USLOVI, KRITERIJI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE DIJELA PLAĆE

UTVĐIVANJE PLAĆE I NAKNADE PLAĆE U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA I ZA RAZLIČITE VRSTE ANGAŽMANA

INSPEKCIJSKI NADZOR U TRGOVINI I UGOSTITELJSTVU

18.05. 2020. godine – Live webinar

22.05. 2020. godine – Snimak webinara

25.05. 2020. godine – Snimak webinara

Početak webinara u 10:00

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Interaktivni LIVE Webinar možete pratiti putem ZOOM platforme i putem svih elektronskih uređaja!

WEBINAR SE BODUJE SA 7 KPE BODOVA!

Napominjemo da je ovaj webinar interaktivan, tj. učesnicima webinara će biti omogućeno direktno učešće putem pisanih pitanja u toku samog webinara, kao i direktnim uključivanjem učesnika usmenim pitanjima.

PROGRAM WEBINARA:

Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja prava na subvencioniranje doprinosa

 • Obveznici koji imaju pravo na subvencioniranje doprinosa
 • Uslovi za pravo na subvenciju
 • Dokazivanje ispunjenosti uslova (obveznici/neobveznici fiskalizacije; novoosnovani subjekti)
 • Utvrđivanje iznosa subvencije
 • Niskoakumulativne djelatnosti
 • Samostalni poduzetnici
 • Podnošenje zahtjeva i dokaza Poreznoj upravi
 • Rokovi za podnošenje zahjeva
 • Popunjavanje obrasca MIP-1023 i obrasca 2001/2002
 • Postupanje Porezne uprave po zahtjevima
 • Objava liste korisnika subvencije na web stranici Porezne uprave

Ostale mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica

 • Prekid obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode
 • Ukidanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Prekid rokova zastare
 • Moratorij

Kantonalni propisi i javni pozivi za subvencioniranje dijela plaće zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)

 • po svim kantonima/županijama
 • uslovi i način sticanje prava na sufinansiranje plaća

Utvđivanje plaće i naknade plaće u različitim okolnostima i za različite vrste angažmana

 • Definicija i sadržaj plaće
 • Najniža plaća
 • Pravo na povećanu plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane praznika, rad na dane sedmičnog odmora, minuli rad)
 • Naknada plaće (godišnji odmor, rad od kuće, plaćeno i neplaćeno odsustvo, prekid rada)
 • Obračun plaće i zaštita plaće prema modalitetima rada radnika
 • Naknada plaće u različitim vrstama angažmana
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti – ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose

Inspekcijski nadzor u trgovini i ugostiteljstvu

 • Mjere neposredne kontrole cijena
 • Obavještenje o promjeni cijena i marži naftnih derivata
 • Online trgovina – uslovi i način prodaje putem interneta
 • Formiranje pisanih pravila o uslovima prodaje kao zaštita trgovaca
 • Pravila o načinu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga
 • Zaokruživanje cijena
 • Popusti/rasprodaja
 • Cjenovnik i normativ u ugostiteljstvu
 • Zakon o zaštiti potrošača
  • Deklaracija
  • Sniženje cijena, odobravanje popusta, obaveze kod rasprodaje
  • Reklamacija, garancija i obaveze prema kupcima i dr.
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – uslovi i preporuke
 • Najčešće greške u poslovanju u novonastalim okolnostima

Napomena: Učesnici webinara imaju mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na webinar, na e-mail: rec@rec.ba

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, advokatima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mirela Mašić, PU – Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju

Sabina Džanović, REC d.o.o.

Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

100,00 KM po jednom učesniku;

80,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara (prezentacije predavača)

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)85 KM 50 KM

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

CD Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj10 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo