vrijednosti ugovornog organa
 • Ocjena ponuda kada ponuđač dostavlja ponudu za više lotova
 • Ocjena dokaza da nijedan račun ponuđača nije bio u blokadi
 • Popunjavanje nacrta ugovora
 • Ocjena prihvatljivosti ponuda nakon održane e-aukcije
 • Ocjena i rangiranje ponuda
 • Izrada zapisnika o ocjeni ponuda kada je postupak podijeljen na lotove
 • Okončanje postupka – Odluka o dodjeli ugovora ili Odluka o poništenju postupka nabavke
 • Rok važnosti ponuda dok traje žalbeni postupak kod UO.

 

Pauza za ručak – 13:00 – 14:00

 

III DIO – UVODNO IZLAGANJE NA TEMU A POTOM PITANJA I ODGOVORI
14:00 – 15:30

 

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama

(Postupanje pred ugovornim organom i postupanje pred URŽ/KRŽ-om)

Pitanja u okviru slijedećeg sadržaja:

 • Postupanje ugovornog organa po žalbi
 • Kako ugovorni organ postupa nakon što je okončan žalbeni postupak po žalbi izjavljenoj na tendersku dokumentaciju?
 • U kojim slučajevima ugovorni organ odgađa nastavak postupka nabavke po prijemu žalbe i postupak odgađanja nastavka postupka nabavke po zaprimljenoj žalbi?
 • Dostavljanje zaključka kojim se odgađa nastavak postupka nabavke zbog uložene žalbe
 • Kada i kako se nastavlja postupak nabavke, ukoliko po žalbi rješava ugovorni organ, a kada i kako ako po žalbi rješava Ured / Kancelarija za razmatranje žalbi?
 • Žalbeni navodi: nedostaje broj Službenog glasnika u izjavama iz člana 45. i 52. ZJN, nepopunjen nacrt ugovora, ponuđač nije popunio svoj puni naziv u obrascu za ponudu, itd.
 • Žalba na odluku o poništenju postupka nabavke
 • Kome se dostavlja zaključak o odbacivanju žalbe kao neblagovremene?
 • Odricanje ponuđača od prava na žalbu
 • Postupanje UO po žalbi, nedovoljan broj primjeraka žalbe
 • Kako postupa UO kada zaprimi žalbu po osnovu člana 101. stav (2) ZJN?
 • Povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka
 • Usvajanje žalbe od strane UO
 • Nastavak postupka nabavke nakon što ponuđač odustane od žalbe koja je na razmatranju kod URŽ-a/KRŽ-a
 • Šta kada URŽ/KRŽ ne riješi po svim žalbenim navodima?
 • Postupanje ugovornog organa po rješenju Kancelarije/Ured za razmatranje žalbi
 • Rješenje o usvajanju i djelimičnom usvajanju žalbe i advokatski troškovi
 • Računanje advokatskih troškova
 • Dopuna žalbe
 • Iznos naknade koji podnosilac žalbe mora uplatiti
 • Advokatski troškovi kada se žalba odbija kao neosnovana
 • Poništavanje postupka nabavke nakon odluke URŽ/KRŽ-a i izmjena plana nabavke za novi postupak

 


UČESNICI SAVJETOVANJA- treneri za JN AJN:

 

Sarajevo

Banja Luka

Dragana Kovačević

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Amir Rahmanović

Amir Rahmanović


TRAJANJE SAVJETOVANJA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:
 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • privrednim subjektima – ponuđačima,
 • predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • internim revizorima i revizorima,
 • advokatima i sudijama,
 • službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Radionica:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu savjetovanja,
 • Materijal za pisanje,
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA NA RADIONICU:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“:

Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM,

godišnja pretplata za 2022. godinu

 

Portal trenutno sadrži oko 3.614 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava

+ 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače


 

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 S