Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Porezna uprava FBiH – Obavještenje

Porezna uprava FBiH – Obavještenje

Obavještenje za porezne obveznike

Obavještavaju se porezni obveznici da je Vlada Federacije BiH ukinula skraćeno radno vrijeme u organima uprave i da Porezna uprava Federacije BiH u svim organizacijskim jedinicama, na prostoru cijele Federacije od 11.05.2020 godine radi od 8.00 – 16.00 sati i da izravno primamo porezne obveznike.

Iako je Porezna uprava Federacije BiH počela direktni rad sa strankama, ukazujemo poreznim obveznicima i građanima koji dolaze u PUFBIH da je Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovana pojavom korona virusa (COVID 19) na području Federacije BIH još uvijek na snazi i da se svi koji dolaze u PUFBIH trebaju pridržavati mjera koje su donijeli Krizni štabovi Federacije.

Uzimajući u obzir da je Porezna uprava na svojoj web stranici objavila Uputstvo za popunjavanje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD, obavještavamo porezne obveznike da isti mogu dostaviti e-mailom ili fax-om u periodu proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH, s tim da su dužni u roku od 15 dana naknadno dostaviti originalni zahtjev za subvenciju – Obrazac ZSD. Sve dok porezni obveznik ne dostavi originalnu dokumentaciju, zahtjev za subvencioniranje neće biti proslijeđen Federalnom ministarstvu financija na rješavanje.

U cilju osobne zaštite i zaštite uposlenih dužni ste prilikom dolaska u službene prostorije Porezne uprave Federacije BiH poštovati mjere održavanja socijalne distance (1,5 m).

Porezna uprava Federacije BiH