fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljena Uredba o postupku prijema u radni odnos Kanton Sarajevo

Objavljena Uredba o postupku prijema u radni odnos Kanton Sarajevo

U „Sl. novinama KS“, broj 9/19 od 28.2.2019. godine objavljena je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala

Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Ova uredba stupa na snagu osmog od dana objavljivanja u “Službenim novinama KS”.

Tekst Uredbe možete preuzeti na sljedećem linku:

Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opšine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili opšina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala OVDJE

Povodom navedene problematike REC d.o.o. organizuje seminar u 5 BiH gradova:

Više o seminaru možete pogledati na linku: https://rec.ba/seminar-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-radu/9708/