CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

24.00 KM

Kategorija: Oznaka:

Opis

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

ZAKONI O RADU – KOMPARATIVNA ANALIZA POLOŽAJA RADNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLICI SRPSKOJ

PORODILJSKO ODSUSTVO I PLAĆENA ODSUSTVA ŽENE – MAJKE

Tabela 1: Pregled naknada majkama-porodiljama prema kantonalnim propisima

Tabela 2: Pregled naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u FBiH (po kantonima)

Obim priručnika: 104 strane

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom 24,00 KM