CD Međuentitetski radnici
u FBiH i RS

24.00 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

  • ZAKONI O RADU – KOMPARATIVNA ANALIZA POLOŽAJA RADNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLICI SRPSKOJ
  • PORODILJSKO ODSUSTVO I PLAĆENA ODSUSTVA ŽENE – MAJKE
  • Tabela 1: Pregled naknada majkama-porodiljama prema kantonalnim propisima
  • Tabela 2: Pregled naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u FBiH (po kantonima)

Obim priručnika: 104 strane

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom 24,00 KM