Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije

Pravilnik o fiskalnim dokumentima / sistemima / postupku fiskalizacije

Novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije

Novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije

U “Službenim novinama FBiH”, broj 50/20 od 24.07.2020. godine objavljeni su novi Pravilnici o fiskalnim dokumentima, sistemima i postupku fiskalizacije.

Pravilnike možete preuzeti klikom na naslov Pravilnika.


Pravilnik o fiskalnim dokumentima
Ovim pravilnikom se uređuje:
 • izgled fiskalnih dokumenata,
 • značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture,
 • oblik i sadržaj fiskalnog loga,
 • izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata,
 • sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja,
 • sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja i
 • druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.

Pravilnik o fiskalnim sistemima
Ovim pravilnikom se uređuju:
 • vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelovi fiskalnog sistema,
 • tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda,
 • tehničke i funkcionalne osobine terminala,
 • tehničke i funkcionalne osobine softver aplikacije,
 • sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema,
 • sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa terminala,
 • sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije i
 • druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.

Pravilnik o postupku fiskalizacije 1 dio Pravilnik o postupku fiskalizacije 2 dio
Ovim pravilnikom se uređuju:
 • tehnike i postupak fiskalizacije,
 • postupak inicijalne fiskalizacije,
 • obaveze i postupci proizvođača/zastupnika i servisa,
 • uloge ovlaštenog lica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i servisa,
 • preuzimanje fiskaliziranih uređaja od strane obveznika,
 • instaliranje fiskalnih sistema,
 • tehničke i tehnološke postupke u vezi s fiskalizacijom,
 • oblik i vrste plombi,
 • sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji,
 • sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju,
 • sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula,
 • sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula,
 • sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju uslijed servisiranja,
 • sadržaj zahtjeva za promjenu prodajnog mjesta,
 • sadržaj zahtjeva za brisanjem obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika,
 • izgled i sadržaj obavještenja,
 • izgled, sadržaj i način vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalnih uređaja,
 • sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima,
 • način označavanja, izgled i sadržaj oznake Porezne uprave i
 • druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja Zakona o fiskalnim sistemima.

 

Ovi Pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.