Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 32 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 32 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno nova 32 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno novih 32 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH.

Portal trenutno broji ukupno 3.515 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa FBiH:


PITANJE: Naknadno korištenje plaćenog odsustva radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba

Ako je osoba na dan vjerskog praznika bila na bolovanju, da li dan plaćenog odsustva po navedenom osnovu može koristiti sada?


PITANJE: Postupanje poslodavaca kada je radnik počinio težu povredu radne obaveze

Naime, radnik je svojim ponašanjem narušio ugled firme, s tim da direktor ne želi da mu da otkaz iako se smatra teškom povredom, a prethodno ima usmena upozorenja za kašnjenja. Obzirom da spada u težu povredu radne obaveze to što je narušio ugled firme interesuje me u tom slučaju može li mu se izdati pismeno upozorenje za teže povrede ili koja mjera uopste.
Firma nema razrađen disciplinski pravilnik, samo se pozivamo na pravilnik o radu i Zakon o radu.


PITANJE: Radno vrijeme poslovnice

Naše Društvo koje ima sjedište u Sarajevu posluje u Tuzli putem podružnice XX d.o.o. Sarajevo podružnica Tuzla. U navedenoj podružnici upošljavamo 6 radnika od kojih je 5 vozača teretnih motornih vozila, a 1 radnik je uposlen na radno mjesto voditelj podružnice. Direktor Društva je donio odluku o usklađivanju radnog vremena u organizacionim dijelovima Društva, gdje je radno vrijeme u podružnici Tuzla definisano na način da se rad u istoj organizuje po kliznom sistemu u dvije smjene i to :
− Prva smjena počinje u 7.00 h i traje do 15.00 h
− Druga smjena počine u 9.00 h i traje do 17.00 h
Imajući u vidu da je na ulaznim vratima podružnice istaknuto radno vrijeme u trajanju od 7 h-17 h, a da u podružnici je uposlen jedan radnik koji boravi u istoj, dok se vozači smatraju mobilnim radnicima, da li je pravilno naznačeno vrijeme u skladu sa zakonskim odredbama, da bi se u smislu moglo tumačiti da radnik koji boravi u podružnici proizvoljno radi u naznačenim smjenama-odnosno jedan dan dolazi od 7-15 h, dok drugi dan dolazi od 9-17 h. Molila bi pravno mišljenje odnosno da li je ova organizacija, odnosno istaknuto radno vrijeme u skladu sa zakonom?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.