Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

registracija i korištenje e-usluga porezne uprave

Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

 

Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, ispravka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.


Shodno navedenom Pravilniku Porezna uprava obavještava porezne obveznike o načinu plaćanja i obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za uplatu javnih prihoda iz tabelarnog pregleda od 01.01.2021. godine:

Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje

Rb. Naziv prihoda Vrsta prihoda
1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 712112
2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 712126
3. Dodatni doprinos za penzijsko- invalidsko osiguranje 712114
4. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje 712131
5. Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti 712125
6. Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje 712194

 

Prihodi od tačke 1. do 4. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim  nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i obavezno se unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Prihodi iz tačke 5. u iznosima iz Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/14) uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu uplatioca i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Doprinosi  za dobrovoljno osiguranje iz tačke 6. obračunavaju se u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/18) i uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, a u platni nalog obavezno se unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.


Izvor: http://www.pufbih.ba/v1/novosti/1966/obavjetenje-o-obavezi-unosa-budetske-organizacije-u-nalog-za-plaanje-prilikom-uplate-doprinosa-za-piomio

Prečišćeni (neslužbeni) tekst pravilnika preuzmite na sljedećem linku:

Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Pogledajte i ostale Novosti.