Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu zakona o Zaštiti na radu

 

U Sl. novinama FBiH broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći dva nova Pravililnika koja se odnose na Zakon o zaštiti na radu i to:

 

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

 

Ovim pravilnikom se propisuje:

  • Prijava, način prijave i dokumentacija za polaganje stručnog ispita
  • Sadržaj stručnog ispita (opći i posebni dio)
  • Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
  • Odustanak kandidata i ponovno polaganje stručnog ispita
  • Troškovi polaganja stručnog ispita
  • Ko izdanje uvjerenje o položenom stručnom ispitu te vođenje evidencije o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu?

 

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

 

Ovim pravilnikom se propisuje:

  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
  • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu (prijava, rješenje o polaganju stručnog ispita, uahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita, program i sadržaj stručnog ispita, komisija za polaganje stručnog ispita, odstatanak od polaganja stručnog ispita,troškovi polaganja stručnog ispita, rokovi za polaganje)

 

 

Preuzmi Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

 

Preuzmi Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita.