Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO

Uputstvo za prinudnu naplatu - UINO

Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO

Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO

U „Službenom glasniku BiH“, broj 54/20 od  01.09.2020. godine objavljeno je Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO, kojim se bliže se propisuje način pokretanja postupka prinudne naplate, izdavanje naloga za prinudnu naplatu i postupak obavještavanja dužnika o dugu, izdavanje naloga za pljenidbu, prikupljanje informacija o imovini dužnika, redoslijed postupanja i postupak pljenidbe imovine, kao i način vođenja evidencije o rezultatima pljenidbe i predmetima prinudne naplate.

Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o prinudnoj naplati (“Službeni glasnik BiH”, broj 02/14).

 

Stupanje na snagu Uputstva za prinudnu naplatu

Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH” od kada se i primjenjuje, tj. 02.09.2020. godine.

 

Tekst Uputstva možete preuzeti O V D J E

 

Pogledajte i ostale novosti