REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Sarajevo, 5. 11. 2019., Hotel „Hollywood”

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Na prijedlog naših korisnika usluga odlučili smo da organizujemo jednodnevni seminar na temu „Zemljišne knjige“. Tema koja u praksi vrlo često stvara velike probleme, dugotrajne i skupe sporove pred sudovima koji se vode po nekoliko godina. Na ovom seminaru se možete bolje upoznati sa reformom zemljišno-knjižnog prava u BiH.

Cilj same reforme zemljišnih knjiga je stvaranje efikasnijeg sistema zemljišne uprave i podsticanje razvoja djelotvornijeg tržišta nekretnina. Reforma podrazumijeva usklađivanje podataka u katastru i zemljišnoj knjizi, elektronsku obradu zemljišne knjige, realizaciju oba sistema i poboljšanje odnosa prema korisnicima. Cilj provođenja ove reforme je jednostavnije i brže ostvarivanje pojedinačnih upisa vlasništva u zemljišnim (ZK) odjelima općinskih sudova-gruntovnicama, te standardizacija obrazaca u zemljišno-knjižnom postupku.

Posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni propisa iz oblasti zemljišnih knjiga i problemima sa kojima se susreću zemljišno-knjižni uredi sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema. Također, želimo skrenuti pažnju na ulogu pravobranilaštva u samom procesu. Poseban osvrt će biti na gradsko građevinsko zemljište. Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Na seminaru se možete upoznati sa najnovijom praksom redovnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po ovom pitanju. Koje je efekte izazvao postupak harmonizacije propisa? Na koji se način primjenjuje član 88. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije koji se odnosi na novi katastarski premjer, i kakav je stav Ustavnog suda po ovom pitanju?

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko imate dilemu ili pitanje koje želite da se posebno obradi u toku seminara a tiče se navedene teme, molimo Vas da svoje prijedloge ili pitanja dostavite na našu e-mail adresu.

SADRŽAJ SEMINARA

Zemljišno-knjižno pravo u BiH

 • State of the play: kratki osvrt na reformu zemljišno-knjižnog prava u BiH;
 • Načela upisa i povjerenja kao temeljna načela stvarnog i zemljišno-knjižnog prava, zakonski okvir, primjena u praksi;
 • Prikaz najnovije prakse redovnih sudova i Ustavnog suda BiH po ovom pitanju;
 • Zemljišna knjiga i transformacija društvenog/državnog vlasništva – problemi sa kojima se susreću zemljišno-knjižni uredi;
 • Uloga pravobranilaštava u ovom procesu;
 • Poseban osvrt na gradsko građevinsko zemljište;
 • Postupak harmonizacije: pozitivni efekti i izazovi. Da li je moguć zahvat u vlasničke odnose temeljem ovog projekta?
 • Primjena člana 88. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije, odluka Ustavnog suda BiH U-7/18.

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, advokatima, notarima, šefovima pravnih službi, članovima uprava privrednih društava, radnicima u zemljišno-knjižnim odjelima/uredima (ZK) općinskih sudova-gruntovnica, općinskim pravobraniocima i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

PREDAVAČ

Prof. dr. Meliha Povlakić – Pravni fakultet u Sarajevu

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo