Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 122 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 122 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 122 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 122 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki.

Portal trenutno broji ukupno 2737 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti javnih nabavki:


PITANJE: Odricanje ponuđača od prava na žalbu

Da li se ponuđač može odreći roka na žalbu u pismenoj formi iako se odrekne da li se ipak taj rok od pet ili deset dana mora računati jer nam se žuri zbog hitnosti postupka, da objavimo novi.


PITANJE: Vrijednost do koje se može provoditi direktni sporazum

Da li se u skladu sa ZJN može zaključiti direktni sporazum neto vrijednosti veće od 6.000,00KM?


PITANJE: Šta kada je zbog primjene preferencijala ponuda prvorangiranog ponuđača skuplja od ponude drugoplasiranog ponuđača?

Dva ponuđača su sudjelovala u postupku e-Aukcije. Konačna ponuda prvorangiranog ponuđača nakon završene e-aukcije, bez primjene preferencijalnog tretmana prelazi procijenjenu vrijednost nabave. Procijenjena vrijednost nabave je 54.000,00 KM bez PDV-a. Prvorangirani ponuđač je ponudio cijenu u iznosu 60.000,00 KM bez PDV-a, što uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg (-30%) iznosi 42.000,00 KM bez PDV-a. Drugorangirani ponuđač ne uživa preferencijalni tretman domaćeg, a njegova ponuda je manja od procijenjene vrijednosti javne nabave, odnosno 53.648,64 KM bez PDV-a. Može li Ugovorno tijelo odbaciti ponudu prvorangiranog ponuđača iz razloga što prelazi procijenjenu vrijednost nabave, uzimajući u obzir da se preferencijalni tretman koristi samo u svrhu usporedbe ponuda, te Ugovorno tijelo nema dovoljno sredstava da zaključi ugovor na navedeni iznos bez preferencijala Također, može li Ugovorno tijelo dodijeliti ugovor drugorangiranom ponuđaču nakon e-aukcije, koji nije imao preferencijalni tretman, ali mu je ponuda unutar procijenjene vrijednosti?


PITANJE: Poništenje e-aukcije

Da li se može već održana e-aukcija poništiti na neki način i zakazati nova, ukoliko ponuđači nisu sudjelovali na njoj i spuštali cijenu?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.