Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

 

U “Službenim novinama KS, broj 49/20 od 10.12.2020. godine objavljena je Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Ovom uredbom uređuje se način raspisivanja javnog poziva i rješavanje prijava, kriteriji za isplatu i način finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni, odnosno juli 2020. godine, isplata sredstava i pravna zaštita poslovnih subjekata koji apliciraju na javni poziv.


Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020

Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine mogu ostvariti poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da poslovni subjekt nije subjekt koji je isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine,

b) da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo,

c) da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice,

d) da u mjesecu junu 2020. godine, odnosno u mjesecu julu 2020. godine, poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava ima pad prometa iz stava (2) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, odnosno poslovni subjekt iz tačke c) ovog stava ima pad prometa iz stava (3) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

    • veći od 30% do 50% ili
    • veći od 50%,

s tim da se ovaj oslov ne odnosi na poslovne subjekte iz stava (4) ovog člana.

e) da poslovni subjekt do dana objave javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine i

f) da je poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava bez poslovnih jedinica iz tačke b) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt u poslovnim jedinicama iz tačke c) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt iz stava (4) ovog člana, na dan 31.10.2020. godine zadržao najmanje 70% uposlenika u odnosu na broj uposlenika na dan 29.02.2020. godine.


Iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine isključeni su sljedeći subjekti:

javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, bаnke i druge finаnsiјske оrgаnizаciјe (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, tj. stupila je na snagu 11.12.2020. godine.

Tekst navedene Uredbe možete preuzeti na sljedećem linku:

Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.


 

Pogledajte i ostale Novosti.