Pravni i računovodstveni
aspekt lizinga

10.00 KM

Priručnik – “PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIZINGA”

Autori: prof. dr Mehmed Jahić i Alma Kozarić, dipl.oec.

Sadržaj

PRAVNI ASPEKT

1. ZAKONSKI OKVIR ZA POSLOVANJE LIZING DRUŠTAVA
Odobrenje za obavljanje poslova lizinga
Upravljanje u lizing društvu
Nadzor nad lizing društvom

2. SUBJEKTI U POSLOVIMA LIZINGA
Korištenje objekta lizinga
Plaćanje naknade lizinga
Povrat predmeta lizinga
Podlizing
Solidarna odgovornost dobavljača predmeta
lizinga i davaoca lizinga

3. PREDNOSTI I NEDOSTACI LIZINGA
Prednosti lizinga
Nedostaci lizinga

4. VRSTE LIZINGA
Operativni lizing
Finansijski lizing
Ekonomski vijek trajanja objekta lizinga

5. UGOVOR O LIZINGU
Sadržaj ugovora o lizingu
Posebne odredbe ugovora o lizingu

6. PRIJEVREMENI RASKID LIZING UGOVORA
Prijevremeni raskid ugovora o lizingu zbog
nemogućnosti plaćanja
Prijevremeni raskid ugovora o finansijskom lizingu
zbog krađe ili oštećenja objekta lizinga

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIZINGA

PRILOZI
PRILOG 1 – Zakon o lizingu
PRILOG 2 – MRS 17 – Najmovi

Obim priručnika: 94 strane

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 10,00 KM

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Pravni i računovodstveni
aspekt lizinga”